הירוקים  > נבחרת הירוקים > דרור עזרא > פעילות ציבורית סביבתית דרור עזרא

החל משנת 1999 עוסק בפעילות סביבתית ציבורית והחל משנת 2000 עוסק בפעילות זו במסגרת מפלגת הירוקים.

חופים

קיבוץ שדות-ים
הובלה של פעילות ציבורית לביטול הרחבת 48 יחידות הדיור בקיבוץ שדות ים ברצועת 100 מטרים מקו החוף.
פעילות זו כלל פניה בכתב לוועדה לשמירת הסביבה החופית, השתתפות בדיון שהתקיים בירושלים וסיוע בכתיבת ערר לועדת ערר במועצה הארצית לתכנון ובניה.
לשמחתי, ועדת הערר קיבלה את הערר שלנו וביטלה את אישור להרחבה שניתן בוועדה לשמירת הסביבה החופית. מדובר בהחלטה תקדימית חשובה ביותר שהיטלה הגבלה על הרחבות בניה למטרות מגורים בתחום רצועת ה100 מטרים.

קיבוץ געש
הובלה של פעילות ציבורית להפסקת בניית שכונת יוקרה צמודה לחוף בקיבוץ געש בקרבת החוף וצמוד לגן-לאומי חוף השרון.
פעילות זו, אשר החלה בסוף 2003 כאשר גילונו בולדוזרים עובדים בשטח, כללה פניה בכתב לפיקוח על הבניה שבעקבותיו הוצא צו שיפוטי להפסקת העבודות. בהמשך פניה לועדות התכנון בדרישה לבטל את התוכנית, בהמשך חשיפה של העניין, וסדרה של פניות נוספות לוועדה המחוזית מרכז וגורמים אחרים, בנוסף השתתפות בדיוני ועדות ובהליכים משפטיים שונים שבסיומה הועדה המחוזית הביאה לביטול התוכנית.
מדובר בהחלטה תקדימית שוועדה מחוזית למעשה ביטלה תוכנית מאושרת בשל לקויים חמורים שחשפנו.

שיקום חוף הרצליה
מוביל מאבק ציבורי לשיקום חוף הרצליה בדרישה שיזמי המרינה יהיו שותפים מרכזים למימון השיקום. פעילותי כללה הקמת אתר אינטרנט ועצומה אלקטרונית, כתיבת מאמרים, השתתפות בעשרות דיונים וכנסים, פגישות ושיחות עם מומחים, וצבירת ידע ומידע בנושא ופרסומו לציבור. המאבק עדיין נמצא בעיצומו.
נטלתי חלק בפעילות ציבורית לשינוי תוואי שביל ישראל, שעובר מתחת לצוקים מתמוטטים באזור אפולוניה
בהרצליה. לשמחתי, תוואי שביל ישראל שונה ומשרד החינוך עדכן את ההוראות לבתי הספר.

המאבק על חוף כורסי
ממובלי המאבק למען חוף כורסי בכנרת, חוף בתולי בין האחרונים בכנרת שנמכר ליזמי נדל"ן, מסגרת המאבק המשתף שהיה לנו עם פעילים מאזור הצפון החתמנו באתר שלנו על עצומה יותר מ40 אלף איש נגד הפיכת החוף לנדל"ן. המאבק נחל כישלון מכיוון שהוא החלה בשלב מאוחר ביותר.
פעילותי כללה, כתיבת הטקסט לעצומה, כתיבת הודעות לתקשורת, כתיבת מכתבים, השתתפות בדיונים והשתתפות בפגישה עם השר.

ארסוף
פעילות אינטנסיבית מול גורמים שמכרסמים בשימושים הציבוריים בחוף ואזור המוצק, בין השאר בניה בלתי בחוקית ופעילות בלתי חוקים באזור.
פעילות זו כללה כמה וכמה עניינים:

מכולות בחופים
פעילות אינטנסיבית מולי גורמי אכיפה במשרד הפנים ומשרד לאיכות הסביבה לפינוי מכולות שהוצבו באופן בלתי חוקי במספר חופים, בית ינאי, קיסריה, געש והרצליה.
פעילותי כללה כתיבת מספר מכתבי תלונה, פרסומים בתקשורת והמענה לפניות של אזרחים שפנו אילנו בנושא. בעקבות פעילות משרד הפנים הורה על פניו המכולות ולמיטב ידעתנו בחופים אלו התופעה לא חזרה על עצמה.

איים מלאכותיים
פעילות נגד הכוונה להקים איים מלאכותיים מול חופי ישראל, יותר מעשור יש כוונה להקים איים מלאכותיים, מפלגת הירוקים מתנגדת לרעיון זה. פעילותי בנושא כללה כתיבה בסיוע אחרים נייר עמדה של מפלגת הירוקים בנושא, צבירת ידע ומידע ופרסומו, השתתפות בדיונית בנושא בתנועה הסביבתית, ופעילות שכנוע מול עיריית הרצליה להתנגד לרעיון, ועמדת העיר הרצליה אכן שוללת רעיון זה.

מאמרים שלי שהתפרסמו בנושא:
חופים הם לפעמים געגועים לחוף (NRG 19/11/2006)
כישלון חוק החופים (וואלה 20/11/2006)

זיהום קרקע מים וים

זיהום הים הגדול ב2003
הובלה של מחאה ציבורית בעקבות זיהום הביוב הגדול בתל-אביב, תוך ארגון הפגנות, מחאה "אלקטרונית", הקמת אתר אינטרנט ועבודה עם גורמי תקשורת.
בעקבות המחאה הציבורית האחראים לזיהום (כגון חברת מועצת עיריית ת"א, מיקי מזר) עזבו את תפקידם והורשעו לאחר הגשת כתבי אישום נגדם.

עתירה נגד המדינה בנושא תע"ש נוף-ים
הובלה יחד עם עמותת אדם טבע ודין עתירה לבית המשפט העליון בדרישה לחייב את המדינה לטהר את מתחם תע"ש נוף-ים. עתירה זו הייתה לאחר פעילות ציבורית של שנים מול הרשויות בדרישה לטפל במתחם.
פעילות כללה בין השאר כתבת מכתבים לנגעים בדבר, פגישות עם מומחים שונים, השתתפות בסיורים והפצת חומר לתקשורת. בעקבות העתירה תע"ש שפיצה את הגדר סביבה המתחם והמדינה התחייב להכין סקר זיהומים בהקדם, הדיון בעתירה עדיין לא הסתיים.

גילוי הגורמים לכתם הצהוב
פעילות לגילוי תעלומת הכתם הצהוב בחוף אפולוניה שהיה מסתורין במשך עשרות שנים. בעקבות פעילותנו, נמצא מקור תקצבי למחקר מקיף בנושא. במחקר התגלה, שאכן, החומר שגורם לכתם הצהוב – מקורו במפעל תע"ש נוף-ים.

תע"ש רמת-השרון
פעילות מול תוכנית לבנות עיר של 100 אלף תושבים על שטח תע"ש רמת השרון, אזור שיש בו שטחים מזוהמים והן שטחים פתוחים איכותיים רבים.
פעילותי כללה בין השאר עריכת סיור עם חובבי טבע, בתוך המתחם עצמו מציאת כמה נקודות טבע נדירות ופרסום דיווח מצולם על הביקור. בנוסף כתיבת מכתבים נגד התוכנית, השתתפות בדיונים על התוכנית, השתתפות בדיונים בכנסת, הכנת הצעה לסדר למועצת העיר הרצליה, פרסום כתבות בתקשורת בנושא, השתתפות במספר דיונים בנושא בוועדה לאיכות הסביבה בהרצליה וסיוע רב לקבוצת תושבים שמובילה את המאבק נגד הפקדת התוכנית שעתרה לבית המשפט בנושא.

זיהומי ביוב בים של הרצליה
הופעלה שלפעילות לצמצום זיהום הים בהרצליה, להרצליה מספר בעיות שגרומות לזיהום הים ביוב, בין השאר מוצא הניקוז בחוף הנכים, מכוני שאיבה על החוף, וצינור הזרמת קולחין לים.
פעילותי כללה ארגון סיור בנושא במסגרת ועדה שאני חבר בה, כתיבת דוח בעקבות הסיור, פעילות מול ראש העיר לשדרוג מכון הטיהור, השתתפות בדיונים, ופרסומים בתקשורת.
בעקבות פעילותנו ראש העיר הקצת סכום נכבד לעבודת שדרוג מכון הטיהור, עדין יש מספר בעיות לא פתורות שגרומת לזיהומים מידי פעם.

מאמרים שלי שהתפרסמו בנושא:
הצדק מלווה בצחנה איומה (הארץ 05/03/2007)

שטחים פתוחים וצדק חלוקתי

מינהל מקרקעי ישראל
פעיל במאבק לשינוי תפיסת העולם של מינהל מקרקעי ישראל, החלת העיקרון של צדק חלוקתי והפסקת השתלטות הלובי החקלאי על המינהל.
פעילות זו כלל בין השאר כתיבת מאמרים, כתיבת מכתבים, כתיבת נייר עמדה מקיף, השתתפות בדיונים, איסוף חומר והקמת אתר אינטרנט לעניין.

בזק נוף-ים
הובלה של מאבק בין מספר שנים למען שמירת על שדה בור ייחודי שנמצאת בחלק הצפוני של הרצליה בצמוד לאתר אפולוניה. מדובר בשדה בוסתנים עם מספר עצים בניהם עצים שקימה עתיקים, גפנים ועצי זית, ובנוסף השדה עשיר בצמחים מוגנים כמו חצבים.
פעילותי כללה בין השאר כתיבת מספר רב של מכתבים, השתתפות בדיונים, פרסומים בתקשורת, העלאת עצומה באינטרנט בנושא, ארגון סיורים מודרכים וגיוס מתכננים לתכנון אלטרנטיבי למקום.

מאמרים שלי שהתפרסמו בנושא:
הקיבוצים דווקא מופלים לטובה (YNET 11/01/2006)
חג לא שמח לשטחים הפתוחים (YNET 26/10/2005)
האנשים השווים מיליארדים (וואלה 11/11/2005)
אל תפריחו את השממה (NRG 29/01/2007)
איקאה הצטרפה לקומבינה הישראלית (הארץ 27/12/2007)
קנטאטה לה קומבינה (גלובס 13/01/2008)
שומרי הסביבה? ה"חקלאים" הם ברוני נדל"ן (YNET 03/03/08)

שמירת טבע

שמירה על בריכת החורף "בבסאה"
נטלתי חלק בפעילות ציבורית לשינוי תוכנית פארק ה"באסה" בהרצליה, מפארק מלאכותי לפארק משולב עם שימור הטבע של בריכת החורף במקום.
בעקבות מאבקנו ראש עיריית הרצליה וחברי מועצת העיר קיבלו את עמדתנו והתוכנית שונתה. עם זאת, אנו עדיין דורשים ששטח הטבע יוגדל לפי המלצה של המומחים.

שמירה על אתרי במחוז ת"א
בשנת 2004 הופקדה התוכנית המחוזית למחוז ת"א (תמ"מ 5) להתנגדויות הציבור. במסגרת ההליך, הגישו מפלגת הירוקים והפעיל הסביבתי עמית מנדלסון, התנגדות שהתמקדה בדרישה לכלול בתוכנית את אתרי הטבע שרדו במחוז ת"א.
במסגרת הדיון בהתנגדויות נחשף, כי אתרי הטבע לא הושמטו מן התוכנית בטעות אלא כחלק מתפיסת עולם ששוללת שמירת טבע. הגדילה לעשות סגנית מתכננת מחוז ת"א טלי דותן, אשר הצהירה בדיון בנושא, "במחוז ת"א לא יהיו שמורות טבע, כי אנשים לא רוצים טבע אלא רוצים פארקים. מי שרוצה טבע שילך למקומות אחרים".
מפלגת הירוקים בשיתוף עמית מנדלסון, עמלו זמן רב והגישו התנגדות מנומקת באמצעות מצגת שהוכנה על-ידנו ובה הדגשנו את החשיבות הרבה בשמירת טבע גם באזורים אורבניים כמו גוש-דן, זאת במיוחד לאור שלל תבניות הנוף הייחודיות שקיימות באזור. המצגת שהכנתי הוגשה ללשכת התכנון במחוז ת"א, וכותרתה "העיר מנצחת את הטבע, עמדת הירוקים על תמ"מ 5".
במסגרת המאבק לשמירת הטבע בגוש-דן פרסמה מפלגת הירוקים את מספר הפקס של טלי דותן וביקשה מן הציבור לשלוח מכתבים לדותן ולכתוב בהם למה כן חשוב לשמור על הטבע, ואף פרסמו באתר המפלגה חלק מעשרות המכתבים שנשלחו.
בעקבות פעילות נחרצת ונחושה זו של מפלגת הירוקים שכנעה את מתכננת המחוז נעמי אנג'ל לחשוב מחדש על עמדתו המקצועית של מחוז ת"א במשרד הפנים. ואכן, נעמי אנג'ל הודיעה על קידום של "תוכנית אב לאתרי טבע, נוף ומכלולי מורשת ('טבע עירוני') למחוז תל-אביב" בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. קרי, לאחר שהגשנו התנגדות לתמ"מ 5, החליטה לשכת התכנון המחוזית שיש מקום ליזום תוכנית אב לטבע עירוני בתחום ת"א ולשלב את ממצאיה בתמ"מ 5.
מדובר בהישג חשוב ומהותי, אנו הצלחנו לשנות את תפיסתה של לשכת התכנון המחוזית, ולמעשה להציל את מעט אתרי הטבע שעוד נותרו בגוש-דן מכליה אפשרית.

מאמרים שלי שהתפרסמו בנושא:
איך שמירת הטבע הפכה לנטל שפוגע בעסקים (YNET 16/02/2006)
אירוס הביצות, בחסות קוקה קולה (YNET 09/07/2006)

תחבורה

מאבק לביטול הקטע הצפוני של כביש איילון
הובלה מאבק ציבורי לביטול הקטע הצפוני של נתיבי-איילון (מהרצליה צפונה) שאמור לבתר שטח חקלאי ללא שום הצדקה. במסגרת המאבק רתמתי גורמים נוספים למאבק, העלאת עצומה לאתר האינטרנט של מפלגת הירוקים(חתמו עליה אלפי אנשים), כתבתי מכתבים ומאמרים, הצגתי את עמדתנו בדיון בכנסת, ובפניה ועדה מקצועית שהוקמה לעניין זה.
בעקבות המאבק הקטע מצפון לנתניה של כביש איילון בוטל, המאבק נמשך נגד הקטע בין הרצליה לנתניה.

התנגדות לקטע המערבי של כביש 531
נטלתי חלק פעילות לביטול הקטע של כביש 531, כביש מהיר שעתיד לחבר את כביש 4 לכביש 2, הכביש למעשה יחצוץ בין הרצליה ורעננה ויגרום לנזקים אדירים. במסגרת פעילות זו הגשנו התנגדות לתכונית לוועדה לתשתיות לאומיות, הצגנו את עמדתנו לחוקר שהועדה מינתה. התנגדותנו נדחתה ובעקבות זאת הגשנו עתירה לבג"ץ שעדיין לא הוכרעה.

רכבי שטח
מוביל מאבק נגד רכבי שטח, בדומה לפעילות של ארגונים ירוקים בעולם גם אנחנו מתמודדים מול הבעיות של רכבי שטח כמו הרס שטחים פתחים, זיהום אוויר, תאונות קשות וכו..
פעילותי הייתה בכמה מישורים:

  • פעלתי בשיתוף רשות הטבע והגנים למניעת נסיעתם של רכבי שטח בחוף געש-רשפון. כתוצאה מפעילותנו, כיום כבר לא נוסעים בחוף רכבי שטח. סרטנים, ציפורים ובעלי חיים נוספים חזרו לשגשג בחוף.
  • פעילות נגד תחרויות של רכבי שטח, בין השאר הצלחנו לגרום לביטולם של כמה תחרויות, למשל תחרות שהייתה אמורה להיות בבאסה בהרצליה, בנוסף הובלתי פעילות נגד תחרויות אחרות שכללה פניות למשטרה והגשת תלונות לרשויות.
  • פעילות מול פרסומים שמעודדים נהיגה והתפרעות עם רכבי שטח, במסגרת פעילות זו כתבתי מספר מכתבי תלונה על כתבות, תוכניות ופרסומות שעודדו תופעה שלילות זו.
  • מאבק בדעת הקהל נגד תרבות רכבי השטח, פעילות זו כללה כתיבת מספר מאמרים בנושא, כתיבת החלק מצע הירוקים שעוסק בנושא, ועוד…

תמיכה בביטול קומבינת הליסינג
פעילות במסגרת המאבק לביטול הטבת המס לכלי רכב צמודים, במסגרת פעילות זו כתבתי מאמרים וכמה פרסומים בתקשורת בנושא.

מיסוי ירוק
פעילות למען שדירוג המלצות הועדה למיסוי ירוק, הועדה כתבה טיוטת דוח מקיף לממשלה בנושא והזמינה גורמים ציבוריים להגיב לדוח. פעילותי כללה כתיבה של נייר עמדה של מפלגת הירוקים בנושא, השתתפות בשימוע מיוחד, וכתיבת מאמרים.

מאבק נגד חוק הקסדות
ממובלי המאבק נגד חוק הקסדות, ביולי 2007 התקבל בכנסת חוק הקסדות לאחר שחוקק בחקיקת בזק, מייד לאחר קבלת החוק מפלגת הירוקים הצטרפה למאבק נגדו.
פעילותי כללה כתיבה של מספר מאמרים, איסוף ידע ומידע ופרסמו, כתיבת עצומה בנושא, השתתפות בדיוני חשיבה עם פעילים, פגישה עם ח"כים, והשתתפות בהפגנות.

מאמרים שלי שהתפרסמו בנושא:
הגיע הזמן לחיסול רכבי השטח (YNET 09/04/2006)
כן לקטנוע ולא לפקק (NRG 30/10/2006)
הכבישים בארץ נולדים בחטא (YNET 05/06/2007)
"חייבים להטיל קנסות על רכב מזהם" (YNET 10/07/2007)
לא רק קלגסבלד אשם (וואלה 26/10/2006)
לקנוס רכבי שטח על זיהום הסביבה (הארץ 19/07/2007)
קסדה בראש טיפשי (נענע 01/08/2007)
נהגי רכבי השטח הם בריונים (הארץ 22/07/2008)

שונות

בחירות מקומית 2003
הובלתי רשימה סביבתית שהתמודדה למועצת העיר הרצליה במשותף עם רשימה של צעירים הרשימה נקרה הזריחה והירוקים, הרשימה זכתה לכ-2500 קולות ונבחר חבר מועצה אחד. הרשימה עמדה במקום החמישי במספר הקולות. בעקבות הצלחת הרשימה אף מוניתי לועדות עירוניות ביניהם הועדה לאיכות הסביבה, ומוניתי ע"י מועצת העיר לדירקטוריון החברה לפיתוח התיירות בהרצליה.

אגרות לעררים
פעילות לביטול כוונת משרדי האוצר והפנים להטיל אגרה על עררים בתחום התכנון והבניה. לשמחתי, בעקבות נייר עמדה שכתבתי בנושא והשתתפות בישיבה בכנסת הוחלט לתת פטור מאגרה לכל עורר וגם לארגונים סביבתיים.

שקיפית וביעור השחיתות
פעילות לקידום הגברת השקיפות בועדות תכנון וכתיבת מאמרים נגד השחיתות.

מאמרים שלי שהתפרסמו בנושא:
אולמרט והכרישים (וואלה 24/02/2006)
טובעים בים של קומבינות (וואלה 05/01/2007 )
"רוקד עם כרישים" (NRG 23/02/2006)
להגביר שקיפות ועדות התכנון (גלובס 19/08/2007)
ילדים זה קצבה (נענע 05/09/2007)
המאבק הבין שבטי ורצח רבין (נענע 24/10/2007)
מזל טוב: הטרנזיסטור חוגג 60 שנים (YNET 03/12/2007)
כך נשרוד את שינוי האקלים (YNET 02/04/2008)עיצוב: גלית לוי תכנות: האתר שלי פועל על וורדפרס בעברית