מצע

תוכן עניינים

>מבוא
>חוף הים
>חינוך
>תחבורה
>תעסוקה ועסקים
>שקיפות
>אנטנות סלולאריות
>זיהום אוויר
>פיתוח בר-קיימא
>שטחים פתוחים
>הגברת אכיפה
>מניעת זיהומים ומפגעים
>איכות השלטון וצדק
>תרבות פנאי
>זכיות בעלי החיים
>מחזור
>שונות
>תכנון בר-קיימא [מתוך מצע הארצי של הירוקים]

מבוא

עקב פגיעה מתמשכת בערכי טבע, איכות סביבה וחברה בעיר של עירייה כושלת ומסואבת החליטה קבוצת תושבים הרצליינים לעשות מעשה ולהביא עקרונות של מוסר, ניקיון כפיים ועשייה לטובת כלל הציבור.
הירוקים החליטו להתמודד למועצת עיריית הרצליה מתוך הכרה בכך שנוכל להשפיע ולעשות יותר למען איכות החיים, הסביבה והשלטון בעיר.
רשימת הירוקים איננה רשימת מגזרית ורואה את עצמה כמייצגת את טובת העיר הרצליה ותושביה, ולא רק את טובת ציבור המצביעים לרשימה.
רשימת הירוקים מאמינה שהמפתח להעלאת הרצליה לפסים של התחדשות, שגשוג ושימרה על הסביבה, הוא עידוד דור העתיד, יצאי הצבא, להישאר בעיר ולתרום ממרצם לקידום העיר הן מבחינה עסקית והן מבחינה חברתית
רשימת הירוקים נחושה לפעול ביסודיות להשגת מטרה זו, ע"י שיפור הטיפול וקידום איכות הסביבה, חינוך, תחבורה, תעסוקה ודיור.
המעומדים ברשימת הירוקים הם אנשים אכפתיים שלמדו ביסודיות את בעיות העיר, ומביאים בשורה של רעיונות חדשניים ורעננים שלא ספק יהפכו את הרצליה לעיר המובילה בשרון ובישראל.
אנשי הירוקים עסקו ועוסקים בפעילות חברתית וסביבתית מתוך אידיאולוגיה של תרומה לטובת הכלל ומתוך אמונה שעשייה נכונה עכשיו היא הערובה הטובה לאיכות חייהם של הדורות הבאים.

^למעלה^

חוף הים

רצועת החוף של הרצליה ניזוקה קשות עקב בנייתה שלוחת הרסן של המרינה ושברי הגלים מצפון לה. הדבר גרם להצרות של החופים מצפון לשברי הגלים, עקב אי-הסעה של חול באופן טבעי ע"י זרמי הים. כתוצאה מכך צוקי הכורכר בחופים הצפוניים של הרצליה מתפורים.

 1. הירוקים יפעלו לשיקום החוף ע"י הסעה מלאכותית של חול, העברה של חול מהחופים באזור שבורי הגלים ומקומות אחרים לחופים שניזוקו. נפעל למנוע בניית שוברי גלים נוספים
 2. הירוקים יפעלו שפרויקט שיקום החוף ימומן בסיוע בעלי הנכסים במרינה, ראשית ננהל מגעים עם בעלי הנכסים המניבים כך שהם יפרשו כ- 5% מרווחיהם לטובת הפרויקט, ואם מגעים אלו לא יעלו יפה נפעל להחלת היטל שנתי על בעלי הנכסים במרינה.
 3. הירוקים יפעלו למען שימור צוקי הכורכר.
 4. הירוקים יבלמו תוכניות בנייה למגורים בסמוך לחוף ותוכניות בנייה הקרובות לקו המים.
 5. הירוקים יפעלו לטיפול סטטוטורי נכון ומתאים במעמדם של מבנים הקיימים כיום לאורך רצועת החוף, תוך שמירה קפדנית על כך שתפונה בניה אשר פוגעת בחוף ולא תאושרנה תוכניות בנייה נוספות בתחום רצועת 100 מטרים מקו החוף.
 6. הירוקים יפעלו למנוע את זיהום הים, טיפול במערכת הביוב והניקוז ונפעל למען שיפור הניקיון בחופים.
 7. הירוקים יטפחו את הריפים ההרצליינים כשמורת טבע ימית וכאתר צלילה, שיהווה אתר לחינוך ימי ומוקד משיכה לתיירים.
 8. הירוקים יפעלו למען הכרזה על רכסי הכורכר כעל שמורת טבע.
 9. הירוקים יפעלו להפסקת פעילות חוף אופנועי הים, ולפתיחת החוף הדרומי לציבור הרחב.

^למעלה^

חינוך

חינוך היא השקעה לתווך ארוך במשאב הכי חשוב לנו, ילדנו. עיקר דאגתנו היא הירושה הרעה שאנחנו עומדים להשאיר לדור הבא, ארץ חרבה מלא באספלט ובטון, ילדנו כמעט ולא רואים טבע סמוך לביתם.
הירוקים מאמנים שמערכת החינוך יכולה לעשות יותר, כמו שבוגרי מערכת של שנות השבעים והשמנים עצרו את התופעה של קטיפת פרחי הבר אנו מקווים שהדור הבא יעצור את הרס הסביבה.

 1. הירוקים יפעלו לכך שכל תלמיד יקבל הזדמנות לסיים 12 שנות לימוד, נפעל למזער את תופעת הנשירה.
 2. הירוקים יפעלו שכל תלמיד יקבל הזדמנות לגשת לבחינות בגרות, נדאג להפסקת התופעה של אי הגשת תלמידים לבגרות כדי לשפר סטטיסטיקה בתי-הספר.
 3. הירוקים יפעלו למינוי בראש מערכת החינוך בהרצליה איש מקצוע בתחום החינוך מהשורה הראשונה בארץ.
 4. הירוקים יפעלו לשיפור הטיפול בילדים עם קשיי-למידה, גילוי מוקדם, התאמה של תוכנית למודים אישית, הגברת הביטחון העצמי של הילד וסדנאות להורים, חלק מהמועדים ברשימה היו תלמידים עם קשיי-למידה במערכת החינוך של הרצליה, כך שיש לנו נקודת מבט מיוחדת בנושא זה.
 5. הירוקים יפעלו לעידוד בני העיר ללמוד לימודים אקדמאים במרכז הבינתחומי ע"י מלגות מיוחדות בתמורה לפעילות קהילתית בעיר.
 6. הירוקים יפעלו לצמצום תופעת החינוך האפור.
 7. הירוקים יפעלו להפעלת תוכניות לימודים על תרבות הצריכה, נזקיה, התמודדות עם הפרסום והתקשורת, סינון נכון של מידע ושימוש בכוח הקניה לעידוד חברות להפסקת בפגיעה בקהילה ובסביבה.
 8. הירוקים יפעלו להגברת תוכניות הלימוד בנושאי סביבה ויעודדו מעורבות תלמידים בפעילות למען הסביבה, ובפרט אימוץ שטחים פתוחים ושמורת טבע בעיר.
 9. הירוקים יפעלו להגברות המודעות של התלמידים לזכויות בעלי החיים.
 10. הירוקים יפעלו להכנסת תוכנית חינוכית למניעת אלימות .
 11. הירוקים יפעלו שמערכת החינוך תעודד מחזור אשפה.
 12. הירוקים יפעלו למען החלת מפעל הזנה בביתי הספר, וסבסדו למשפחות מעוטות יכולת.
 13. הירוקים יפעלו לביטול חטיבות הביניים.

תחבורה

להרצליה תשתית תחבורתית מוזנחת ומפגרת. כבישיה צרים ומשובשים. בנוסף, במקומות מסוימים בעיר עדיין לא קיימים כבישי אספלט, אלא רק כבישי כורכר! לא מדרכות ברחבות רבים .

 1. הירוקים יפעלו שתחנת הרכבת החדשה תהיה עוגן תחבורתי מרכזי של אזור התעשייה, נפעל ליצירת גישה ישירה וקלה מתחנת הרכבת החדשה, למרות מיקומה השגוי, לאזור התעשייה.
 2. הירוקים יפעלו למען הקמת רשת רכבת קלה בעיר, שתחובר לרשת הרכבת הקלה של ת"א וגוש דן, ונשתף פעולה עם הרשויות השכנות לקידום הקמת הרכבת הקלה.
 3. הירוקים יפעלו לכך שעם סלילת מסילת הרכבת לאורך כביש 531 בין הרצליה ורעננה, תוסדר גישה נוחה מהרצליה לתחנות הרכבת לאורך התוואי, לשירות תושבי מזרח העיר.
 4. הירוקים יפעלו לבחינת האפשרות להקמת תחנת רכבת נוספת במסילה הקיימת, בקרבת מחלף כפר שמריהו, שתשרת את תושבי צפון מערב העיר.
 5. הירוקים יפעלו לביטלו של קטע המערבי של כביש 531 והחלפתו בתוואי אלטרנטיבי של כביש 541.
 6. הירוקים יזמו ועדה מיוחדת בשיתוף נציגי "אגד", "דן" ומשרד התחבורה, לתכנון מחודש של מערכת התחבורה הציבורית בהרצליה וייעול הקווים.
 7. הירוקים יבואו במגעים עם חברות האוטובוסים, לפתיחת קווי תחבורה ציבורית למרכז הבילויים באזור התעשייה, שיפעלו גם בשעות מאוחרות ובכך יפחיתו את תלות בני הנוער ברכב פרטי כדי להגיע לאזורים אלו.
 8. הירוקים יפעלו למען פיצול התחנה המרכזית לשני מסופי אוטובוסים במרכז העיר ובמערבה (במתחם תחנת הרכבת), כפתרון זמני עד להפעלת הרכבת הקלה. הדבר יתרום לייעול מערכת התחבורה הציבורית בהרצליה ולקיצור זמני נסיעה.
 9. הירוקים יבואו במגעים עם חברות האוטובוסים ומשרד התחבורה, במטרה להוציא אוטובוסים מפרקיים מהשירות ולעבור למיניבוסים ומידיבוסים, המתאימים ובטוחים יותר לשירות ברחובות צרים בעיר'.
 10. הירוקים יפעלו למען סלילת שבילי אופניים ברחבי העיר ובין המזרח למערב כחלק מעידוד תחבורה ירוקה.
 11. הירוקים יפעלו להקמת תחנות לשכירת אופניים בתעריף סמלי, ע"מ להפוך את כלי התחבורה הירוק הזה לנגיש לציבור.
 12. הירוקים יפעלו למציאת פתרונות יצירתיים לתוספת מקומות חניה.

^למעלה^

תעסוקה ועסקים

בזמן האחרון אנחנו עדים לתופעה מדאיגה של עסקים שעוזבים את הרצליה ובהם כמה מ"אבני היסוד" של אזור התעשייה. תופעה זו מצדיקה טיפול כלל מערכתי של העירייה ואף טיפול לאומי.

 1. הירוקים יפעלו למען השארת או הבאת עסקים וחברות היי-טק לאזור התעשייה, תוך מתן הקלות לחברות אשר יעסיקו תושבי הרצליה.
 2. הירוקים " יפעלו להחייאת מרכז העיר, ולהחייאת מרכזי השכונות שבעיר ועידוד המסחר הזעיר.
 3. הירוקים " יפעלו הרצליה יפעלו לעידוד תחום התיירות הזעירה, נפעל להקמת קרן שתעודד פתיחה מוקדי תיירות קטנים, באזור החוף נפעל להוצאת מכרזים לתקופת קצרות ומתן עדיפות ליזמים קטנים.
 4. הירוקים יפעלו לקידום פתרונות תחבורה לאזור התעשייה, ראה סעיף תחבורה.
 5. הירוקים יפעלו להפסקת התחרות הלא הוגנת על עסקים מול המועצה האזוריות השכנות, מדובר ביושבים "חקלאיים" בעלי הוצאות נמוכות ומשום כך משכו עסקים עירוניים רבים לתחומם, נפעל בתקיפות להפסקת תופעה זו.
 6. הירוקים יפעלו להקמת פארק באזור התעשייה לרווחתם של באי אזור התעשייה, אולי במקום מפעל החמצן ברוחב משכית.
 7. הירוקים יהיו קשובים לחברות ובעלי העסקים, נעודד רעיונות יצירתיים ותרומה לקהילה ביחד עם קידום העסקים.

שקיפות

נושא השקיפות הוא אחת מנקודת המפתח לשיפור סביבתי בעיר, כשכל המידע הרלוונטי יהיה חשוף לציבור, כך יוכלו יותר תושבים לפנות לעירייה ולהעשיר את העירייה בידע שלהם ולגרום שדברים יתבצעו טוב יותר ובצורה ידידותית לסביבה. כמאמר הפתגם "אור השמש הוא חומר הטיהור הטוב ביותר".

 1. הירוקים יפרסמו באתר האינטרנט שלהם ו/או באמצעי התקשורת מידע שוטף על פעילות הסיעה ועל פעילות כל אחד מנציגי הסיעה בעירייה.
 2. הירוקים יפעלו לשיפור העברת מידע לציבור דרך רשת האינטרנט, נפעל גם להצגת תוכנית בניה, דוחות בנושאי איכות הסביבה ובריאות הציבור, פרוטוקולים של ישיבות מועצה וישיבות ועדות בעירייה והחלטות מוסדות העירייה באתר האינטרנט של העירייה.
 3. הירוקים ידאגו לגישה חופשית לאתר האינטרנט של העירייה מהספריות והמתנס"ים.
 4. הירוקים יפעלו שלאחת לכמה ישבות מועצה יתקיים דיון בנושאים עקרוניים עקרוניים שיועלו ע"י התושבים.
 5. הירוקים ינהיגו מדיניות של אוזן קשבת לצרכי תושבי העיר באמצעות סיורים בעיר, שיחות עם תושבים ואף קשר ישיר עם נציגי הרשימה בעירייה.
 6. הירוקים לא יהססו לדרוש תשובות מראש העיר ופקידי העירייה האחרים בשאילתות בעלות עניין ציבורי או אחר.
 7. הירוקים יפעלו למען שידור ישיבות מועצת העירייה וישבות ועדות תכנון מקומיות בערוץ המקומי, על מנת שהציבור יהיה מודע לפעילות נבחריו.

אנטנות סלולאריות

אנטנות סלולאריות צצות כפטריות לאחר הגשם, במקרים רבים אנטנות אלו מסוות כך שהתושבים לא ידעו שיש במקום אנטנה. יש מחקרים שאמרים שהקרינה הבלתי מייננת שאנטנות סלולאריות משדרות מזיקות לבריאות של הנמצאים בקרבתם.

 1. הירוקים ידאגו להקמת ועדה שנציגנו יעמדו בראשה, שתבחן את כל האנטנות הסלולאריות שהוצבו בעיר או עתידות להיות מוצבות בעיר, דיוני הועדה יהיו בכול שכונה ושכונה בהשתתפות הציבור ונציג החברות הסלולאריות.
 2. הירוקים ידאגו לעצוב תכנית פריסה של אנטנות סלולריות בעיר באופן שעוצמת השידור תהיה בלתי מזיקה, ההפרעה הנופית מינימלית ואיכות הקליטה מיטבית.
 3. הירוקים יפעלו לאיחוד אתרים של כל החברות הסלולריות.
 4. הירוקים ידאגו שלפני הקמת אנטנה סלולארית יהיה על החברה המקימה להודיע לתושבים שנמצאים בקרבת האנטנה בפרוט על האנטנה, גובה, עוצמה וכו'. לאנטנות בקרבת מוסדות חינוך יהיה על החברות להודיע לועד ההורים.

^למעלה^

זיהום אוויר

זיהום האוויר בהרצליה אינו מן החמורים בגוש-דן, אבל מפני שאנחנו חיים בגוש-דן יש לנו חלק בתרומה להקטנת זיהום האוויר באזורנו, יש לנו חובה מוסרית להקטין ככל האפשר את הפגיעה הבריאות של זיהום האוויר. ממחקר שפורסם לאחרונה התברר שכ1100 איש מתים בשנה בתל-אביב בתוצאה מנזקי זיהום האוויר.

 1. הירוקים יפעלו לקידום תחבורה מונעת בגז, הקמת תחנת תדלוק בגז, עידוד מעבר של רכבי דיזל בעיקר אוטובוסים ומוניות להנעה בגז ע"י תמריצים עירוניים.
 2. הירוקים יעודדו את המעבר לתחבורה ציבורית לא מזהמת, וכך יוקטן זיהום האוויר התחבורתי בהרצליה וגם בערי גוש-דן השכנות שסבלות מזיהום אוויר.
 3. הירוקים יפעלו להעברת מגרש החנייה ומוסך של אגד בתחנה המרכזית לאזור תחנת הרכבת, וכך יופחת זיהום האוויר במרכז העיר.
 4. הירוקים ידאגו להצבת חישני ניטור זיהום אוויר בעיר הרצליה והצגת הנתונים שלהם בזמן-אמת באתר האינטרנט של העירייה.
 5. הירוקים יפעלו למיפוי של מוקדים יבשתיים שגורמים לזיהום אוויר ונפעל להפחתתו.
 6. הירוקים יפעלו למעבר של רכבי העירייה לשימוש בדלקים לא מזהמים.

פיתוח בר-קיימא

הירוקים יהיו נאמנים לעקרונות התכנון והפיתוח בר-קיימא של מפלגת הירוקים הארצית שמובאים כאן בסוף המצע.

 1. הירוקים ייצגו בועדות התכנון הבנייה, את הדורות הבאים, את התושבים חסרי האמצעים, את חוף הים, את השטחים הפתוחים, את הטבע והנוף, את חיות הבר ואת הנפגעים העתידיים מתוכניות אלו.
 2. הירוקים יפעלו למיפוי אתרים ומבנים בעלי ערך היסטורי ונוסטלגי של העיר, ונפעל לשימורם.
 3. הירוקים רואים בשטחי תע"ש נוף-ים ושטחי בזק מצפון לנוף-ים כשטחים חשובים, שטחים אלו משמשים כגבול בין העיר לכפר ולכן חשיבותם. האזור הכפרי של מועצה אזורית חוף השרון הוא אחד האזורים האחרונים שנשתמרו לאורך החופי גוש-דן במצבם הטבעי. הפיכת אזור זה לאזור אורבני תהיה בכייה לדורות.
 4. הירוקים יעודדו התארגנות של תושבים משכנות עם בנייה נמוכה למעבר לבנייה גבוה, אנו מאמנים שלתושבי השכנות מגיע להרוויח מהשבחת הקרקע, נפעל למען שתושבים שיתארגנו לקבלת הטבות מן העירייה.
 5. הירוקים יפעלו להשארת עתודות קרקע לדורות הבאים.
  1. תע"ש נוף-ים ושטחי בזק מצפון לנוף-ים.
  2. אזור חוף התכלת מדרום לאזור התעשייה.
  3. הפרדס בין מצפון לגן רשל.
  4. חורשת אקליפטוסים בבונקר של הנ"מ ממערב לנחלת עדה.
  5. הבאסה בין הספורטק כביש מנחם בגין(הבריגדה).
  6. ואתרים נוספים…
 6. הירוקים יפעלו למען מיפוי המבנים המסוכנים בעיר מהיבטים שונים ויפעלו להקטנת הסכנות הנובעות מהם.
  1. עמידות מבנים מפני רעידות אדמה.
  2. עמידות מבנים שנבנו בשיטת פל-קל.
  3. עמידות מבנים שנמצאים ליד מצבורי גז.
 7. הירוקים יפעלו להוצאת האסבסט מסוכן ממבנים ציבוריים, ויעודדו הוצאת האסבסט גם ממבנים פרטים.

^למעלה^

שטחים פתוחים

הירוקים יעמדו על-כך שיערך סקר שטחים פתוחים מקיף בהרצליה בשיתוף הציבור שיבחן את הנושא מכל היבטיו. ישנם שלושה סוגים של שטחים פתוחים.

 1. שטחים פתוחים המיועדים לפיתוח, הירוקים יפעלו ליישום של עקרונות פיתוח בר-קיימא.
 2. שטחים פתוחים המיועדים לשירות הציבור, כגון פארקים, גינות, חוף-ים, מגרשי משחקים וכו', הירוקים יפעלו לפיתוח נוסף, שיעשיר את הרצליה באטרקציות שונות תוך הקפדה על מניעת מפגעים סביבתיים.
 3. שטחים פתוחים המיועדים לשימור והגנה, כמו אתרים ארכיאולוגים, ערכי נוף וטבע יחודיים, הירוקים יפעלו לשמירה ושיקום של מקומות אלו.
  1. גן לאומי אפולוניה, הירוקים יפעלו להגדלתו, להוספת מוזיאון היסטורי בתחומו, להגנתו מפני הרס, וכן פתיחתו ללא תשלום לכלל הציבור.
  2. הבאסה, הירוקים יפעלו להכרזת בריכת חורף עתירת החיים זו כשמורת טבע, המהווה שריד למורשת ראשוני העיר מייבשי הביצות. שימור חלקה העיקרי של הבאסה ישולב בפיתוח הפארק העירוני סביב לה, בשטחים שהם דלים בערכי טבע ונוף.
  3. תל מיכל, הירוקים יפעלו שיזמי המרינה יעמדו בהתחייבותם וישקמו את האתר ארכיאולוגי זה, כמו-כן נפעל להכרזת האתר כגן לאומי, והפיכתו למוקד טיולים.
  4. השטח הכלוא בין שכונת שביב לתוואי כביש 531 המתוכנן, הירוקים יפעלו להפיכתו לפארק ציבורי עבור תושבי צפון-מזרח העיר. במסגרת פארק זה ישולב גם שיקום הצומח הטבעי באזור.
  5. השטח הכלוא בין שכונת נווה ישראל, גליל ים וגבול רמת השרון, הירוקים יפעלו להפיכתו לפארק אזורי המשלב את שימור נחל גליל ים.
 4. הירוקים יפעלו לניצול של חניוני העיר כשטחים ירוקים בנטיעת עצי-צל מקומיים(אשר אינם גוזלים מקום, ומצלים על המכוניות).
 5. הירוקים יפעלו למעבר לגינון סביבתי, שימוש צמחייה מאזורנו שלא מצריכים השקיה, הפסקת שתילת דשא באיי-תנועה.
 6. הירוקים יפעלו להפיכת שטחים לא בנויים ציבוריים ופרטיים לירוקים (בלי לפגוע בבעלי הנכס) העירייה תהיה אחראית לנטיעות של צמחייה מקומית שלא צורכת מים.
 7. הירוקים יקימו קרן ציבורית שתגאל קרקעות פרטיות בעלות חשיבות סביבתית לטובת שימוש כשטח פתוח.
 8. הירוקים יפעלו להוספת חוק עזר עירוני לשמורת טבע עירונית, מדבור בשמורת קטנות בכול שכונה ושכונה שישמרו ויטפחו.
  1. אזור הבאסה
  2. נחל גלילות (הואדי), כולל המנהרה העתיקה.
  3. גן נוטע ברחוב פסמן.
  4. חורשות אקליפטוסים שנמצאות בכמה שכונות.
  5. ומקומות נוספים …
 9. הירוקים יפעלו במסגרת תכנון אזור חוף התכלת (דרום-מערב הרצליה), שיובטח חיץ לאורך גבולה הדרומי של הרצליה, ברוחב 200 מ', שבו ישולבו שטחי פארק ציבורי ושמורת נוף החולות. כמו כן, יובטח קיומו של פארק חוף, וכן שימור גבעת החצבים הנמצאת במרכז השטח ומהווה אתר פריחה מרשים.
 10. הירוקים יפעלו לכך שגם תוכניות בנייה נוספות (תע"ש דרום-מזרח, גליל ים ועוד), תכלולנה שימור שטחים ירוקים ואתרים היסטוריים, בנוסף להטמעת עקרונות פיתוח בר-קיימא.

הגברת אכיפה

במקרים רבים מידיי יוצאים עברייני סביבה ללא עונש והפגיעה בסביבה שהם גרמו נשארת לשנים.
אחת מנקודות המפתח בשיפור סביבתי בעיר היא אכיפה אקטיבית ויעליה, שעבריין סביבתי ידע שיש אנשים שמשגיחים מפניו וכשהוא ידע שהוא יכול לספוג נזק כספי ניכר, אולי עבריין זה ימנע מפגיעה בסביבה.

 1. הירוקים יפעלו להגברת האכיפה ע"י שכירת משרדי חקירות פרטים לתגבור מערך הפיקוח בשלב ראשון ולטיפול במקרים מיוחדים, וכן ע"י הקמת וחיזוקה של יחידה במשמר האזרחי בעיר, שתערוך סיורים בעיר ובשטחים הפתוחים שבתחומיה, לאיתור עבירות סביבה.
 2. הירוקים ידאגו להוספת חוקי עזר עירוניים שיגדירו עבירות סביבתיות חמורות כמו, השלכת פסולת בנייה, גנבת חול וכו', שהעבריה עליהם תגרור העמדה לדין.
 3. הירוקים יפעלו להקמת הרכב מיוחד בבית המשפט השלום בהרצליה שידון בענייני סביבה במשמרת שניה.
 4. הירוקים יפעלו להגדלת העונשים על תנאי, העונשים יהיה קנסות גדולים מאוד ותקופה תנאי ארוכה, וע"י כך לייצור הרתעה אפקטיבית.
 5. הירוקים יפעלו להעמדה לדין של עברייני סביבה שצולמו בזמן העבירה ע"י אזרחים, תוך שמירה על חסיונם של המדווחים.

^למעלה^

מניעת זיהומים ומפגעים

בהרצליה יש בעיית של זיהום מים, ים, רעש, ריח וקרקע, שגורמים לנזק בריאותי לאנשים שנחשפים לזיהומים אלו. כמו-כן נדאג לכך שמפגעים שמסכנים את חייהם ובריאותם של תושבים ועובדים בעיר יפונו.

 1. הירוקים יפעלו לפי העיקרון של המזהם משלם, אנו נברר מה הם מקור הזיהומים ונדאג שהאחראים להם יישאו בהוצאות הטיהור .
 2. הירוקים יפעלו שחברת תע"ש תדאג לטיהור קרקע שהיא זיהמה, בלי קשר לתוכניות הפיתוח העתידיות בקרקע.
 3. הירוקים יפעלו לברור מדעי של זיהום הים באזור אפולוניה (כתם צהוב/ירוק) ואם יימצא שאכן מדבור בזיהום שמקורו במפעל תע"ש נדאג שהחברה תפסיק את הזיהום.
 4. הירוקים יפעלו לשיפור איכות המים בעיר ע"י הכנסת מערכות סינון חדישות והתאמה לתקנים אירופאיים מתקדמים.
 5. הירוקים יפעלו למניעת מפגעי רעש באזורי מגורים ואזורים רגישים כמו חוף הים והפארקים, נפעל להגברת האכיפה בנושא זה ע"י מכשור מתאים ואנשי מקצוע שיפעילו אותם.
 6. הירוקים ידאגו שיפסק זיהום הים מהזרמת מי קולחין לעומק הים באזור המרינה .
 7. הירוקים ידאגו להעלות את רמת הטיהור של מי הקולחין.
 8. הירוקים יפעלו להפסקת זיהום קרקע משמנים ודלקים, ע"י מפעלים, מוסכים, תחנות דלק ועסקים אחרים שמשתמשים בחומרים אלו, נדאג למקום שאליו יפנו חומרים בצורה בלתי מזהמת.
 9. הירוקים יפעלו לפינוי מפעלים מסוכנים מאזורים צפופים, כמו מפעל החמצן, נפעל עם הגורמים המקצועיים למיפוי מפעלים מסוכנים אחרים.
 10. הירוקים ידאגו לפינוי פסולת בנייה משטחים לא בנויים ומרחובות העיר.
 11. הירוקים יפעלו למניעת העישון במקומות ציבוריים, כמו שדורש החוק, נפנה לעסקים ונסביר להם את חובתם למנוע עישון בתחומם, ואת חובתם להעיר למעשנים. אם יתברר לנו שהבעיה נמשכת נפעל להגברת האכיפה.
 12. הירוקים יפעלו למזער את השימוש בחומרי הדברה בשדות החקלאים שנמצאים בהרצליה וגובלים בה.
 13. הירוקים יפעלו להפסקת מטרדי הריח שגורמים מפעלי טיהור הביוב באזור כביש איילון ובאזור המרינה.
 14. הירוקים יפעלו להפסקת הזרמת השפכים למחצבה במחלף הסירה, וקביעת תוכנית לשיקום המחצבות הנטושות.

איכות השלטון וצדק

שמירת שלטון החוק ואיכות השלטון בנוסף לחשיבותם לחברה צודקת, יש לשמירה עליהם חשיבות סביבתית רבה. הרבה מאוד נזקים סביבתיים נגרמו ונגרמים בגלל "קומבינות", קיצור הליכים למקורבים והעלמת עין של פקידי ציבור.

 1. הירוקים יפעלו להגברת התחלופה של הפקידות הבכירה שעוסקת בתחומים רגישים לשחיתות. בתפקידים מקצועיים נפעל לתחלופה עם בעלי תפקידים בערים אחרות.
 2. הירוקים יפעלו להפסקת התופעה של העדפת מקורבים בקבלה לעבודה בשירות העירייה, העובד יהיה צריך להיבחר על-פי כישוריו ולא על-פי קשריו.
 3. הירוקים יפעלו להטמעת עקרונות של איכות השלטון ושמירה על הסביבה בין עובדי העירייה.
 4. הירוקים ידאגו שחברות שיזכו במכרזי העירייה יהיו נקיות מרבב, חשוב שבעליהם ומנהליהם לא יהיו בעלי עבר של עבירות על טוהר המידות ופגיעה בסביבה.
 5. הירוקים ידאגו שדוחות מבקר המדינה ומבקר העירייה ילמדו ויישמו.
 6. הירוקים יפעלו להחלת קריטריונים ברורים ושיוונים לסיוע לעמותת, הקריטריונים יהיו בין השאר לפי תרומתה לקהילה, מספר תושבים שמושפעים, היקף ההתנדבות, ניהול כספי וכו'.
 7. הירוקים יעודד פעילות קהילתית בשכונות העיר, אנו חושבים שקהילה בריאה היא קהילה שנפגשת(לא רק בקניונים), מעורבת ועוזרת לחלשים.
 8. הירוקים יפעלו לפי עקרונות הצדק היכן שנראה שקיים אי-צדק נפעל ככל יכולתנו לעשיית צדק.
 9. הירוקים יפעלו להאחדת פעילויות עם רשויות שכנות ולחיסכון בעליות, כמו תחומי הלוגיסטיקה והתחזוקה, ביוב, פינוי אשפה, תחבורה, ספורט ושמירת הטבע והנוף.
 10. הירוקים יפעלו להפחתת הנסיעות של נבחרי הציבורי ובכירי העירייה לחו"ל ע"ח כספי הציבור.

^למעלה^

תרבות פנאי

ככל שרמת החיים עולה כך גודל הזמן הפנוי של האזרחים, יש חשיבות גדולה שזמן זה ינוצל בצורה טובה שתעשיר את התושב/ילד, תגרום לו הנאה ואף תתרום לקהילה.

 1. הירוקים יפעלו לעידוד פעילות קהילתית בשכונות.
 2. הירוקים יפעלו לפתיחת מוקדי ספורט עממי מגוונים בכל שכונה, כל שכונה תחליט באיזה ספורט היא רוצה להתמקד וכך ניצור מגוון של ענפי ספורט בעיר.
 3. הירוקים יפעלו לאימוץ אחד מענפי הספורט הימי, ונדאג שהרצליה תהפוך למובילה בענף זה בארץ ואולי אף בעולם.
 4. הירוקים יפעלו ביחד עם סטודנטים ואנשי חברות היי-טק להקמת סדנאות בנושא מחשוב לילדים וגם למבוגרים.
 5. הירוקים יפעלו להקמת סדנאות במרכזים הקהילתיים בנושאים מגוונים וברמה גבוה, שיתאמו לפי רצון התושבים.
 6. הירוקים יהיו אחראים לשיתוף הקהילות בשמירה על הסביבה במקום מגוריהם, בעיקר ע"י שיתוף בתכנון עתידי, סיורים ומבצעי ניקיון.
 7. הירוקים יפעלו להקמת קבוצות נוער אכפתי, שיפעלו בסביבתם למניעת שימוש בסמים, אלימות, שתיית אלכוהול, נהיגה פרועה ועישון.

זכיות בעלי החיים

בעלי החיים לאורך כל ההיסטוריה האנושית היו חלק גדול מחינו, עלינו להתייחס בכבוד לבעלי החיים, להפסיק את התעללות בהם. אנחנו כבני-אנוש מודרניים יכולים לתת לחיות שאנחנו משתמשים בהם לחיות ולא לראות בהם רק כאמצעי יצור של תעשייה.

 1. הירוקים שואפים ליצירת אינטרקציה חיובית והרמונית עם בעלי החיים העירוניים, גם בקרב התושבים שאינם מחזיקים (עדיין) חיות מחמד. לכן, חשוב לנו שלא תיווצר הפרעה מצד בעלי החיים לשכניהם: אנו נקפיד על חינוך ל"אחריות אישית" בהחזקת בעל חיים – הצורך לספק לו תנאים נאותים מחד ולהשגיח שלא ילכלך את העיר ולא יפריע או יפגע בשכנים מאידך..
 2. הירוקים ישאפו להקים מערך פיקוח מיוחד לבעלי החיים, אשר ייתן מענה מידי גם בחירום לכל פניה: חיות פצועות ללא בעלים, חיות משוטטות, דיווחים על התעללות בבעליי חיים, דיווח על קרבות כלבים ועוד.. המערך יפעל כפיקוח מחנך ולא כפיקוח המטיל קנסות.ו
 3. הירוקים ימשיכו בתוכנית עיקור/סירוס העירונית של חתולי הרחוב, כדי לשמור עליהם, להבטיח את רווחתם ולמנוע את הסיבות הגורמות לתושבים להתייחס אליהם כאל מטרד. מטרתנו, ליצור אוכלוסייה מאוזנת ובריאה של חתולי חצר, אשר יחיו עם האדם והסביבה בהרמוניה ובעזרה הדדית.ו
 4. הירוקים ימשכו את הקשר ההדוק עם כל העמותות למען בעלי חיים, לצורך קידום רווחת בעלי החיים בעיר והשמירה על זכויותיהם. נפעל במשותף לקידום פרוייקטים בתחום החינוך לאהבת בעלי החיים וכו', ונדאג לתקצוב עירוני נאות לקידום הנשאים שעל הפרק. בנוסף, אנו נמשיך לדאוג לתמיכה עירונית לכל העמותות הפועלות בהרצליה ואשר עומדות בקריטריונים המתאימים.
 5. הירוקים שואפים להקים מערך יעוץ ותמיכה לכלל התושבים, בסוגיות משפטיות ורפואיות הנוגעות לרווחת בעלי החיים. הייעוץ יינתן באמצעות הטלפון ובאינטרנט.ו
 6. הירוקים יוזמו הקמת חווה ייחודית לטיפול ושיקום כלבים, מטרת החווה, לשקם בעלי חיים שעברו התעללות והזנחה ולשלב אותם עם אנשים באוכלוסיות שונות הנזקקות לשיקום באשר הוא (נוער בסיכון, אסירים, ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, בעיות למידה, בעיות נפשיות, נכויות שונות ועוד.) החווה תאחד בין טובת האדם וטובת בעלי החיים.
 7. הירוקים יעודדו אזרחים לדווח על התעללות בבעלי חיים, ויפעלו להקמת יחידת מתנדבים עירונית לאיתור וטיפול במקרים כאלו
 8. הירוקים יזמו פרוייקט ייחודי של אימוץ בעלי חיים על ידי קשישים, שמטרתו לתת מענה לקשישים המעונינים לאמץ חיית מחמד ולסייע להם בתהליך. המפגש בין הקשישים לבעלי החיים יסייע להם בהפגת הבדידות, יספק להם תעסוקה, פעילות גופנית ואף הזדמנויות חברתיות.

^למעלה^

מחזור

השתלטות תרבות הצריכה על חיינו בשנים האחרונות, גרמה לעליה גדולה בכמות האשפה שאנחנו מייצרים. בישראל רוב האשפה נקברת באדמה, באשפה יש הרבה מאוד חומרים שמתפרקים רק אחרי מאות ואלפי שנים, חומרים אחרים כמו סוללות מסוכנים לסביבה ומי התהום. לכן ביחד, עם הקטנת הצריכה אנו חייבים לפעל להקטנות כמות האשפה ע"י מחזור.

 1. הירוקים יפעלו להגברת מחזור בקבוקי פלסטיק ע"י הסברה ופרסום.
 2. הירוקים יפעלו להקמת מרכזי מחזור שבהם יפרידו התושבים את האשפה שלהם, חלק יעבור למחזור והפסולת המסוכנת (כדוגמת שאריות צבע או מצברים משומשים ) לטיפול מיוחד שלא יסכן את הסביבה.
 3. הירוקים יפעלו להקמת מרכז מחזור למכשירי חשמל, שיופעל ע"י מתנדבים, מכשירי חשמל תקינים ומתוקנים יתרמו לנזקקים והשאר יפנה למחזור.
 4. הירוקים יפעלו לצמצום בזבוז המים, ולשימוש יעיל במי-הקולחין.

שונות

 1. הירוקים יפעלו לשימור הסביבה באזור השרון, מכיוון שאזור השרון הוא יחידה סביבתית אחת שמחולקת למספר ערים ומועצות אזוריות לא נהסס לפעול כשנראה פגיעה סביבתית באזור השרון שלא בתחומי הרצליה.
 2. הירוקים יפעלו לקבלת אישור לעיר לפי תקן ישראלי לניהול סביבתי ת"י 14001 (כדוגמת רעננה או כרמיאל).
 3. הירוקים יפעלו להחייאת מרכז העיר, ולהחייאת מרכזי השכנות שבעיר.
 4. הירוקים יפעלו לביטול אגרת אבטחה.
 5. הירוקים יפעלו לעידוד פעילות קהילתית בשכונות.
 6. הירוקים יפעלו לפתיחת מוקדי ספורט עממי מגוונים בכל שכונה, כל שכונה תחליט באיזה ספורט היא רוצה להתמקד וכך ניצור מגוון של ענפי ספורט בעיר.
 7. הירוקים יפעלו לעידוד תחום התיירות הזעירה, נפעל להקמת קרן שתעודד פתיחה מוקדי תיירות קטנים, באזור החוף נפעל להוצאת מכרזים לתקופת קצרות ומתן עדיפות ליזמים קטנים.

^למעלה^

[מתוך מצע הארצי של הירוקים]

תכנון בר-קיימא

תכנון בר-קיימא הוא מושג מפתח בעולם המערבי, וקיומו מבטיח מדינות בעלות חוסן ארוך-טווח. בניגוד לתפישות הרווחות במדינות העולם השלישי, תכנון סביבתי מערבי מביא בחשבון את מכלול המרכיבים של הסביבה, בין אם מדובר בסביבה עירונית, תעשייתית, כפרית, תיירותית וכיו"ב. הירוקים יפעלו למען שינוי הליכי תכנון במדינה, במטרה להפוך אותם לברי-קיימא.

משקל שווה למרכיבי הסביבה השונים- הירוקים יפעלו כפרקליטים של הסביבה והציבור ברשויות התכנון. וזאת בשל העובדה כי אין ייצוג הולם, שקוף וברור לדרישות המורכבות של סביבות ובני-אדם במערכות הכלכליות של התכנון. הירוקים ייצגו את העצים, את הצורך באוויר, מים וקרקע נקיים, את בעלי-החיים, את הנוף, המורשת התרבותית והאסטטיקה.

פיתוח- הירוקים אינם נגד פיתוח, נהפוך הוא: חברה יזמית, חופשית ומשוחררת מביורוקרטיות מסורבלות הינה ערובה לרווחה חברתית ומעורבות קהילתית גבוהה. אך במקומות בהם הליכי התכנון כושלים תחת לחצי השוק יש להגן על הסביבה ועל תושביה מפני פגיעה. תכנון בר-קיימא מבטיח פיתוח אשר תועלתו רחבה, ארוכת-טווח ונקייה. הוא גם בטוח לציבור, ולא יגרור אחריו עלויות תיקון של נזקים, כשלים, מפגעים ותביעות משפטיות.

רישוי פרוייקטים- תסקירי השפעה על הסביבה יהוו חלק אינטגרלי ומרכזי בכל פרוייקט בינוי או "השבחה", ואכיפת המלצות התסקירים תעוגן בחוק. אחרת – הפרוייקטים יתנו ביטוי לאינטרס היזמים למיניהם, ויביאו רק ניוון חברתי וכלכלי.
הירוקים יפעלו לפי עקרונות הפיתוח הבר-קיימא, המוצגים להלן:

עקרונות הפיתוח הבר-קיימא

דפוסי הפיתוח האורבני והפרברים הקיימים כיום גורמים נזק משמעותי לאיכות חיינו. הסימפטומים הם: עומס וזיהום אויר מוגברים כתוצאה מתלותנו המוגברת בכלי רכב פרטיים, אובדן שטחים פתוחים יקרים, העלות הגבוהה של תחזוקת כבישים ומתקנים ציבוריים, חלוקה לא שוויונית של משאבים כלכליים ואובדן התחושה הקהילתית. אם ננסה ללמוד מסיפורי הצלחה בעבר ובהווה, נוכל לתכנן קהילות אשר ישרתו את צורכיהם של התושבים והעובדים בתוכן באופן מוצלח הרבה יותר.

תכנון מסוג זה חייב להיות נאמן לעקרונות בסיסיים מסוימים.

עקרונות קהילתיים:

 1. תכנון כולל של קהילות שלמות ומשולבות המכילות דיור, חנויות, מקומות עבודה, בתי-ספר, גינות ושירותים עירוניים החיוניים לחיי היום-יום של התושבים.
 2. גודל הקהילה צריך להיות מעוצב כך שהמרחק בין דיור, תעסוקה, צרכי יום-יום ופעילויות אחרות, יהיה מרחק הליכה.
 3. מיקום מרבית הפעילויות צריך להיות במרחק הליכה מתחנות תחבורה ציבורית.
 4. קהילה חייבת להכיל מגוון סוגי דיור בכדי לאפשר לאזרחים בעלי רמות הכנסה שונות ובגילאים שונים לבוא להתיישב בתחומיה.
 5. הפעילות העסקית בתוך הקהילה חייבת לספק מגוון סוגי תעסוקה לתושבי הקהילה.
 6. מיקומה ואופייה של הקהילה חייבים לעמוד בקנה אחד עם רשת תחבורה ציבורית רחבה יותר.
 7. לקהילה צריך להיות מוקד מרכזי המשלב בתוכו שימושים מסחריים, אזרחיים, תרבותיים ופנאי.
 8. בתוך הקהילה חייבת להיות הקצאה סבירה של שטחים פתוחים. כשטח פתוח יכולים לשמש כיכרות, מגרשים ירוקים וגינות. השימוש בשטחים אלה יעודד באמצעות עיצוב ומיקום.
 9. עיצוב שטחים ציבוריים צריך לעורר תשומת לב ולעודד נוכחות בכל שעות היממה.
 10. לכל קהילה או מקבץ קהילות צריכים להיות גבולות מוגדרים היטב. על הגבולות להיות מוגדרים באמצעות "רצועות ירוקות" של טבע פראי או של חלקות חקלאיות, כאשר הן מוגנות באופן קבע מפני פיתוח.
 11. כבישים, שבילים להולכי-רגל ולאופניים חייבים להשתלב בתוך מערכת של מסלולים מעניינים, המקושרים באופן מלא אחד לשני, המובילים לכל יעד אפשרי. עיצובם צריך לעודד שימוש ברגל ובאופניים, ולמנוע נסיעה במהירות גבוהה של כלי רכב. עיצוב כזה מאופיין בשבילים קטנים, שמרחביהם מוגדרים ע"י בניינים, עצים ותאורה.
 12. יש לשמר, ככל-האפשר, את הקרקע, הצמחייה והניקוז הטבעיים בקהילה. גנים ורצועות ירוקות יכולים לשמש כאתרים אידיאליים לשימור מסוג זה.
 13. עיצוב הקהילה צריך לעזור בשימור משאבים ובצמצום הפסולת.
 14. קהילות יתמכו בשימוש יעיל במים באמצעות ניקוז טבעי, עיצוב נוף הסובל בצורת, ומחזור.
 15. כיוון הרחובות, מיקום הבניינים ושימוש בצל יתרמו ליעילות השימוש באנרגיה בקהילה.

עקרונות אזוריים:

 1. תכנון השימוש בקרקע ברמה האזורית חייב להשתלב ברשת תחבורה רחבה יותר המבוססת על תחבורה ציבורית במקום על כבישים ראשיים.
 2. אזורים יכילו אזורים רציפים של "מסדרונות" המורכבים מ"רצועות ירוקות" או שטח פראי, אשר ייקבעו לפי התנאים הטבעיים. גבולות האזורים יהיו מורכבים גם כן מ"מסדרונות" כאלה
 3. מוסדות ושירותים אזוריים, בנייני הרשות האזורית, אצטדיונים, מוזיאונים וכו' ימוקמו בתוך הגרעין העירוני.
 4. שיטות וחומרי הבנייה יהיו ייחודיים לאזור, ויציגו המשכיות היסטורית ותרבותית והתאמה לאקלים ויעודדו פיתוח עם אופי מקומי וזהות קהילתית.

עקרונות יישום

 1. התוכנית הכללית תעודכן כדי לשלב בתוכה את העקרונות הנ"ל.
 2. במקום לאפשר פיתוח ממודר ביוזמת קבלנים, רשויות מקומיות ייקחו אחריות לתהליכי התכנון. תוכניות כלליות יקבעו היכן יתאפשר קיומם של הרחבת היישוב, פיתוח שטחים בלתי מנוצלים בתוך היישוב ("in fill") או שיקום.
 3. לפני ביצוע כל פרוייקט פיתוח, תוצג תוכנית מיוחדת המבוססת על עקרונות התכנון המצוינים במסמך זה.
 4. תכניות יפותחו תוך כדי תהליך פתוח, כאשר למשתתפי תהליך זה יסופקו דגמים ויזואליים של כל הצעות התכנון.

[עד-כאן מתוך מצע הארצי של הירוקים]

^למעלה^