חזון הירוקים של גדרה

28 לפברואר 2008   מאת:

תנועת הירוקים בגדרה הוקמה ע"י תושבי גדרה, תושבים שאכפת להם, תושבים שרוצים להצעיד את גדרה לעתיד ירוק !  אנו שואפים ליצירת מציאות שנעים לחיות בה למעננו, למען ילדינו ולמען הדורות הבאים.

פעילות הירוקים בגדרה תתבצע תוך כדי שמירה על  הצביון הקיים של היישוב.

חינוך :

 1.הירוקים בגדרה יפעלו לייזום תוכנית חומש לבניית גני ילדים, ובתי ספר ( יסודיים, חטי"ב ותיכונים )

2.הירוקים בגדרה יפעלו לצמצום מספר התלמידים בכיתות.

3.תבנה ספרייה עירונית נוספת ותורחב הספרייה הקיימת.

4.יתוגברו תוכניות הלימוד בנושאי סביבה ועידוד מעורבות תלמידים בפעילות למען הסביבה.

5.תופעל תוכנית במערכת החינוך לעידוד מיחזור אשפה.

6.תופעל תוכנית חינוכית למניעת אלימות.

תחבורה :

1.הירוקים יפעלו להנחת תוכנית תעבורתית לגדרה. בחינת נפחי התעבורה בכבישים הראשיים.

2.הירוקים בגדרה יפעלו לשיפור התשתית התחבורתית המוזנחת ,הכבישים המשובשים, ובמקומות בהם

   קיימים כבישי כורכר ואין מדרכות להולכי רגל.

3.הירוקים בגדרה יפעלו להקמת קו תחבורה מקומי-ציבורי לרווחת התושבים על מנת להביא לצמצום  

   תנועת רכבים למקומות מסחר מקומיים.

4.הירוקים בגדרה יפעלו להקמת תחנת רכבת בגדרה.

ניקיון ותברואה :

1. הירוקים בגדרה יפעלו להעמקת פעולות הניקיון ברחבי היישוב.

2. הירוקים בגדרה יפעלו למניעת השלכת פסולת ברבים – פסולת בניין וכו'.

פיתוח היישוב:

1.הירוקים בגדרה יפעלו להפיכת השכונות הקיימות ואלו העתידיות לקום לשכונות ירוקות.

2.יוקם מרכז מיחשוב קהילתי –   תוקם רשת מחשבים וטלקומוניקציה מקומית.

3. יוקמו מערכות ותשתית תת-קרקעיות.

4.יוקמו מסלולי הליכה ומסלולי רכיבה לאופניים

5. הירוקים בגדרה יפעלו למתן נגישות מלאה לבעלי מוגבלויות במוסדות ציבוריים.

6.הירוקים בגדרה יפעלו להקמתה של חברה כלכלית אשר בסמכותה יהיה התוויית תוכניות פיתוח

   ליישוב.תוכניות אלה יכללו ייזום פרויקטים תיירותיים בגדרה אשר ייצרו אינספור הזדמנויות מסחריות   

   ויהוו תשתית כלכלית לבניית חוסנה של גדרה.

7.הירוקים בגדרה יפעלו להגברת המודעות לחשיבות השירות לתושב.

8.הירוקים בגדרה יפעלו לעידוד גורמים חוץ גדרתיים להשקעה ביישוב.

9.הירוקים בגדרה יפעלו למתן סיוע, הדרכה והכוונה למיעוטי יכולת.

מיחזור :

בישראל, האשפה המיוצרת במגזר הפרטי והמוסדי נקברת ברובה באדמה.

באשפה ישנם חומרים המתפרקים רק אחרי מאות ואלפי שנים, חומרים כגון סוללות מסוכנים לסביבה ולמי התהום.

לפיכך, אנו חייבים לפעול להקטנת כמויות האשפה ע"י מיחזור.

הירוקים בגדרה יפעלו ל פיתוח תוכנית מיחזור יישובית בנושאי נייר, פלסטיק וזכוכית:

יתוגברו הפעולות למיחזור בקבוקי פלסטיק ע"י הסברה ופרסום.

יוקמו מרכזי מיחזור בהם יפרידו התושבים את האשפה שלהם – פסולת מסוכנת תועבר לטיפול מיוחד שלא יסכן את הסביבה, תופעל תוכנית לעידוד חסכון המים ושימוש יעיל במי קולחין.

מניעת זיהומים ופגעים :

הירוקים בגדרה יפעלו לאיתור מקורות הגורמים לנזק בריאותי לתושבי גדרה(מפגעי ריח,רעש מים וכו' ).

זיהום אויר – הירוקים בגדרה ידאגו כי לא תותר חניית משאיות בתוך היישוב. יוקם חניון למשאיות מחוץ לתחומי היישוב.

הירוקים בגדרה יפעלו להוספת דרכי גישה מן היישוב ואליו במטרה לצמצם את רמות זיהום האוויר הנגרם ע"י כלי הרכב.

גנים ציבוריים :

 1. הירוקים בגדרה יפעלו להקמת גנים ציבוריים – ריאות ירוקות נוספות.

 2. יתוגבר אופן אחזקת הגנים הציבוריים הקיימים – יוקמו הצללות , ייווספו מתקני שתייה  

     וספסלים, ייווספו פחי אשפה, יגודרו הגנים הציבוריים למניעת כניסתם של בעלי חיים ללא השגחה.

אנטנות סלולאריות :

הירוקים בגדרה ידאגו להקמת ועדה בראשות נציגנו, ועדה שתבחן את נושא האנטנות הסלולאריות

שהוצבו ביישוב או עתידיות להיות מוצבות ביישוב.

דיוני הועדה ילוו בהשתתפות נציגי השכונות/ הציבור בנוכחות נציג החברות הסלולאריות.

הירוקים בגדרה ידאגו לתוכנית פריסת אנטנות ביישוב תוך הקפדה על מיקום שעוצמת האנטנה יהיה בלתי מזיק , הפרעה נופית מינימאלית ואיכות קליטה מיטבית.

הירוקים בגדרה ידאגו כי על החברה מקימת האנטנה תחול החובה לידע את התושבים בפרוט על אנטנה, גובהה, עוצמתה וכו'. לאנטנות בקרבת מוסדות החינוך יהיה על החברה המקימה להודיע לועד ההורים.

שקיפות :

נושא השקיפות חיוני לשיפור סביבתי ביישוב.

כאשר המידע הרלבנטי יהיה חשוף לציבור, יוכלו התושבים לפנות למועצה , להביע דעתם ולהעשיר אותה בידע שיגרום לדברים להתבצע בצורה טובה יותר וידידותית לסביבה.

הפרסום יתבצע באמצעות עתונות מקומית, אתר האינטרנט של המועצה וכל אמצעי תקשורת אחר .

הירוקים בגדרה יפעלו לפרסום תוכניות בנייה, דוחות בנושא איכות הסביבה ובריאות הציבור.

הירוקים בגדרה יפעלו לפרסות פרוטוקולים של ישיבות המועצה, ישיבת ועדות במועצה והחלטות מוסדיות אחרות.

הירוקים בגדרה יפעלו להעלאת נושאים לדיון בישיבות המועצה.

הירוקים בגדרה ינהיגו מדיניות של אוזן קשבת לצרכי התושבים באמצעות סיורים ביישוב, שיחות יזומות ומפגשים עם התושבים.

תרבות הפנאי :

1.הירוקים בגדרה יפעלו להרחבת התמיכה בתנועות הנוער הקיימות.

2.יוקמו מסלולי הליכה מסודרים, מוארים, מטופחים.

3.יפותחו ענפי ספורט לרווחת התושבים.

4.יוקמו קבוצות נוער אכפתי אשר יפעל בסביבתו למניעת השימוש בסמים, אלכוהול, נהיגה פרועה  

   ועישון.

5.הירוקים בגדרה בשיתוף התושבים יהיו אחראים על פיתוח עתידי של היישוב, אופיו ושמירה על

   הסביבה.

הגברת האכיפה :

הירוקים בגדרה יפעלו לאכיפה מוגברת של עברייני סביבה במטרה לצמצם את הפגיעה הסביבתית.

ייווספו חוקי עזר עירוניים להגדרת עבירות סביבתיות חמורות ותוקם יחידה לאיתור עברייני סביבה.

הירוקים בגדרה יפעלו להעמדה לדין של עברייני סביבה.

איכות השלטון והצדק :

לשמירה על שלטון החוק ואיכות השלטון חשיבות סביבתית רבה.

נזקים סביבתיים רבים נגרמו ועדיין נגרמים בגלל סטייה מכוונת מתהליך קבלת החלטות עפ"י החוק.

הירוקים בגדרה יפעלו למניעת תופעות החורגות מהליך תקין בתהליך קבלת החלטות.

הירוקים בגדרה יפעלו ליישום דוחות מבקר המועצה ומבקר המדינה. הירוקים בגדרה יפעלו להחלת קריטריונים ברורים ושוויוניים במתן סיוע לעמותות וארגונים הפועלים ביישוב .

להצטרפות ניתן לפנות לדוא"ל :                hayerukimgedera@gmail.com

פיינשטיין יוני                                           טלפון/פקס    08-8693159

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 מצביעים, בממוצע: 5.00 מתוך 5)
Loading...

לכתוב תגובה