הירוקים  > עשייה > זיהום אוויר > תוכנית לצמצום פליטות גזי חממה בעיריית תל-אביב-יפו

בהמשך לחתימת העירייה על אמנת פורום ה- 15 להפחתת זיהום האוויר והגנת האקלים, הגישו הירוקים לראש עיריית ת"א הצעה לתוכנית לצמצום פליטות גזי חממה של עיריית תל-אביב-יפו.

העבודה המקצועית שהוזמנה על ידי יו"ר סיעת הירוקים, כללה סקירה ראשונית של מקורות פליטת גזי החממה של עיריית תל-אביב-יפו (צריכת חשמל ואנרגיה, שימוש בדלקים ומקורות פליטה עקיפים) וכן תוכנית מסודרת לצמצום פליטות של עיריית תל-אביב-יפו כפעולה ראשונה ועיקרית.

במקביל, יש להערך להכנת תוכניות משלימות לצמצום פליטות גזי החממה בעיר תל-אביב-יפו.

לצורך צמצום פליטות גזי החממה של העירייה יש לאמץ וליישם תוכנית פעולה אפקטיבית שתבוצע בצורה מסודרת ומתודולוגית במספר שלבים, כשכל שלב תלוי בקודמו.

  • שלב א' – איסוף נתונים ועריכת מצאי פליטות של העירייה
  • שלב ב' – קביעת יעד הפחתה של העירייה
  • שלב ג' – אימוץ ואישור תוכנית עירונית לצמצום פליטות גזי חממה.

העבודה שהוגשה על ידי הסיעה, תסייע בידי העירייה לממש את ההתחייבות לקדם תוכנית להפחתת זיהום האוויר וההגנה על האקלים, עליה חתמה במסגרת האמנה.עיצוב: גלית לוי תכנות: האתר שלי פועל על וורדפרס בעברית