עשייה

שמירה על חופי הרצליה

שיקום חוף הרצליה
הירוקים בהרצליה מובילים מאבק ציבורי לשיקום חוף הרצליה, בדרישה שיזמי המרינה יהיו שותפים מרכזים למימון השיקום. אנו הקמנו אתר אינטרנט ועצומה אלקטרונית, כתבנו מאמרים בנושא, יזמנו עשרות רבות של כתבות בתקשורת בנושא, השתתפנו בעשרות דיונים וכנסים.
בעקיבות פעילותנו מועצת העיר הרצליה קיבלה את הצעתנו לייסד קרן לשיקום החוף, הוחלט שלקרן זו יוזרם מידי שנה סכום של חצי מליון שקל.

כחלק מפעילות זו הייתה לשינוי תוואי שביל ישראל, שעובר מתחת לצוק מסוכן 100 מטרים צפונית לאפולוניה. לשמחנו, תוואי שביל ישראל שונה ומשרד החינוך עדכן את ההוראות לבתי הספר.

שמירה על חוף אפולוניה
הירוקים בהרצליה הובילו מאבק לשמירה על חוף אפולוניה זאת כנגד כוונת עיריית הרצליה לחסל את החוף ע"י בניית קיר אבנים ענק ולכסת את תחתיו את החוף. השתתפנו בעשרות דיונים בנושא, שלחנו מכתבים, הקמנו עצומה באינטרנט, והגשנה ערר לועדת ערר מחוזית, בעקבות במאבק נקבע שהסוללה תהיה זמנית ותפונה מן החוף ב2014, אנחנו מתכוונים לפועל בקדניצה הבאה שכך תעשה העירייה .

שמירה על חוף מפני בניה
הירוקים בהרצליה נאבקים נגד כוונת עיריית הרצליה לאשר לברוני הנדל"ן לגזול את השטחים הציבוריים בקרבת החוף ולהפוך אותם למיזמי נדל"ן יוקרתיים. למשל: הצלחנו למנוע תוכנית בנייה של מש' נמרודי על חניון חוף זבולון, מנענו בניית מדרכה בטון על חצי מחוף זבולון(טיילת שלב ב') פעלנו נגד תוכנית מש' עופר בחוף הנכים ועוד…

שימוש מסחריים בחופי הרצליה
הירוקים בהרצליה פעלו מול גורמי אכיפה במשרד הפנים ומשרד לאיכות הסביבה לפינוי מכולות שהוצבו באופן בלתי חוקי בחוף הנכים ("מי עדן") והרצליה. בעקבות פעילות זו הפסקה מסחור חוף הנכים.
הירוקים בהרצליה פעלו מול עיריית הרצליה וגורמי האכיפה במשרד הפנים למנוע שימוש מסחרי נרחב ובלתי חוקי למסעדה בחוף אכדיה (מסעדת דבוש לשעבר), בעקבות פעילות זו עיריית הרצליה גנזה את כוונתה להעביר את החוף ליזם שיתפעל את המסעדה.

איים מלאכותיים
הירוקים בהרצליה מובלים יחד עם שורה של ארגוני סביבה, מומחים, גולשים ואנשי ים מאבק נגד הקמת אי מלאכותי ענק מול חוף תל-ברוך.

זיהום קרקע, מים וים

זיהום הים הגדול ב2003
הירוקים בהרצליה היו בין מובלי המחאה ציבורית בעקבות זיהום הביוב הגדול בתל-אביב ובהרצליה, היינו שותפים לארגון הפגנות, מחאה "אלקטרונית", ועוד שורה של פעילויות שהביאו לכך שהאחראים לזיהום (כגון חברת מועצת עיריית ת"א, מיקי מזר) עזבו את תפקידם והורשעו לאחר הגשת כתבי אישום נגדם.

עתירה נגד המדינה בנושא תע"ש נוף-ים
הירוקים בהרצליה יחד עם עמותת אדם טבע ודין עתרו לבית המשפט העליון בדרישה לחייב את המדינה לטהר את מתחם תע"ש נוף-ים. עתירה זו נולדה לאחר פעילות רבה שעשינו בנושא שכללה בין השאר כתבת מכתבים לנגעים בדבר, פגישות עם מומחים שונים, השתתפות בסיורים והפצת חומר לתקשורת. בעקבות העתירה תע"ש שפיצה את הגדר סביבה המתחם והמדינה התחייב להכין סקר זיהומים בהקדם, הדיון בעתירה עדיין לא הסתיים.

גילוי הגורמים לכתם הצהוב
גרמו לגילוי תעלומת הכתם הצהוב בחוף אפולוניה שהיה מסתורין במשך עשרות שנים. בעקבות פעילותנו, נמצא מקור תקצבי למחקר מקיף בנושא. במחקר התגלה, שאכן, החומר שגורם לכתם הצהוב – מקורו במפעל תע"ש נוף-ים.

תע"ש רמת-השרון
הירוקים בהרצליה שותפים לפעילות מול תוכנית לבנות עיר של 100 אלף תושבים על שטח תע"ש רמת השרון, אזור שיש בו שטחים מזוהמים והן שטחים פתוחים איכותיים רבים.
פעילותנו כללה בין השאר עריכת סיורים, בתוך המתחם עצמו מציאת כמה נקודות טבע נדירות ופרסום דיווח מצולם על הביקור. בנוסף כתיבת מכתבים נגד התוכנית, השתתפנו בדיונים על התוכנית, השתתפנו בדיונים בכנסת, העברת הצעה לסדר במועצת העיר הרצליה, פרסום כתבות בתקשורת בנושא, העלנו את הנושא במספר דיונים בנושא בוועדה לאיכות הסביבה בהרצליה וסיוענו רבות לקבוצת תושבים שמובילה את המאבק נגד הפקדת התוכנית שעתרה לבית המשפט בנושא.

זיהומי ביוב בים של הרצליה
הירוקים בהרצליה עוסקים רבות בפעילות לצמצום זיהום הים בהרצליה, להרצליה מספר בעיות שגרומות לזיהום הים ביוב, בין השאר מוצא הניקוז בחוף הנכים, מכוני שאיבה על החוף, וצינור הזרמת קולחין לים.
פעילותנו כללה ארגון סיור בנושא במסגרת ועדה עירונית, כתיבת דוח בעקבות הסיור.
בעקבות פעילותנו ראש העיר הקצת סכום נכבד לעבודת שדרוג מכון הטיהור, עדין יש מספר בעיות לא פתורות שגרומת לזיהומים מידי פעם ואנו פועלים גם לפתרון בעיות אלו.

זיהום אוויר

סגירת מפעל הבטון בגליל-ים
הירוקים בהרצליה הצליחו להביא לסגירתו של מפעל הבטון בגליל-ים שגרם לזיהום אוויר לתושבי שכונת נווה ישראל. לאחר שורה של מחאות ציבוריות ופגישות עם קברניטי עיריית רמת השרון הצלחנו להביא לסגירת מפעל הבטון ולסלק את עננת האבק שריחפה מעל שכונת נווה ישראל.

מפוחי עלים
הירוקים בהרצליה הצליחו להביא להפסקת שימוש במפוחי עלים לניקוי העיר ברוב רחובות העיר. בסוף שנת 2007 החלה העירייה להשתמש במפוחים לניקוי רחובות, בעקבות תלונות רבות שקיבלנו פנינו לראש העיר והפסיק את השימוש במפוחים, במקביל יחד עם תושבים החלנו לנהל מאבק ציבורי בנושא שנחל הצלחה והביא לכך שהעירייה הפסיקה את השימוש במפוחים ברוב רחובות העיר.

מפעל החמצן
הירוקים בהרצליה פעלו להעברת מפעל החמצן מלב אזור התעשייה בהרצליה פיתוח, זאת לאחר מספר אירועים בטיחותיים שהתרענו מפניהם.

קרינה

מניעת קרינה משנאים במוסדות חינוך
הירוקים בהרצליה פעלו לפי פתיחת שנת הלימודים ב2007 כך שעיריית הרצליה תבצע בדיקות קרינה משנאים שנמצאים על עמודי חשמל בסמוך למוסדות חניך בעיר. בעקיפות פעילות זו התבצעו בדיקות כמה גנים נסגרו ובוצעו בהם השינויים הנדרשים, במוסדות חינוך אחרים התבצעו שיפורים שינעו מן הילדים חשיפה לקרינה.

סיוע במאבק באנטנות בבית שירנה
הירוקים בהרצליה פנו מספר פעמיים לסוכנות היהודית זאת במטרה שתסולקנה אנטנות סלולאריות שהוצבו על גם מבננה של בית אבות בהרצליה פיתוח שמשמש אוכלוסיית עולים קשת יום.

פעילות להרחקת תחנת שנאים בשביב
הירוקים בהרצליה פעלו למען הרחקה של תחנת שנאים שנמצאת בשטח המוניציפאלי של רעננה אבל צמודה לבתי שכונת שביב. בעקבות פנייתנו התבצעו בדיקות קרינה שגילו שהקרינה במקום הינה בטווח התקן הישראלי, למרות זאת דרשנו מראש העיר לפעל שהתחנה תורחק כמה עשרות מטרים לשטחים החקלאיים, ראש העיר סירבה לפעול בנושא זה.

פרסום ניתנו האנטנות הסלולאריות
הירוקים בהרצליה פעלו לחשיפת המפה המלא של האנטנות הסלולאריות בהרצליה, זאת תוך חשיפה של כמה וכמה אנטנות שלא פעלו בהיתרים.

תחבורה

כביש 531
הירוקים בהרצליה עמדו בראש המאבק נגד סלילת כביש 531, כביש מיותר ויקר ביותר שלא יפתור את בעיית הפקקים של תושבי האזור. אנו הגשנו התנגדות לתוכנית בות"ל, הגשנו עתירה לבג"ץ שנדחתה, הינו שותפים עם קבוצות אחרות לפעילות ציבורית ענפה נגד הכביש.

תחנת הרכבת בהרצליה
הירוקים בהרצליה פועלים ליצירת כניסה מערבית לתחנת הרכבת בהרצליה, שתשרת את תושבי מערב העיר, ועובדי אזור התעשייה. פנינו בנושא מספר פעמיים להנהלת הרכבת ולעיריית הרצליה. נאמר לנו כי כניסה מערבית תבנה יחד עם סלילת כביש איילון במקום.

אופניים ודו גלגלי
פעלנו לקידום ושיפור תחבורת האופניים בעיר, קידמנו יזמנו את תוכנית השכרת האופניים, פועלנו לקידום תחבורה דו גלגלית, ליצרת מקומות חנייה לקטנועים ואופנועים ברחבי העיר.

קו 29
הירוקים בהרצליה היו בין מובלי המאבק של תושבי נוף-ים להחזיר את קו 29 לשכונה, אגד הפסיקה את פעילות באופן חד צדדי, אנו שלחנו מספר מכתבים, הפצנו עצומות וארגנו הפגנות, בעקבות פעילות ציבורית זו החוזר הקו למורת רוחה של חברת אגד.

שטחים פתוחים ושמירת טבע

בזק נוף-ים
הירוקים בהרצליה מובלים מאבק בן מספר שנים למען שמירת על שדה בור ייחודי שנמצאת בחלק הצפוני של הרצליה בצמוד לאתר אפולוניה. מדובר בשדה בוסתנים עם מספר עצים בניהם עצים שקימה עתיקים, גפנים ועצי זית, ובנוסף השדה עשיר בצמחים מוגנים כמו חצבים.
פעילותינו כללה בין השאר כתיבת מספר רב של מכתבים, השתתפות בדיונים, פרסומים בתקשורת, העלאת עצומה באינטרנט בנושא, ארגון סיורים מודרכים וגיוס מתכננים לתכנון אלטרנטיבי למקום.

שמירה על בריכת החורף "בבסאה"
הירוקים בהרצליה גרמו לשינוי תוכנית פארק ה"באסה" בהרצליה, מפארק מלאכותי לפארק משולב עם שימור הטבע של בריכת החורף במקום.
בעקבות מאבקנו ראש עיריית הרצליה וחברי מועצת העיר קיבלו את עמדתנו והתוכנית שונתה. עם זאת, אנו עדיין דורשים ששטח הטבעי של בריכת החורף יוגדל לפי המלצה של המומחים.

שמירה על אתרי בהרצליה
הירוקים בהרצליה גרמו לכך שאתרי הטבע בהרצליה יכלול בתוכנית המחוזית לגוש-דן.

בשנת 2004 הופקדה התוכנית המחוזית למחוז ת"א (תמ"מ 5) להתנגדויות הציבור. במסגרת ההליך, הגישו מפלגת הירוקים והפעיל הסביבתי עמית מנדלסון, התנגדות שהתמקדה בדרישה לכלול בתוכנית את אתרי הטבע שרדו במחוז ת"א.
במסגרת הדיון בהתנגדויות נחשף, כי אתרי הטבע לא הושמטו מן התוכנית בטעות אלא כחלק מתפיסת עולם ששוללת שמירת טבע. הגדילה לעשות סגנית מתכננת מחוז ת"א טלי דותן, אשר הצהירה בדיון בנושא, "במחוז ת"א לא יהיו שמורות טבע, כי אנשים לא רוצים טבע אלא רוצים פארקים. מי שרוצה טבע שילך למקומות אחרים".
אנו והגישנו התנגדות מנומקת באמצעות מצגת שהוכנה על-ידנו ובה הדגשנו את החשיבות הרבה בשמירת טבע גם באזורים אורבניים כמו גוש-דן, זאת במיוחד לאור שלל תבניות הנוף הייחודיות שקיימות באזור. המצגת שהכנתי הוגשה ללשכת התכנון במחוז ת"א, וכותרתה "העיר מנצחת את הטבע, עמדת הירוקים על תמ"מ 5".
במסגרת המאבק לשמירת הטבע בגוש-דן פרסמה מפלגת הירוקים את מספר הפקס של טלי דותן וביקשה מן הציבור לשלוח מכתבים לדותן ולכתוב בהם למה כן חשוב לשמור על הטבע, ואף פרסמו באתר המפלגה חלק מעשרות המכתבים שנשלחו.
בעקבות פעילות נחרצת ונחושה זו של מפלגת הירוקים שכנעה את מתכננת המחוז נעמי אנג'ל לחשוב מחדש על עמדתו המקצועית של מחוז ת"א במשרד הפנים. ואכן, נעמי אנג'ל הודיעה על קידום של "תוכנית אב לאתרי טבע, נוף ומכלולי מורשת ('טבע עירוני') למחוז תל-אביב" בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. קרי, לאחר שהגשנו התנגדות לתמ"מ 5, החליטה לשכת התכנון המחוזית שיש מקום ליזום תוכנית אב לטבע עירוני בתחום ת"א ולשלב את ממצאיה בתמ"מ 5.
מדובר בהישג חשוב ומהותי, אנו הצלחנו לשנות את תפיסתה של לשכת התכנון המחוזית, ולמעשה להציל את מעט אתרי הטבע שעוד נותרו בגוש-דן מכליה אפשרית.