תודות לעושים במלאכה

מפלגת הירוקים מאמינה בקוד פתוח ולכן אתר זה מבוסס על שני פרויקטים של קוד פתוח בPHP .
אזור החדשות באתר פועל על מערכת של WordPress בגרסה עברית שתורגמה ע"י רן יניב הרטשטיין.
אזור ניהולי רשימות המצטרפים, והחתמה על עצומות פועל על מערכת PHPList.

הקמת האתר והתאמתו לדרישות מפלגת הירוקים נעשתה ע"י ניר יריב, ודרור עזרא.

תודות ליונתן אייקנבאום ולאידלה סלפקוב על סייעום בתרגום האתר.