על האתר

מפלגת הירוקים מאמינה גודלה באינטרנט, היכלות הגלומות באינטרנט להעביר ולקבל מידע מן ציבור הם אידיאלים למפלגת הירוקים. בעיקר אנו שמחים על האפשרות שהאינטרנט מעניק לנו ליצור קשר עם תומכינו בלי צורך לבזבז נייר או לייצר לכלוך.

אתר מפלגת הירוקים נועד לספק שני מטרות עיקריות:
לספק מידע לציבור הרחב על פעילותנו הסביבתית והפוליטית, ועל תפיסת עולמנו לגבי הנושאים שעומדים על סדר היום בישראל.
מטרה שנייה לא פחות חשובה היא לרכז את כל המידע שמתפרסם בנושאי סביבה ולחושף אותו לציבור בממשק קל ונוח לאורחי האתר.

מפלגת הירוקים מודה לקהילת הקוד הפתוח, לניר יריב ודרור עזרא, על הסיוע בהקמת אתר זה.

אנו מקווים שתמצאו באתר זה עניין ותחזרו להתעדכן ואולי אף ליטול חלק יותר אקטיבי בפעילותנו…

בברכה,
פאר ויסנר
יו"ר מפלגת הירוקים