מפלגת הירוקים למשרד הפנים "סיגרו את אזורי המסחר בגעש ושפיים"

03 לינואר 2006   מאת:

האם אזורי המסחר של געש ושפיים עומדים לפני סגירה? דוח מבקר המדינה לא מתיר למשרד הפנים ברירה אלא להוציא צווי סגירה למרכזי המסחר בגעש ובשפיים.

מבקר המדינה בדוח שהתפרסם לפני שבועיים הורה למועצה האזורית חוף השרון לסגור את מירב עסקי המסחר בגעש ושפיים.
המבקר קבע, שבאזור המסחר "חוצות שפיים" 8,442 מ"ר מתוך 13,300 מ"ר משמשים למסחר באופן בלתי חוקי.
בגעש, קבע המבקר ש-23,500 מ"ר משמשים למסחר לפי היתר שניתן שלא כדין, המבקר קבע שהיתר לשימוש חורג שניתן למקום הוא בלתי חוקי.

במפלגת הירוקים מתקשים להאמין כי המועצה האזורית חוף השרון תסגור את אזורי המסחר בגעש ובשפיים ועל כן, פנו ישירות למשרד הפנים בדרישה לסגור את אזורי המסחר הללו.
במכתב ששלחה מזכ"ל מפלגת הירוקים הארצית הדס שכנאי השבוע לממונה על מחוז מרכז במשרד הפנים דרשה שכנאי שמשרד הפנים ייטול על עצמו לאכוף את החוק לאור דוח מבקר המדינה ולאור כישלונה החמור של הועדה המקומית חוף השרון לעשות זאת.

עוד דורשת שכנאי, שתוקם קרן שאליה יועברו הכנסות שנגבו בגין השימושים הבלתי חוקיים ויחולקו בין הערים השכנות שנפגעו כלכלית ממתחם זה או שישמשו לטיפוח ושמירה על הטבע באזור.

מזכ"ל מפלגת הירוקים הדס שכנאי מוסרת:"מפלגת הירוקים נלחמת בשנים האחרונות כמעט לבדה לשמירה על השטחים הפתוחים ועל הטבע של השרון, אנו עומדים מול גורמי ההון המשפיעים ביותר בישראל ומול אינטרסים פוליטיים ומפלגתיים שמעוניינים בהמשך המצב השערורייתי שנוצר במועצה האזורית. לא ייתכן שתרנגולות הנדל"ן של געש ושפיים יטילו ביצי זהב בלתי חוקיות והרשויות יעמדו מנגד בחיבוק ידיים."

במפלגת הירוקים מתקשים להאמין שמשרד הפנים יתעלם מן הדוח החמור של מבקר המדינה אך אם מצב זה יקרה מאיימים במפלגת הירוקים לפתוח בהליכים משפטיים.

להלן מכתבה של הדס שכנאי:

לכבוד:
דר' שוקי אמרני
הממונה על מחוז המרכז
משרד הפנים

שלום רב,
הנדון: סגירת מרכזי המסחר בקיבוצים געש ושפיים

בדצמבר 2005 פרסם מבקר המדינה דוח חמור ביותר על הנעשה בתחום התכנון והבנייה במועצה אזורית חוף השרון.
לאחר עיון בדוח המבקר, מפלגת הירוקים רואה לנכון להאיר את תשומת לבכם לשני מקרים אשר לדעתנו דורשים טיפול מידי משפטי ו/או מינהלי.

"המרכז המסחרי" חוצות שפיים
דוח מבקר המדינה מפרט את הדרך בה הפכה קרקע בייעוד לתעשייה לאזור מסחרי, זאת תוך זלזול שיטתי ובוטה בחוקי המדינה.
המבקר קובע שהיתרים שנתנו לשימוש חורג למסחר לעסקים במקום בשנת 1997, השנה בה הוקם המבנה, ניתנו בניגוד לחוק.
המבקר מתאר כי באפריל 1999 אושרה תוכנית שינוי בה הותרו שטחים עיקריים – 19,433 מ"ר; שטחי שרות – 11,097 מ"ר; חנייה (במרתף) 6,149 מ"ר, וסה"כ – 36,679 מ"ר.
לפי בדיקת המבקר כ-13,300 מ"ר, משמשים למטרות מסחר שהם כ-67% מהשטחים העיקריים. בעוד רק 25% מן השטח זה מותר למסחר. מכאן ש8,442 מ"ר משמשים למסחר באופן בלתי חוקי.
עוד קובע המבקר שבמרתף החנייה במתחם קיימים מבנים מסחריים בהיקף של 1,500 מ"ר ללא היתר בניה. יש לציין שמפלגת הירוקים התריעה על כך במאי 2004 בפניה לפיקוח על הבנייה במחוז מרכז.
המבקר כותב: "משרד מבקר המדינה העיר לוועדה, כי יש לראות בחומרה את העובדה שהיא אפשרה את הפיכת אזור התעשייה לאזור מסחרי מובהק, בניגוד לתכניות התקפות. הניסיון המשתמע מתכנית השינוי להכשיר את המצב שנוצר בשטח לא צלח, משום שאף לפי תכנית זו אסור השימוש במבנים למסחר בהיקף הקיים." (עמוד 628 בדוח המבקר)
יש לציין שרק השנה נפתחה במקום חנות ענק לחברת "שיש אלוני" במבנה שהיה מיועד ל"מחסן משקי".
העובדה שכל המבנים בחוצות שפיים נמצאים כמה עשרות מטרים ממשרדי המועצה האזורית מעלה חשד שהדברים נעשה בשיתוף פעולה מלא של המועצה!

"מרכז מסחרי" געש (המכונה "מתחם קוסמוס")
המבקר מתאר תהליך בו הוקמו על שטח של 69 דונם בייעוד ל"תעשייה" ו"למבני משק" שני מבנים בשטח כולל של כ27,420 מ"ר שמתוכם 23,500 מ"ר משמשים למסחר לפי היתר שניתן שלא כדין!
המבקר כותב: "משרד מבקר המדינה העיר לוועדה, כי במקום לאכוף את החוק במרחב התכנון המקומי היא סייעה לפעילות מסחרית אסורה בהיקף גדול. יש לראות בחומרה את מתן האישורים וההיתרים לשימוש חורג על ידי הוועדה. תפקיד הוועדה לשמור שבמרחב התכנון המקומי לא יהיו בנייה ושימוש הנוגדים את התכניות התקפות החלות עליו. על הוועדה לנקוט באמצעים שהעמיד לרשותה החוק כדי להפסיק את הפרות החוק בתחומה." (עמוד 630 בדוח המבקר)

עוד קובע המבקר ששטח חקלאי בהיקף של 12 דונם משמש לחנייה, זאת אף בניגוד להחלטה של ועדת ערר מספטמבר 2004.

המבקר כותב: "משרד מבקר המדינה העיר לוועדה, כי לאחר החלטת ועדת הערר היה זה מחובתה לאכוף על בעלי מגרש החנייה את הפסקת השימוש במגרש החנייה. התנהלותה בעניין הטיפול בנושא החנייה פירושה למעשה התעלמות מהחלטה מנומקת של סמכות תכנונית בכירה יותר וגם התעלמות מהוראות התכניות התקפות." (עמוד 632 בדוח המבקר)

לאור דוח מבקר המדינה ולאור כישלונה החמור של הועדה המקומית חוף השרון, מפלגת הירוקים דורשת שמשרד הפנים ייטול על עצמו לאכוף את החוק בשני מקרים אלו.

לדעתנו שני מקרים אלו הם חמורים במיוחד ובגינם נגרם נזק חמור ביותר לאזור חשוב ביותר אקולוגית, שהיה אמור להיות שטח כפרי ולשמש כעתודת השטחים הפתוחים של תושבי השרון וגוש-דן.
כתוצאה מבניית מבניים מסחריים אלו נגרם במקום עומס תחבורתי רב ביותר שגרם לפגיעה קשה ונרחבת לשטחים ירוקים באזור ולצומח ולחי המצויים בהם.

מפלגת הירוקים מבקשת לבדוק את האפשרות להוצאת צו סגירה מינהלי לעסקי המסחר אלו, ו/או לפתוח בהליכים משפטיים בנושא.

כמו-כן, אנו דורשים שתבחן הקמת קרן פיצויים שאליה יעבור כל הכנסות שנגבו בגין שימושים בלתי חוקיים אלו. את כספי הקרן יש לחלק בין הערים הגובלות במועצה אזורית חוף-השרון, שנפגעו מהקמתם של אזורי המסחר הללו; יש לשקול העברת כספי הקרן למטרה ציבורית ראויה אחרת כמו טיפוח והגנה על ערכי הטבע במקום.

בברכה,
הדס שכנאי
מזכ"ל מפלגת הירוקים הארצית

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (אין דירוג עדיין)
Loading...

לכתוב תגובה