תרבות השקר בהרצליה שוב מרימה ראש

14 למאי 2013   מאת:

ביום שישי האחרון פרסם חבר המועצה יוסי בן שפרוט מכתב בקול הרצליה בו הוא ניסה לתקוף אותי בנוגע לדיון על שינוי יעוד בית האבות בכפר שמריהו לשכונות וילות.
אין לי בעיה שאנשים לא מסכימים איתי ומבקרים אותי, אבל מכתבו של בן שפרוט רצוף אמירות שאינן אמת, שלא לומר שקרים.

אשיב על הטענות של בן שפרוט:

  • בן שפרוט טען שאני זימתי את ישיבת המליאה בנושא בגלל "אי סדרים תכנוניים" עניינים טכניים, לא היה ולא נברא ביקשתי דיון במליאת הועדה בגלל שחשבתי שפסול להפוך בית אבות לנדל"ן
  • בן שפרוט טען שיועצות המשפטיות ומהנדס העיר דחו אחת לאחת את הטענות שלי, לא היה ולא נברא, היועצות המשפטיות בכלל לא התייחסו לטענות שלי וכמעט לא דיברו, מהנדס בכלל לא דיבר. תמליל הדיון לפניכם
  • בן שפרוט טען שחברי הועדה נדרשו לדברים "טכניים" שוב לא היה ולא נברא, מי שיקרא את התמליל המצורף יכול להתרשם שהדיון היה בנושא עקרוני של דחיקת ציבור מוחלש מישוב יוקרה.

את יוסי בן שפרוט אני מכיר שנים רבות, מגיל שש שבתו הייתי איתי באותה כיתה, שנים רבות הערכתי אותו, אבל מרגע שהצטרפתי למועצת העיר הבנתי שבן שפרוט הפך למטהר האוויר של משטר גרמן. הוא מונה לתפקיד של יו"ר ועדת איכות סביבה, לא רק שהוא שיתק את הועדה הזו וכמעט לא עשה דבר, אלא הוא היה בין האחראים המרכזיים לאחד מן הפשעים הסביבתית החמורים שהיו באזורנו בשנים האחרונות הרס חוף אפולוניה.

אין לי מושג מדוע בן שפרוט כתב את הטקסט השקרי הזה יתכן שניסה להשמיץ אותי כדי לזכות בעוד כמה נקודות זכות בעיני ראש העירייה, ואולי הוא באמת לא יודע מה קורה סביבו. בכל מקרה הוא הוכיח שהוא לא מתאים להיות חבר ועדת תכנון ולא נבחר ציבור. אני הייתי ממליץ לו להתפטר לאלתר מתפקידו ובוודאי שלא להתמודד בבחירות הבאות

לכתבה שבן שפרוט לא אהב לחצו כאן…

זה התמליל של הדיון
=================
דרור עזרא: אנחנו בעמוד 76. השטח הזה, אני הסתכלתי במקרה אתמול בתוכניות,

השטח הזה היה שטח חקלאי, ובזמנו בא היזם, בשנות ה-63' וביקש לשנות

את זה לבית אבות. בית אבות, כידוע לכם, זה שטח ציבורי, זה ייעוד ציבורי,

כמו כל ייעוד ציבורי, יותר מזה, הסתכלתי בתוכנית המתאר של כפר

שמריהו, השטח הזה כתוב כמו ייעוד ציבורי, בייעוד הזה.

עו"ד בראף: בתוכנית שחלה כתוב על זה?

דרור עזרא: לא בתוכנית הזאת, אלא בתוכנית הכללית.

עו"ד בראף: 410?

דרור עזרא: יכול להיות, לא זוכר את המספר שלה. רשום שמה שזה שטח מיוחד, ובשטח

מיוחד רשום כמו שטח חום, ציבורי. מבנה ציבור.

עו"ד בראף: אפשר לקבל את התקנות של התוכנית הקודמת שחלה?

דרור עזרא: עכשיו, הייעוד הזה, מעצם זה שהוא בית אבות, הוא בית אבות בייעוד

ציבורי, וספציפי מסוים, נתנו לו משהו ספציפי. עכשיו, בא היזם, רוצה

לעשות נדל"ן, השאלה העקרונית שעומדת בפנינו, אם לגרוע את השימוש

הציבורי הזה מהשימוש של כפר שמריהו, שזה ישוב שצריך, ישוב

מוניציפאלי שצריך לתת את כל השירותים, או לא לגרוע. זו השאלה שעומדת

בפנינו. אני מסתכל על ההיסטוריה של הוועדה הזאת, ההיסטוריה של

הוועדה הזאת, אולי אפילו היסטוריה של יושב ראש הוועדה הזאת שפרשה

לפני כמה חודשים, היה בשום פנים ואופן לא לתת יד לדברים האלה. אני

זוכר … וזה לא יזם פרטי אלא הסתדרות, … להשאיר את מועדון הזקנים

הזה בנוף ים, שלדעתי משרת גם חלק מהזקנים של נווה אביב שבאים אליו.

זה המדיניות של הוועדה. אני לא מבין מה הנימוק של דרור אלוני ללכת עם

הדבר הזה. לא רוצה לכפר שמריהו, הזקנים מפריעים לו בכפר שמריהו? יכול

להיות, אבל יש זקנים בהרצלייה פיתוח, למה מעיפים את הזקנים, מהווים

הפרעה? צריך שיהיה שירות כזה בכפר שמריהו, דרור, אני אומר לך, אני

מתפלא על היד שנתת לתוכנית הזאת. לא יכול להיות שתגרע שימוש כזה

לטובת נדל"ן, אפילו שזה פרטי, מי שבנה את הקרקע הזו ידע על ייעוד

הקרקע הזה, דרור, והוא צריך להשאיר את זה, הוא לא מרוויח, שימכור,

שמישהו אחר יעשה את בית האבות הזה, הוא רוצה עוד זכויות בנייה, לתת

עוד דיירים? שיבוא, יגיש את זה, אבל לגרוע את השימוש הזה, לא בא

בחשבון. במיוחד שאני הסתכלתי על הצפיפות, היא צפיפות בכלל שלא

מדובר בכפר שמריהו, פי שתיים ממה שאתה, אתה אמרת לנו בישיבה

הקודמת שאתה חושב שהצפיפות של יחידת דיור לדונם זה יהיה הצפיפות

המועדפת עליך, והיום באים ואומרים 11 יחידות דיור לשמונה דונם ,זה פי

שתיים. למה הוא צריך לקבל פרס על הדבר, אני פשוט לא מבין.

יהונתן יסעור, יו"ר:אוקי.

דרור אלוני: קודם כל, אני, בשביל הפרוטוקול אני אומר, אתה לא תושב כפר שמריהו,

אתה לא חבר המועצה המקומית כפר שמריהו, אתה לא שותף בקביעת סדר

היום הציבורי בכפר שמריהו, לך יש תפקיד כאן כחבר וועדה, אתה מנצל את

הזכות. אני חושב שהניצול שלך,

דרור עזרא: ניצול? אני חבר וועדה.

דרור אלוני: תקשיב, עכשיו אני מדבר. הניצול של הוועדה הזו כבמה פוליטית לאג'נדה

הפוליטית שלך, עם האמירות לתקשורת, אינם במקום. דבר אחד. הוועדה

הזו היא וועדת תכנון, היא לא וועדת רווחה. הוועדה הזו היא וועדת תכנון

והיא בוחנת דברים, עכשיו אני מדבר. המועצה המקומית כפר שמריהו שקלה

את כל המרכיבים של הצרכים שלה, בראייה ארוכת טווח, והיא החליטה

שמבחינה תכנונית, התוכנית הזאת עולה בקנה אחד עם התפישות התכנוניות

שלה. בלי להשתמש בשום סיסמאות של ניצולי שואה, של זקנים שזורקים

לרחוב.

דרור עזרא: נכון, זורקים לרחוב.

דרור אלוני: סליחה, עכשיו אני מדבר, סיכמנו כשכאחד מדבר, השני לא מפריע לו, נכון?

דרור עזרא: אתה מכניס מילים לפי, אל תכניס מילים.

דרור אלוני: ולכן אני אומר, התוכנית הזאת, כפי שהוצגה, הוצגה במועצה המקומית כפר

שמריהו, למליאת המועצה, ואושרה פה אחד, בכדי להעביר לתכנון הלאה.

מאחר ואנחנו לא פחות מכל אחד אחר, חרדים לשלומם של הקשישים,

שהיום שנמצאים,

דרור עזרא: אתה לא עונה על השאלה.

דרור אלוני: אני אבל עונה למה שאני רוצה. קשישים שנמצאים במקום, ורכזת הרווחה

שלנו, של המועצה המקומית כפר שמריהו, דואגת ונמצאת איתם בקשר

רצוף, קראתי לוודא, לבעלים, של החברה של נווה אביב, לוודא שאין פה

מצב שאיזשהו דייר לא יימצא פתרון כשהתוכנית תגיע לכלל בשלות בעוד

איקס שנים.

דרור עזרא: שמעת את הטענות שלי?

דרור אלוני: עכשיו, התוכנית הזו היא תוכנית בסמכות מחוזית, כשהיא תגיע למחוזית

היא תפורסם להתנגדויות. כל אחד יוכל להתנגד לתוכנית הזאת. יש הליך

סדיר של התנגדויות. מאחר ותוכנית בסמכות מחוזית, היא תגיע לוועדה

המחוזית, כל אחד מהשכנים, או בעלי עניין, יוכל להביע התנגדותו,

וההתנגדויות יידונו בצורה מסודרת בוועדה המחוזית. הוועדה המקומית,

האם יש לה התנגדות להיבט התכנוני? רמת הצפיפות שנמצאת שמה היא

בדיוק לפי 413 א', שהיא התוכנית של כל כפר שמריהו, שתקפה היום, רמת

הצפיפות שמדברת על יחידה מינימאלית של דונם, שעליה אפשר לבנות

יחידה אחת או שתיים, בסך הכל שטח עיקרי, 033 מטר פלוס %6 הקלה

משטח החלקה. כתוב בתקנון. ולכן לקחנו, כדי לא לסבך את הנושא הזה

יותר מידי, לקחנו את התוכנית שרווחת במתחם הרלוונטי הזה, כולל הפרשה

לדרכים לצורכי ציבור, והקניית הזכויות בהתאמה. אני מודה לך שהסבת את

תשומת ליבנו לנושא הזה של רווחת הדיירים,

דרור עזרא: אני לא התייחסתי לזה בכלל.

דרור אלוני: אתה התייחסת, כי אני,

דרור עזרא: אני התייחסתי לייעוד הקרקע.

צבי וייס: אתה מוכן לא להפריע?

דרור אלוני: מי שהוציא את הידיעה לדה מרקר זה לא אני. דרור, אז אתה, בסדר, אז אני

אומר שיש לך אג'נדה, ואני מכבד אותה, תקשיב רגע אחד. תקשיב, אני מכבד

אותה, אני אומר, גם התקשורת זה ערוץ מסוים להעביר מסרים.

דרור עזרא: נכון, חוץ מזה הכל חשוף.

יהונתן יסעור, יו"ר:היום הכל חשוף.

דרור אלוני: הכל חשוף והכל גלוי, ולכן אני אומר, התוכנית כפי שהוצגה עולה בקנה אחד

עם עקרונות התכנון של המועצה המקומית כפר שמריהו, ואושרה פה אחד

במליאת המועצה. אחד. תהליך התכנון והבנייה יאפשר, יזמן שלב התנגדויות

בדיון בוועדה המחוזית, התוכנית תפורסם להתנגדויות, כל שכן או בעל עניין

יוכל להתנגד, זה ההליך המסודר.

דרור עזרא: זה לא ההליך פה. אם היית רוצה בלי הסכמה של הוועדה המקומית, אם

היית רוצה בלי ההסכמה של הוועדה המקומית,

דרור אלוני: אני לא יכול, אני, אבל, אבל המועצה המקומית כפר שמריהו מייצגת את …

לא אתה.

דרור עזרא: אתה רוצה חותמת כשרות מאיתנו.

דרור אלוני: מליאת המועצה המקומית כפר שמריהו,

דרור עזרא: אני הבנתי.

(מדברים יחד)

דרור עזרא: אתם רוצים חותמת כשרות מאיתנו.

יהונתן יסעור, יו"ר:תודה.

דרור עזרא: אני חושב שאתה לא ענית לי על העניין התכנוני.

יהונתן יסעור, יו"ר:דרור, אין לך רשות דיבור.

צבי וייס: תראה, כשהנושא הזה עלה, ובעיקר כשהוא עלה במכינה, אני התייחסתי,

דרור עזרא: לא היית בוועדת משנה.

צבי וייס: במכינה אני אומר, א', אני לא, אולי פעם אחת נעדרתי, אבל הייתי במכינה.

ולמה שהתייחסתי במכינה, זה למה שקראתי, לא בדפים האלה, למה

שקראתי במקומונים, ומה שראיתי לנכון שצריך להתייחס ברצינות רבה, זה

שלאנשים האלה שגרים שמה, אלה שגרים שמה, שהם לא ייזרקו לרחוב,

אלא שיהיה להם ביטחון איכותי לכל ימי חייהם. עכשיו, על התוכנית,

הדברים התכנוניים, אני סומך על ראש המועצה, כי אני רוצה לסמוך, כי אני

מכיר אותו שבע שנים בעבודה משותפת, עוד מעט שמונה, ואני מכיר אותו

באחריות שלו לגבי הישוב שלו, ולכן יש דברים שהם, כמו שאני מכבד את

העובדים שצריך לשמור על כבודם בעבודה, אותו דבר אני מכבד את

האנשים, בעיקר מי שראש הוועדה בישוב, אמנם הוא באותו מרחב כמו

שאנחנו, אבל יש לו בכל אופן, הוא ראש המועצה של כפר שמריהו. רק רגע,

דרור עזרא: מישהו שיבוא אותו דבר, להרצלייה פיתוח, יגיד, הבית זקנים בהרצלייה

פיתוח,

צבי וייס: חכה, עם כל הכבוד,

דרור עזרא: אני רוצה, אחרי שאישרת את זה,

צבי וייס: עם כל הכבוד לכם בהרצלייה פיתוח, אתם עדיין לא יחידה בפני עצמה.

דרור עזרא: אני לא בהרצלייה פיתוח.

(מדברים יחד)

דרור עזרא: אם יבוא מישהו בהרצלייה פיתוח, אישרתם לדרור אלוני את הנדל"ן, אני

רוצה גם נדל"ן, מה תגידו לו? תגיד לו לא?

צבי וייס: אנחנו בוועדה הזאת כל פעם,

דרור עזרא: אתה צריך לקבוע את המדיניות של הוועדה.

צבי וייס: אתה רוצה גם לשמוע או שאתה לא רוצה?

יהונתן יסעור, יו"ר:סליחה, דרור, אתה מוכן לאפשר דיון כמו שצריך?

צבי וייס: אין שום דבר שבוועדה שהוא תקדים, כל דבר אנחנו דנים ואנחנו אומרים

את זה כל פעם, כל דבר דנים לגופו של עניין, וכפי שאני הסברתי על המעמד

של כפר שמריהו, על שיקול הדעת שלהם, ועל הנושא התכנוני שלהם, אני

מאוד מכבד ומעריך, אם יגיע לפתרון הנושא שהעליתי במכינה, של האנשים

המבוגרים, אני חושב שאנחנו לא צריכים להמשיך בכלל בדיונים, בעיקר

כשה-, חכה רגע.

דרור עזרא: אני בכלל לא טענתי את זה.

צבי וייס: תראה, אני אומר מה שאני מציע. ובעיקר שהסמכות של מי, איפה לדון, זה

במחוזית, בין כה וכה יהיה התנגדויות, יהיה דברים, הם יפנו.

דרור עזרא: אתה נותן המלצה.

צבי וייס: אני נותן המלצה, במפורש, אם יש את הפתרון למבוגרים, אז אני ממליץ, בלי

שום עכשיו הסברים נוספים, נוסף להסבר מה שאתה נתת, על התכנון, על

היחידות, על הצפיפות דיור, אני מציע לאשר את הדבר הזה.

יהונתן יסעור, יו"ר:כן, יוסי.

יוסי בן שפרוט:כן, אני, בהמשך למה שצבי אמר, אני מסכים עם מה שצבי אמר,

צבי וייס: אבל לא עם הכל.

יוסי בן שפרוט:בגלל שאני רוצה לחזק את הנקודה של, זאת אומרת, יש לי דאגה לא מכל

הנושא התכנוני, אני מסכים עם כל מה שנאמר כאן, יש לי דאגה, אני

בעוונותיי ליוויתי עכשיו הורים בבתי אבות, ואני קצת מכיר את הנושא.

דרור אלוני: זה לא עוון, זה זכות.

יוסי בן שפרוט:טוב, תודה. אבל, אני באמת חושב, ממליץ, חושב, שאנחנו, זאת אומרת, אני

בכלל לא יודע אם יש לנו איזשהו סטנדינג בעניין האנושי, אבל אם זה כבר

עלה, אני חושב שבאמת, אני זורק את הכדור אליך, תקפיד הקפדה יתרה

שהאנשים האלה, זאת אומרת, יש דברים טכניים, אלה שכבר כמה שנים

בפנים אז נשחקה חלק מההשקעה שלהם וכל זה, כל הדברים האלה צריך

לזכור שהם לא יפגעו. אם הם לא נפגעים, אז אין לי בעיה עם מישהו שיעשה

איזשהו רווח נדל"ני, כל זמן שהזכויות נשמרות.

דרור אלוני: אני מקבל לחלוטין את מה שאמרת.

יהונתן יסעור, יו"ר:טוב, אני רוצה לסכם. קודם כל, כשמסתכלים על הנושא של פתרון,

באמת, לגיל המבוגר הזה, של בתי אבות ודיור מוגן, צריך להסתכל על מרחק

קצת יותר גדול מאשר הטריטוריה של כפר שמריהו, אפשר לקחת הרצלייה,

רשפון, רעננה, רמת השרון בתור מתחם אחד, הכל ברדיוס קרוב מאוד של

נסיעה ושל נגישות, ככה שצריך לבחון את העניין של הפתרון לאנשים

המבוגרים במכלול הרבה יותר רחב, ולאו דווקא נקודתית, אם יהיו בכפר

שמריהו, יהיו בכל שכונה, אם אנחנו נכנסים לכפר שמריהו, אז צריך גם

בנווה עמל, גם בהרצלייה הצעירה, גם במרכז העיר, בכל מקום בית אבות.

ולא כך הוא. לכן, אני חושב שהנושא הזה, מבחינה מצפונית, או מבחינת

האחריות של כפר שמריהו, שדווקא אצלם יהיה בית אבות, אני לא חושב

שצריך להטיל עליהם את המטלה הזאת, אפשר להסתכל במרחב הרבה יותר

רחב. ואני בטוח שבתי האבות בהרצלייה ישמחו לקלוט את אותם אנשים,

למי שיש מקום, אם לא, אז ילכו לרעננה.

צבי וייס: הוא קיבל עכשיו עוד הודעה שהוא רוצה להשלים אותה.

יהונתן יסעור, יו"ר:בנושא של התכנון, אני אומר, אם זה עומד בתנאי התכנון, ובהתאם,

דרור עזרא: אני לא חושב,

יהונתן יסעור, יו"ר:אז אני לא רואה שום סיבה, סליחה, לא, אתה דיברת מספיק, דרור,

דיברת מספיק הערב. אני חושב שיש פרורגטיבה למועצת כפר שמריהו

להחליט מה הם רוצים בתחום שלהם למרות שאנחנו וועדה מרחבית, אבל,

לתת להם איזושהי עצמאות שמה ולא להתערב בכל דבר.

דרור אלוני: קיבלתי כרגע הודעה שהחברה יכולה להפקיד מכתב במועצה, לשמירת

זכויות הדיירים.

יהונתן יסעור, יו"ר:מי בעד לאשרר את זה?

דרור עזרא: אני, לפני שעושים,

יהונתן יסעור, יו"ר:סגרנו, לא, הנושא, הדיון הסתיים. אמרת מספיק.

צבי וייס: לפרוטוקול אתה יכול להגיד, אבל ההצבעה הייתה.

דרור עזרא: אני מציע להחזיר, יש פה, הדיירים, או אני יודע, בני המשפחה של הדיירים,

ביקשו להופיע בפני הוועדה, ואני לא, להסביר את עמדתם.

יהונתן יסעור, יו"ר: יהיה להם בזה, בהתנגדות.

דרור עזרא: תשמע, לפני הוועדה, אנחנו לא פעם הזמנו אנשים,

יהונתן יסעור, יו"ר:אני חושב,

צבי וייס: אם הם ידעו את ההחלטה והם ידעו את ההתחייבות, אז הם לא ירצו גם

להופיע.

דרור עזרא: אני מציע, רגע,

יהונתן יסעור, יו"ר:טוב, אנחנו גמרנו את הדיון.

דרור עזרא: תקשיב עד הסוף.

יהונתן יסעור, יו"ר:לא, ההצעה זו כבר לא רלוונטית.

דרור עזרא: אז תקשיב עד הסוף. אני מציע להחזיר את זה לוועדת המשנה, שתשמע את

ה-,

יהונתן יסעור, יו"ר:סליחה, מי בעד ההצעה של דרור? מי נגד?

צבי וייס: אני רוצה להגיד לפרוטוקול, אני רוצה להגיד לפרוטוקול, כי עכשיו נקרא

ביום חמישי את מה שאתה אמרת במקומון, אנחנו, אם הדיירים ידעו את

ההחלטה שהוועדה קיבלה עכשיו, הם לא ירצו לא דיונים ולא שימועים. הם

יהיו מרוצים, אז לכן, לפני שאנחנו מקבלים החלטות,

דרור עזרא: אתה מדבר בשמם?

צבי וייס: רק רגע, לפני שאנחנו מקבלים החלטות, חשוב שהם ידעו את ההחלטה

שקיבלנו, ושלא יקראו הודעות לא מדויקות במקומונים.

יהונתן יסעור, יו"ר:תודה רבה.

-סוף הישיבה-

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 מצביעים, בממוצע: 5.00 מתוך 5)
Loading...

לכתוב תגובה