עצומה להצלת רמת מרפא ברמת גן


עיריית רמת גן בצעה מחטף והחלה להרוס, בנגוד לחוק, מבנה הסטורי המיועד לשימור וזאת כדי לפנות את השטח לבניית גורד שחקים של 40 קומות (!) בלב שכונת מגורים ותיקה. בית המשפט עצר את ההריסה – עד לדיון ב 29 במאי.


נקודות למידע על רמת מרפא


1. הבניין המקורי נבנה בשנת 1934 עי מר ליאו אברבך גניקולוג יהודי מגרמניה שהקים ברמת גן בית יולדות.

2. הבניין תוכנן על ידי אדריכל ידוע בשם הרי לוריה בסגנון הבאוהאוס הבניין הופיע בזמנו בפרסומים שונים הן של העירייה והן של אדריכלות כאחד הבתים החשובים והאיכותיים של רמת גן. אדריכל זה תכנן את מרחצאות טבריה ,בית מיגדלור, בית ז'בוטינסקי, ועוד מבנים בעלי ערך ארכיטקטוני.

3. כ 10,000 תינוקות רמת-גנים נולדו בבנין זה בתקופה ששימש כבית יולדות.

4. בתקופת המנדט הבריטי בארץ טופלו בהיחבא לוחמים של מחתרות אצל ולח"י כמו כן היו במקום עמדה של ההגנה וסליק נשק.

5. מסוף שנות השבעים שמש הבנין הבניין כבית חולים של קופ"ח "מכבי" ועד לפני כמה חודשים פעלו בו מעבדות הקופה.

6. לאחרונה רכשה את הבניין חברת אפריקה ישראל ובכוונתה לבנות במקום גורד שחקים – בלב שכונה צפופה המאופיינת בבניה נמוכה.

7. עיריית רמת גן הוציאה היתר הריסה לבניין מבלי להתחשב בעובדה שהמבנה מיועד לשמור, תוך עקיפת דרישות החוק – ביצוע סקר מבנים לשימור.

8. המועצה לשימור אתרים בראשות מנהלת מחוז מרכז תמר טוכלר ותושבי השכונה נרתמים למאבק לשמר את הבניין ואת ההיסטוריה של רמת גן.


אני מצטרף/ת בזאת לתביעה הציבורית לעצור את המשך הריסת המבנה ההיסטורי של בית החולים רמת-מרפא בשכונת גפן אחד מנכסיה היסטוריים והאדריכליים החשובים של רמת גן.

אנו קוראים לרשויות החוק והתכנון למנוע המשך ההרס וקביעת עובדות בילתי הפיכות בשטח ולאפשר למועצה לשימור מבנים ואתרי התייישבות ולנו תושבי רמת-גן והשכונה לממש את זכותנו ע"פ חוק התכנון והבנייה ולהציג את עמדתנו וטענותינו בנידון בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובניה או כל גורם אחר הקבוע בחוק ו/או שיקבע בית המשפט.שדה נדרש
אימייל
פורמט מועדף לקבלת אימיילים:
טקסט HTML
שם פרטי
שם משפחה
עיר
שנת לידה
טלפון
רוצה לקבל עדכונים בנושא
רוצה להשתתף בפעילויות שקשורות לנושאהסרה מהרשימה

Powered by PHPlist2.10.2, © tincan ltd


*הפרטים שנמסרים כאן ישמשו אך ורק לפעילות ציבורית וסביבתית של המפלגה
 
 
© tincan limited | phplist - version