יו"ר מפלגת הירוקים יש לסיים את הסחבת של 15 שנים בתכנון יערות ישראל

28 לדצמבר 2010   מאת:

יו"ר מפלגת הירוקים פאר ויסנר פנה השבוע ליו"ר המועצה הארצית לתכנון ובניה בדרישה לקיים דיון עקרוני לגבי סחבת של 15 שנים בהכנת תוכניות מפרטות ליערות ישראל.

פאר ויסנר, סגן ראש עיריית תל אביב וחבר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, מסביר במכתבו כי אין זה סביר לאפשר להאריך את תקופת המעבר שהוקצתה לה לצורך תכנון יערות בישראל שנים רבות,¬ ואין לאשר הארכה נוספת של תקופת המעבר לאחר שהוארכה כבר שלוש פעמים.

פאר ויסנר מסביר במכתבו "ויש חשש כי נוח לאחראים על יערות ישראל לנהל את היערות ללא תכנון מפורט ובהתאם להוראות מעבר וזו הסיבה שאין התקדמות אמתית בתכנון המפורט של יערות ישראל."

ויסנר מתייחס גם לקמפיין ש קק"ל ואומר: "במקום לעשות חשבון נפש, קק"ל מנצלת את השריפה בכרמל כהזדמנות לגייס תרומות לנטיעת עצים. יש לה תקציב, ונטיעת עצים היא הדבר האחרון שהכרמל צריך. עליה לפעול לפי ההנחיות שניתנו לה ולדאוג שמקרים דומים לא יישנו".

להלן מכתבו של פאר ויסנר

==========================

לכבוד:
מר אמנון בן- עמי
מ"מ יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה

שלום רב,

הנדון: הכנת תוכניות מפרטות על-פי תמ"א/ 22

רקע:

 1. תמ"א 22 אושרה בשנת 1995 סעיף 5 ב' בתכונית קובע כי יש צורך להכין תוכניות מפורטות ליערות להלן:
 2. "ליער נטע אדם מוצע, יער פארק מוצע, יער טבעי לטיפוח, יער טבעי לשימור, יער פארק חופי ונטיעות בגדות נחלים, יוכנו תוכניות מפורטות אשר יקבעו את יעודי הקרקע, השימושים וחלוקתם בהתאם לתכנית זו, את הפעילות היערנית המתכוננת, דרכי הגישה אל היער, הדרכים ביער והפירוט המדויק של גבולות השטח".

 3. סעיף 6 בתמ"א עוסק בתכנון מפורט לעיל וסעיף 6 ד' קובע כי תכנון מפורט יהיה בתאום עם כיבוי אש, להלן:
 4. "התכנון המפורט של היער יעשה בתיאום עם מפקח כיבוי אש"

 5. בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ דן בעתירה 288/00 שהגישו "אדם טבע ודין" ועותרים נוספים נגד הקרן הקיימת לישראל וכנגד משרד הפנים, משרד החקלאות ומינהל מקרקעי ישראל, קבע כי לשם ביצוע פעולות יערניות כפי האמור בסעיף 5 לתמ"א 22 יש להכין ולאשר תכניות מפורטות.
 6. בית המשפט העליון היה ער למשמעות של שיתוק מוחלט של הפעילות היערנית עד לאישור תכניות מפורטות, לפיכך קבע כי ניתן יהיה ליזום הוראות מעבר  כשינוי לתמ"א 22, שתאפשרנה במגבלות שייקבעו ותוך איזון האינטרסים השונים, פעילות יערנית בתקופה שעד לאישור תכניות מפורטות.
 7. בשנת 2003 אושר שינוי 2 לתמ"א 22 בו נקבע תקופת מעבר של 3 שנים לתכנון מפורט.
 8. לאחר תום תקופה זו אושר שינוי 6 לתמ"א 22 בו מתאפשרת למועצה הארצית להאריך את תקופת המעבר כל 3 שנים עד שנת 2016.
 9. בנובמבר  2010 אושרה במועצה הארצית הארכה של תקופת המעבר עד 2013.
 10. בדברי ההסבר לקראת הדיון נכלל טבלת מעקב על התקדמות הכנת התכוניותהמפורטות להלן הטבלה:
  סטטוס מס' תוכניות אחוז ביצוע
  לא בתכנון 28 14%
  תוכניות בהכנה 23 12%
  תוכניות בועדה מקומית 5 3%
  תוכניות שהוגשו למחוזית 10 5%
  תוכניות שהופקדו בתנאים 25 13%
  תוכניות בהפקדה 22 11%
  תוכניות בדיון לאישור 24 12%
  תוכניות מאושרות 62 31%
  סה"כ 199 100%

  אבקש קיום דיון עקרוני במועצת הארצית

 11. מן האמור לעיל נכון להיום ו15 שנים מאז שנכנסה לתקוף תמ"א 22 רק 62 תוכניות מפורטות אושרו, ויוער לא ברור מן הטבלה לעיל על איזה אחוז משטחי היער קיים תכנון מפורט.
 12. הח"מ סבור כי תכנון מפורט הינו קריטי וחשוב, הן לכיבוי אש הן לממשק של היער עם סביבתו והן מאפייני הנטיעות ביער.
 13. לאור השריפה הגדולה שהתרחשה בשבועות האחרונים בכרמל, ולאור שריפות גדולות נוספת שהתרחשו בשנה האחרונה הח"מ סבור כי על המועצה הארצית לקיים דיון עקרוני בנושא.
 14. אבקש כי לקראת הדיון יוכן מסמך מעקב מפורט, בו יפורטו היערות שלהם לא אושרו תוכניות מפורטות והסיבות לכך.
 15. אבקש לקבל סקירה לגבי התכנון המפורט של היערות שנשרפו באחרונה, וכיצד אפשר למנוע שריפות יער או להקטין את נזקי השריפות בעזרת תכנון מפורט נכון.
 16. כמו-כן אבקש כי המועצה הארצית  תקבע כי קק"ל, רשות הטבע והגנים והרשויות האחרות יביאו בחודשים הקרובים תוכנית עבודה לסיום התכנון המפורטת עד סוף 2013 כך שלא יהיה צורך בהארכת נוספת של תקופת המעבר.
 17. אציע גם כי מיידי חצי שנה תקיים המועצה הארצית או הולנת"ע דיון מעקב על התקדמות תכנונן המפורט של כל יערות ישראל.
 18. הח"מ סבור כי תמ"א 22 אשר באה לשמור על יערות ישראל צריכה לקיים את תכליתה, ולשמור עליהם, עשרות אלפי דונמים של יערות שרופים רק בשנה האחרונה מעידים על בעיתיות בישום התכונית.
 19. הח"מ סבור כי תקופת מעבר של 18 שנים אינה סבירה, ויש חשש כי נוח לאחראים על יערות ישראל לנהל את היערות ללא תכנון מפורט ובהתאם להוראות מעבר וזו הסיבה שאין התקדמות אמתית בתכנון המפורט של יערות ישראל.

בברכה,
פאר ויסנר
יו"ר מפלגת הירוקים בישראל
סגן ראש העירייה
הממונה על פיתוח פרויקטים סביבתיים

העתק:
ח"כ בנימין נתניהו – ראש הממשלה
ח"כ אלי ישי – שר הפנים
ח"כ גלעד ארדן – השר להגנת הסביבה
מר אפי שטנצלר – יו"ר קק"ל
מר אלי אמיתי – מנכ"ל רט"ג
מר שמעון רומח – נציב כבאות
השופט בד' מיכה לינדנשטראוס – מבקר המדינה
ח"כ יואל חסון – יו"ר הועדה לביקורת המדינה
מר אייל גבאי – מנכ"ל משרד ראש הממשלה

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 מצביעים, בממוצע: 5.00 מתוך 5)
Loading...

תגובה אחת ל-“יו"ר מפלגת הירוקים יש לסיים את הסחבת של 15 שנים בתכנון יערות ישראל”

 1. מאת חדשות מפלגת הירוקים » ארכיון » כאן הכסף צומח על העצים: למה מיועדות באמת התרומות שלכם לקק"ל?:

  […] הירוקים וחבר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, פאר ויסנר, במכתב שהעביר בין היתר לראש הממשלה, לשר הפנים וליו"ר קק"ל. […]

לכתוב תגובה