הצעה לסדר- שיפור השקיפות בגופי העירייה

24 למרץ 2009   מאת:

רקע
בעשור האחרון התחדדה ההבנה כי שיפור השקיפות הוא אחד האלמנטים החושבים ביותר לשיפור מערכת קבלת ההחלטות ולמניעת שחיתות ומעשים בלתי תקינים.
במקביל בעשור האחרון התפתחה רשת האינטרנט, שהפכה את האפשרות להפיץ מידע רב לדבר פשוט ביותר וחסכוני.
לא בכדי אבן היסוד בעיר שרוצה להתקרא עיר ירוקה או עיר בת-קיימא הוא עניין השקיפות.
משמעותה המעשית של שקיפות הוא בכך שהתושב חש כי המעשים שעושה הרשות הם לגיטימיים והוגנים, יש לו את האפשר לדעת על המעשים האלו בזמן אמת, כך שהוא יכול להשפיע על מעשים אלו. מאידך פרסום ברבים מהווה מעין שוט על מקבלי החלטות מפני התנהלות לא תקינה ובניגוד להבטחות לבוחרים.

בעולם המערבי וגם בישראל משרדי ממשלה ורשויות מקומיות מאמצים מודלים של שקיפות באמצעות האינטרנט, בה מתפרסים מסמכים, דוחות, מחקרים ותוכניות באופן קבוע באתרי אינטרנט של גופים אלו.
גופים שנוקטים בגישה זו זוכים לאורך זמן באמון גובר והולך של הציבור.

הצעתנו
מועצת העיר מחליטה כי העירייה מאמצת מודל של שקיפות רחבה כל אפשר, בו יינתן דגש על ניגשות המידע ועל איכות המידע. העירייה תפעל לאימוץ מודל מתקדם לשיתוף הציבור בו: הן התושבים, הן ועדי השכונות והן נבחרי הציבור יכול להשפיע על החלטות בעלות משמעות לעיר ולשכנות ברחבי העיר.

להן עקרונות מנחים

  • עיריית הרצליה רואה לה כמטרה עליונה לפועל בשקיפות תוך שיתוף הציבור.
  • העירייה והגופים מטעה יפעלו לפרסום מלא ובאופן נגיש של מידע בתזמון קרוב כל-כך האפשר להשגת המידע באתר האינטרנט של העירייה.
  • העירייה והגופים מטעה יפעל לשיתוף הציבור והקהילות המקומיות בהחלטות שיש בהם להשפיע על חיי התושבים.
  • העירייה תכין תוכנית רב שנתית לשיפור השקיפות בכל אגף ואגף בעירייה.

רעיונות ליישום
1. פתיחת ישיבות מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה לקהל הרחב
2. פרסום סדרי יום של הועדה המקומית לפני הישיבות
3. פרסום מודעות תכנון ובניה באינטרנט
4. אימוץ מדיניות דו-שלבית של שיתוף ציבור בתכוניות מהותיות, אחד בשלב הגיבוש והשני לאחר סיום הכנת התוכניות כמו שנעשה היום.
5. פרסום סדרי היום של ישיבות המועצה והועדות הסטאטוטוריות השונות.
6. שידור ישיבות המועצה באינטרנט.
7. פרסום פרוטוקולים של ישיבות הועדות העירוניות השונות.
8. פרסום של דוחות בנושאים השונים.
9. פרסום של הצעות תקציב.
10. פרסום של תוכנית העובדה העירונית ותוכניות העובדה לכל שכונה ושכונה.
11. אפשרות לקבלת משוב מן התושבים דרך האינטרנט בנושאים השונים.

מועצת העיר ממנה את מהנדסת העירייה להכין תוכנית לשיפור השקיפות באגף ההנדסה שתובא לאישור במליאת הועדה המקומית תוך 6 חודשים.
מועצת העיר ממנה את מזכיר העיר להכין תוכנית שקיפות עירונית שתובא לאישור מועצת העיר תוך 6 חודשים.

לתמליל הדיון בהצעה לחצו כאן… (עמוד 16)

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (אין דירוג עדיין)
Loading...

לכתוב תגובה