עיריית הרצליה מזהמת את הים בניגוד לחוק

22 לאוקטובר 2008   מאת:

בתחילת החודש פג תוקף היתר שניתן לעירייה להזרים את קולחי מכון הטיהור לים ברמת טיהור נמוכה, שדרוג מכון הטיהור טרם הסתיים ולכן עיריית הרצליה מזהמת את הים בניגוד לחוק.

ים מזהום

השבוע פנה דרור עזרא יו"ר הירוקים בהרצליה למשרד להגנת הסביבה בדרישה להעמיד את עיריית הרצליה את המנכ"ל העירייה ואת ראש העירייה לדין בשל זיהום הים.

דרור עזרא יו"ר הירוקים בהרצליה אומר: "הים של הרצליה הוא לא פח זבל של העירייה, במשך שנים הזרימה עיריית הרצליה לים עשרות מיליוני קוב של מי ביוב מזוהמים, עיריית הרצליה כשלה לעמוד ביעדים שהוצבו לה וכתוצאה מכך הים של הרצליה ממשיך להיות מזוהם במי קולחין. הכישלון לא יכול להישאר יתום העירייה עברה על החוק לכאורה ולכן על קברניטי העירייה לעמוד לדין בגין זיהום הים."
עוד מוסיף עזרא:"עיריית הרצליה הזניחה את מערכת הביוב שנים רבות, שדרוג מכון הטיהור היה צריך להתבצע לפני עשור, הרבה לפני שאר פרויקטים ראוותניים שנבנו בהרצליה".

להלן מכתבו של דרור עזרא יו"ר הירוקים בהרצליה:
—————————
לכבוד:
מר רני עמיר
מנהל אגף ים וחופים
המשרד להגנת הסביבה

שלום רב,

הנדון: נקיטת צעדים משפטיים נגד עיריית הרצליה בשל זיהום ים ללא היתר

עבודות שדרוג מכון טיהור השפכים בהרצליה החלו לפני כשנתיים וחצי, וככל הידוע לנו תאריך סיום עבודות השדרוג היה צריך להיות בסוף שנת 2007, אבל עד היום לא הסתיימו עבודות השדרוג.

בתאריך 23/08/2007 קיבלה עיריית הרצליה היתר(132/2007) הזרמה לים בצינור לנקודה שנמצאת כ800 בתוך הים דרומית למרינה הרצליה. תוקף ההיתר הינו עד 30/06/2010.

בהיתר זה ניתנו שני אבני הדרך, מעבר לתאריך המקורי של סיום העבודות על מכון הטיהור. אבני הדרך הם:

  1. התחלת של הרצה המכון המשדרג בתאריך 01/04/2008
  2. התחלת פעילות המכון המשדרג לטיהור "שילשוני" החל מתאריך 01/05/2008

כידוע עיריית הרצליה לא עמדה בתאריכי הידע האלו, והים ממשיך להיות מזוהם ע"י קולחי הרצליה.

בהמשך להיתר זה, באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה מכתב מן התאריך 23/03/2008 מאת דר' אילן מלסטר מרכז הועדה למתן היתרים להזרמת שפכים לים.
במכתב זה מודיע דר' מלסטר למנכ"ל עיריית הרצליה ומנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה בע"מ על שינוי מועדי אבני הדרך, תחילת הרצת המכון שונה לתאריך 01/06/2008 והחלת פעילות המכון ברמה "שלישונית" שונה לתאריך 30/09/2008.

חשוב להדגיש, ככול הידוע לנו שינוי אלו לא אושרו בועדה למתן היתרים והם לא חותים ע"י יו"ר הועדה.

בכל אופן עיריית הרצליה לא עמדה גם בתאריכים האלו, ככל הידוע לנו המכון המשודרג עדיין לא החל בהרצה. וחמור מכך החל מ30/09/2008 מזהמים את הים בהרצליה קולחין בניגוד להיתר ולכן בניגוד לחוק.

כידוע הזרמת שפכים בניגוד להיתר היא עבירה לפי סעיף 2 לחוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח 1988. לפי סעיף 6 לחוק דינו של עבריין הינו שנת מאסר או קנס כבד.
יתרה מכך סעיף 6א לחוק מטיל אחריות פלילית לנושאי משרה בתאגיד, דהינו האחריות במקרה זה חלה על מנכ"ל עיריית הרצליה מר יחיעם השמשוני וראש העירייה יעל גרמן מקבלי ההיתר.

כאמור גם אם מקבלים כי מכתבו של דר' מלסטר הינו תקף, הרי שעיריית מזהמת את הים בניגוד להיתר כבר 20 ימים.
חמור מכך, לפי יעוץ משפטי שקיבלנו, רק הועדה למתן היתרים רשאית לשנות היתרים, ולכן עיריית הרצליה עברה לכאורה על החוק במשך חמישה חודשים.

לפיכך נבקשך להפעיל את סמכותך ולפתוח בהליכים פליליים נגד עיריית הרצליה ונגד נושאי המשרה כאמור, על הזרמת שפכים לים בניגוד להיתר ובניגוד לחוק.
בנוסף, נבקש להוציא לאלתר צו לפי סעיף 8א להפסקת או צמצום זיהום הים.

במקרה שיתקיים דיון בועדה למתן התרים בנוגע להרצליה נבקש להיות מוזמנים ולהביע את עמדתנו בפני הועדה.

בברכה,
דרור עזרא

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 מצביעים, בממוצע: 5.00 מתוך 5)
Loading...

לכתוב תגובה