המלצת מפלגת "הירוקים" למדיניות כלל ארצית לשיקום נחלי ישראל

22 למרץ 2006   מאת:

היום "יום המים הבינלאומי" אנו גאים להציג את תוכניתנו לשיקום נחלי ישראל המזוהמים.

רקע

בישראל יש 13 נחלים מרכזיים כולם מזוהמים, ברמה זו או אחרת, מהנעמן המזוהם ביותר עד לנחל תנינים שזיהום בו מקומי. נחלי ישראל הם בתי גידול לחים שהמגוון האקולוגי בהם רב וייחודי אפילו בין נחל לנחל.
בישראל שרדו 3% בלבד מהיקף בתי הגידול לחים שהיו בישראל טרם קום המדינה.
משאב המים בישראל נמצא בניצול יתר עשרות שנים, ונחלי ישראל הפכו לקורבן המידי של ניצול זה.
נחלי ישראל הם נכס יקר מפז, בחברה הישראלית המודרנית ששמה דגש על איכות חיים ומקדישה זמן איכות לפעילות פנאי ונופש. נחלי ישראל הם הגורם המשמעותי שיאפשר פיתוח של אזורי פנאי ונופש מטרופולינים בעיקר באזורי החוף הצפופים.

הבעיה

בנושא נחלים יש פיזור סמכויות גדול בין גופים רבים וביניהם: משרדי ממשלה כמו, איכות הסביבה, התשתיות, התיירות, החקלאות, הפנים והאוצר. רשויות כמו, נציבות המים, מקורות, קק"ל, רט"ג, נחל הקישון ונחל הירקון וכמו כן, עשרות ערים, איגודי ערים ורשויות מקומיות.
פיזור סמכויות זה הוא החסם העיקרי לשיפור מצב הנחלים בישראל.
בישראל קיימת מנהלת הנחלים שעשתה עבודת הכנה טובה בנושא, שכללה סקרים, בניית מאגרי מידע והכנת תוכניות אב אך בפועל לא הצליחה ליישם חלק גדול מהתוכניות לשיקום.
בנוסף, כמות המים המגיעה לנחלים, עקב שאיבת יתר של חברת מקורות הינה מזערית יחסית לכמויות שזרמו בהם בעבר.

הפתרונות של מפלגת הירוקים

כדי להגיע להישגים בנושא דרושה תפיסה שונה. אנו מציעים לגשת לתחום על פי המודל הבריטי. בבריטניה, עד לפני 30 שנים, בדומה למצב בישראל דהיום, היה פיזור סמכויות בנושא נחלים שגרם לכשלים חמורים ולהזנחה של הנחלים שם.
אנו מציעים ליזום חקיקה, שתאפשר איחוד סמכויות בתחום והקמת 11 רשויות מים ונחלים לפי אגני היקוות. לרשויות אלו יואצלו סמכויות בנושאי אספקת מים, טיפול בביוב, שיקום נחלים, קיט ונופש וניקוז.
מעל רשויות אלו תוקם רשות לאומית לנחלים שתפקח ותתווה מדיניות לנחלים, ותחליף את מנהלת הנחלים.
הנחלים יישארו חופשיים לשימוש לכלל הציבור, תהייה הקפדה שהטבע לא יפגע, ובאזורים ייחודים יוכרזו כשמורות טבע.
מוסד ברורות שיפוטי
יוקם מוסד ברורות שיפוטי לנושא מים ונחלים, שמסמכותו יהיה לתת צווים בכל הנוגע למים, שפכים ונחלים לרשויות ולמשרדי ממשלה. אל מוסד ברורות זה יכלו לפנות רשויות מקומיות, רשויות לאומיות, משרדי ממשלה וגופים ועמותות ציבוריות.
צווים של מוסד הברורות לנושא מים ונחלים יהיו כצווי בית משפט ויחייבו את מקבליהם.
בכל טיפה נשתמש פעמיים
יש לפעול שתוך עשור המים שמופנים לחקלאות יהיו בעיקר אלו שנשאבו בשפכי נחלים.
לנחלים ישוחררו בהתאם לתוכנית רב שנתית מים שנשאבים ממקורות הנחלים. בנוסף תוך עשור כל מכוני טיהור השפכים יעלו את רמות מי הקולחין לרמה שלישונית או טובה יותר (כלול אלו שנמצאים בשטחים), מי הקולחין יופנו רובם ככולם לנחלים. בכל שפכי הנחלים יקומו מכונים לתפיסת מי נחלים, מים אלו יושבו חזרה לחקלאות. כך, כל טיפת מים "תנוצל" פעמיים.

סיכום

נחלי ישראל הם משאב כלכלי וחברתי מרכזי בהעלאת איכות החיים בישראל, על נחלי ישראל להפוך מנטל אקולוגי לנכס תיירותי וחברתי.
מפלגת הירוקים מחויבת לשיקום נחלי ישראל, הן בראיה הכוללת והן בראיה הפרטנית האזורית.

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (אין דירוג עדיין)
Loading...

לכתוב תגובה