הירוקים  > נבחרת הירוקים > אלכס וינרב


נולד בניו יורק, ארה"ב בשנת 1958 ועלה לארץ מארה"ב בשנת 1970 נשוי לנילי + 4 (חייל וחיילת, 9,13)

לאחר תום שירותו הצבאי הקים עסק עצמאי בירושלים, אותו פיתח וניהל במשך שנים רבות. את התואר הראשון בארכיאולוגיה ולימודי ארץ ישראל, למד באוניברסיטת בר-אילן, והוא עומד לפני סיום התואר השני.

תפקידים ציבוריים פוליטיים

 • סגן ראש עיריית מודיעין מכבים-רעות
 • יו"ר וועדת איכות הסביבה במודיעין
 • יו"ר וועדת התיירות במודיעין
 • יו"ר וועדת השמות במודיעין
 • יו"ר וועדת שימור אתרים במודיעין
 • חבר בוועדת איכות הסביבה של מרכז השלטון המקומי
 • חבר מן המניין במועצה הציבורית המלווה את פעילות המועצה לישראל יפה
 • חבר במליאת רשות ניקוז ירקון

רקע ציבורי פוליטי
מראשוני תושבי מודיעין, בפעילות הציבורית החל משנת-1996. הוביל מאבקים ופעילויות תושבים בתחומי הסביבה ומנהל תקין, בעמדו בראש "סמ"ן" – סביבה, מורשת נוף. בין היתר, הוביל את המאבק לשימור גבעת התיתורה, ולשימור אתרי מורשת, טבע ונוף אחרים בעיר מודיעין.

ב- 2003 נבחר לראשונה לתפקיד סגן ראש העיר מודיעין-מכבים-רעות.
במסגרת תפקיד זה קיבל על עצמו אחריות לנושא איכות הסביבה בעיר, שעד אז נחשב לבעל חשיבות משנית בלבד, ולא זכה לטיפול, אך הוא מצא בהם אתגר מרתק והביא אותם לקידמת הבמה של העשייה העירונית, עוד לפני שזכו להכרה ציבורית, שכיום נראית מובנת מאליה. בפעילותו הנמרצת, בהתמדה וביוזמות אין-ספור, הפך וינרב את נושאי איכות הסביבה, שימור אתרים ותיירות, שבאחריותו, לרלוונטים ולמשמעותיים בחיי העיר.

תקציר פעילות סביבתית-חברתית:

 1. הובלת קידום נושא המיחזור במודיעין והפיכתה למובילה בתחום
 2. הובלת תוכנית להפחתת הקרינה וזיהום האוויר במודיעין
 3. קידום תחבורה ירוקה בעיר מודיעין
 4. הובלה של נושא הבניה הירוקה בעיר מודיעין
 5. הובלת הפיכת נושא איכות הסביבה ל"מנוע" חינוכי-ערכי ממעלה ראשונה במודיעין
 6. טיפול וקידום שמירה על הפארקים ושטחים פתוחים
 7. הובלה של פרויקט לקידום תרבות ומורשת החשמונאים בעיר מודיעין
 8. פעל לביטול בניית כאלף יחידות דיור בנחל ענבה, ויזם ביטול תכניות הבנייה על גבעת התיתורה והפיכתה לאתר טבע עירוני.
 9. הובלה של תהליכים של שיתוף הציבור בעיר מודיעין

אפעל בכנסת
לקידום תכנית ממשלתית מקיפה להפחתה משמעותית ברמת זיהום האוויר, לקידום תחבורה ירוקה וידידותית לסביבה, קידום תוכניות פריסת חכמה לאנטנות סלולריות, קידום חוק "חינוך סביבתי" חובה חינם, לעידוד ממשלתי להקמת מפעלי קצה למיחזור והנושא בכלל.
בנוסף אפעל לשימור "השטחים הפתוחים" ואתרים ארכיאולוגיים-היסטוריים, קידום "בנייה ירוקה" ו"רכש ירוק, לתיגבור לימודי יהדות במערכת החינוך מגיל גן ועד אוניברסיטהעיצוב: גלית לוי תכנות: האתר שלי פועל על וורדפרס בעברית