הירוקים  > מצע > שער חברה וקהילה

>מעורבות הציבור בניהול החברה
>בריאות
>דמוגרפיה
>קהילתיות
>דת ומדינה
>נשים
>ילדים ונוער
>אוכלוסיה בוגרת
>מעוכבי-התפתחות
>שוויון חברתי

מחברה מתפוררת לקהילה מלוכדת

מעורבות הציבור בניהול החברה

הירוקים מאמינים כי ציבור מעורב ופעיל הוא ציבור בריא, ערני ובוגר. הירוקים יעמיקו את מעורבות הציבור במערכות שמנהלות את חייו: רשויות השלטון המקומי והארצי, החברות הציבוריות, הבנקים, מערכת החינוך, מערכת הבריאות והתקשורת. מעורבות זו תגבר בזכות דמוקרטיזציה של מוסדות הניהול, שקיפות, נהלים ברורים וחופש המידע, ולימודי אזרחות כחובה בכל מוסדות החינוך.

בריאות

הירוקים פועלים למען שינוי תפישה גורף בתחום הבריאות, הכולל שינוי סדרי-עדיפויות, ניהול משאבים ותקציבים, ופתיחת הנושא לניהול ציבורי.

יש לבדוק את חוק הבריאות ואת השירותים הרפואיים המסורבלים. יש לאפשר לאזרחי מדינת ישראל רפואה שוויונית ברמה גבוהה כדי שכל אזרח הנכנס בשעריו של מוסד רפואי יידע שהוא בידיים הטובות ביותר.

הצד הבעייתי בחוק בריאות חובה הנו תיקצוב מערכת הבריאות. הירוקים יפנו תקציבים לעידוד קופות-חולים העוסקות ברפואה קהילתית מונעת, ומצליחות למנוע מחלות וביקורים אצל רופא. קופות חולים בקהילות בריאות יתוגמלו יותר, קופות חולים שמייצרות ביקורים ומחלות, אינן מעורבות בפעולות מנע בקהילה, ורק מלעיטות את הציבור בתרופות יעברו רפורמה ניהולית. כנ"ל לגבי בתי-חולים: תיקצובם יעודד טיפולים מונעים, יעילים ורפואה קהילתית, במקום הצפת בתי-החולים באשפוזים.
כמו כן יושג חיסכון בתקציב הבריאות כתוצאה מצמצום הזיהום הסביבתי ומלחמה חסרת פשרות בתאונות הדרכים.

רפואה אלטרנטיבית: שיתוף פעולה בין רפואה קונבנציונלית למחלקות אלטרנטיביות מקצועיות, אשר בהן יטופלו חולים הבוחרים ומתחייבים לדרך אלטרנטיבית.

זכויות האזרח למול מערכת הבריאות: הירוקים מאמינים כי מניעת אינפורמציה מחולים הינה עבירה. זכותו של החולה להכיר את התיק הרפואי שלו עצמו, לבחור לו דרך טיפולית ולקבל כל מידע רפואי אחר, כל עוד הוא עושה זאת בהכרה צלולה ומתוך התחייבות אישית. הירוקים מאמינים כי האדם מורכב מגוף ונפש, ומערכת רפואית המתיימרת לפעול בשמם טועה. המערכת יכולה רק לייעץ ולא לקבוע. כנ"ל לגבי הפסקת טיפול לחולים סופניים: ועדה מיוחדת של משרד הבריאות תידון במקרים כאלה לגופם.

מקומות עבודה יחויבו בביקורת שוטפת של משרד הבריאות, למניעת סיכונים בריאותיים לעובדים, והעובדים יעברו השתלמות תקופתית בנושא סיכונים סביבתיים והדרכים למניעתם.

דמוגרפיה

הירוקים סבורים כי יש לפעול למיתון קצב הריבוי של אוכלוסין בישראל, על-ידי ביטול סיבסודים מיושנים ותמריצים לעידוד ילודה והגירה.

קהילתיות

הירוקים מאמינים בקהילתיות. כל המערכות מתפקדות טוב יותר כאשר הן משולבות בקהילה, ערות לצרכיה ומספקות מענה "בגובה העיניים". על כן יפעלו הירוקים ליצור מסגרות של חינוך קהילתי עצמאי, ניהול שכונתי, ניהול עצמי של שרותי הרווחה והספורט, שיטור קהילתי שיעסוק בפישור בין שכנים ובעיות קלות, ומשמר אזרחי.

דת ומדינה

הירוקים מאמינים שיש לשמור על צביונה היהודי של ישראל אבל תוך שמירה על פלורליזם פולחני לכל הזרמים.
הירוקים יפעלו להפסקת תופעת פתיחת עסקי המסחר בימי השבת, הירוקים מאמינים שיש להחליט על יום מנוחה לאומי וכך לא לגרום לניצולם של עובדים.
הירוקים יתמכו בהפעלת תחבורה ציבורית מוגבלת בימי שבת.
הירוקים תומכים במתן אפשרות לזוגות להינשא בנישואים אזרחיים, כמו-כן נפעל להכרה בזוגיות חד מינית.
הירוקים תומכים בחיוב צעירים שפטורים משירות צבאי לבצע שירות לאומי. לצורך זאת נפעל להקמת רשות לאומית לנושא, אנו נעודד שירות לאומי בנושאי סביבה וחינוך.

נשים

הירוקים יפעלו למען קידום מעמדן של נשים, המהוות ‎51.4% מן האוכלוסייה, במטרה להביא לכך שנשים ייהנו משכר שווה לגברים (בעיקר במגזר הציבורי), לייצוג הולם בממשל, ולשוויון זכויות בכל תחום אפשרי.

כמו-כן תומכים הירוקים בהקמת מעונות לנשים מוכות ולהקמת יחידות מיוחדות במסגרת השיטור הקהילתי לטיפול באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה.

הירוקים יפעלו להכרה לצורכי מס בהוצאות של טיפול בתינוקות וילדים קטנים, ובכך לעודד תעסוקה של אמהות.

ילדים ונוער

הירוקים מאמינים כי גם ילדים ונוער הם מגזר מקופח שיש לקדמו. הם סובלים מחסרונה של תחבורה ציבורית זולה ונוחה, וכך נמנעים מהם (בעיקר משכבות מעוטות-הכנסה) חינוך ושירותים ברמה מספקת. הנוער סובל גם מהתדרדרות השירותים בקהילה: פחות פארקים, פחות שירותים ובילויים שכונתיים ויותר ניכור חברתי.

הירוקים יספקו לנוער תחבורה ציבורית מוזלת במיוחד, וכן תחבורה אלטרנטיבית: יותר שבילי אופניים ושבילים להולכי-רגל. מסגרות השיטור הקהילתי יפעלו להגנה על ילדים מפני אלימות וסמים. מערכת החינוך הפורמאלי והבלתי-פורמאלי תועשר ותגוון במטרה לענות על צרכיהם של כל בני-הנוער, גם אלו שמסתובבים כיום ברחוב וחשופים לסכנות. הפיתוח הקהילתי-שכונתי ברוח הירוקים יחזיר לנוער את העניין בסביבתם הקרובה: בחצר הבית, בגן הציבורי, בפעילות וספורט, בחינוך ובתודעה החברתית.

אוכלוסיה בוגרת

הירוקים רואים באוכלוסייה הבוגרת חלק חשוב בחברה. הירוקים יפעלו למען שילובה בקהילה, למען שירותים טובים יותר לקשישים, יחס הולם וקידום מעמדם בתעסוקה.

מעוכבי-התפתחות

הירוקים רואים במעוכבי התפתחות קבוצה חלשה שיש לאמצה אל חיק-החברה ולשקם אותה בקהילה. מגישה טיפולית של מוסדות גדולים ומנוכרים ממליצים הירוקים על הוסטלים עירוניים, תעסוקה במוסדות ציבור ושילוב של מוגבלים בקהילתם.

שוויון חברתי

פערים חברתיים מתרחבים הינם סימן מפחיד לאובדן הלכידות של החברה הישראלית. הדוגמא לכך הינה שכונות היוקרה, הנהנות משירותים ברמה גבוהה, מערכות-חינוך טובות ורחובות ירוקים. ערי-פיתוח ושכונות מצוקה סובלות תדיר מגירעונות תקציביים, ניהול כושל, שירותים ירודים, אפליה סקטוריאלית וסביבה מזוהמת, לא-ירוקה.

הפיתרון הוא לא בהזרמת עוד ועוד תקציבים ללא הבחנה, כפי שנהגו ממשלות קודמות, אלו רק מטייחים את המצב ומנציחים אותו. הפיתרון יושג בדרך של תיקצוב לפי יעדים חברתיים ויעדים של שוויון חברתי. הירוקים יתמכו בסגירת הפערים החברתיים באופן בר-קיימא. רק שוויון בתשתיות יתמוך בחלשים ויקדם אותם. בראש ובראשונה – מערכות תחבורה יעילות. אלו יאפשרו נגישות לחינוך ותעסוקה מכל שכונה ועיר פיתוח למרכזי הערים באופן זול ומהיר. לא פחות חשוב: קידום התשתיות הסביבתיות: יותר גנים, פיתוח סביבתי ונופי ישפרו את הדימוי של האזורים החלשים, ימשכו אוכלוסיות חזקות וישמרו את הקיימות. מערכות החינוך והבריאות יתוקצבו באמצעים וכוח אדם מעולה על מנת . כל אלו יחד יבטיחו חברה ישראלית חזקה, יצירתית, מרוצה וירוקה יותר.עיצוב: גלית לוי תכנות: האתר שלי פועל על וורדפרס בעברית