תוכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב

22 לנובמבר 2005   מאת:

1. במסגרת פעילויות הממשלה לקידום פיתוח וצמיחה של הנגב, בהתאם להחלטות ממשלה מס. 3489 מיום 31.3.2005, ומס' 4092 מיום 9.8.2005, ובנוסף למגוון התכניות והתקציבים שמפעילה הממשלה באמצעות משרדי הממשלה השונים בנגב, על-בסיס התכנית הלאומית האסטרטגית לפיתוח הנגב לשנים 2015-2006 (להלן – התוכנית האסטרטגית) לאשר את המתווה, העקרונות ותחומי הפעולה כמפורט בהחלטה זו.

2. יעדי ורכיבי התכנית
התכנית האסטרטגית מכוונת להשגתם של 4 יעדים מרכזיים:

א) יעד אוכלוסיה: הגדלת האוכלוסיה בתחום התוכנית מ535- אלף נפש לערך (נתוני סוף 2003) ל900- אלף נפש לערך בשנת .2015
ב) יעד מועסקים: העלאת מספר המועסקים בקרב תושבי הנגב מ164- אלף לערך (נתוני סוף שנת 2003) ל300- אלף לערך בשנת 2015. כלי משמעותי בהשגת יעד זה יהיה באמצעות הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה באזור הפעלת התוכנית.
ג) יעד שכר: צמצום הפער בהכנסה ממוצעת לנפש בין אזור הפעלת התוכנית לממוצע הארצי ב60%- (מפער של כ10.7%- בנתוני 2001 לפער של כ4.2%- בשנת 2015).
ד) יעד סטודנטים: השוואת שיעור הסטודנטים מקרב תושבי הנגב (באוכלוסיה היהודית), בגילאים 29-20, לממוצע הארצי (מ12.1%- ל15.6%-) והעלאת שיעור הסטודנטים בגילאי 29-20 באוכלוסיה הבדואית בנגב בפרט משיעור של כ2.2%- (נתוני 2001) לשיעור של כ5%- בשנת 2015.

את מסמכי התוכנית המלאים אפשר למצא באתר משרד ראש הממשלה לחצו כאן…

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (אין דירוג עדיין)
Loading...

לכתוב תגובה