רפורמה בתכנון של נתניהו – ניתוח ראשוני

25 לינואר 2010   מאת:

בשנים האחרונות אני מעורב באופן די אינטנסיבי במערכת התכנון, הגשתי עתירות, התנגדויות, עררים, השתתפתי בדיוני ועדות מחוזיות וועדות ארציות, ואני חבר ועדה מקומיות, על-סמך ניסיון זה אנסה לנתח את הרפורמה של נתניהו ולתת רעיונות גם משלי.

להלן ניתוח ראשוני של הרפורמה, לפי מה אני חושב על כל אלמנט- חיובי, שלילי ולא ברור.

◊חיובי
הגברת השקיפות – אין ספק עניין חשוב ביותר שהיה צריך להיות כבר לפני לפחות 5 שנים.
ביטול ההקלות והשימוש החורגים – אלו הם שורש הרע במערכת התכנון, ממלכת השחיתות והקומבינות בועדות המקומיות, גרמו לעיוותים תכנוניים קשים והיה ראוי שיבוטלו כבר מזמן .
הקמת יחידת פיקוח על ועדות מקומיות – בהחלט דבר נחוץ השאלה כמה כ"א יוקצה ליחידה כזה? השערה שלי לא הרבה.
הגשת עררים על תוכניות מקומיות – בהחלט דבר חשוב, היום כמעט אין אפשרות להגיש עררים על תוכניות מקומיות(שאושרו בועדה מחוזית), השאלה כאן היא מה עומק הסמכות של ועדות הערר והרכבן.
צמצום האפשר לתובע על ירידת ערך – עוד דבר חיובי, ענייני ירידת ערך קרקע (פוטנציאלי) הגיע לאבסורדים חסרי הגיון. למשל, בעלי קרקע חקלאית בחוף השרון שיעודה שונה לשמורת טבע ונוף דורשים מיליארדים בשל פוטנציאל הנדל"ן שכביכול היה יכול להיות בה.
קיבעת סטנדרטים לגבי היטלי השבחה – זה טוב וראוי להוציא את העניין הזה לחלוטין משיקול דעת של ועדות, הייתי מוסיף גם שקיפות לעניין הזה. אני צופה מלחמה גדולה בעניין הזה מצד אנשי הנדל"ן והערכתי הם די יצלחו לשנות אותו לטובתם.

◊שלילי
העברת סמכויות לועדות מקומיות – מצד אחד ועדות מקומיות הם גופי תכנון מנוונים שנשלטים ע"י גחמות ואינטרסים מקומיים של ראשי רשויות, מצד שני ועדות מחוזיות הן גם בעייתיות בשל העבודה שאין בהם את האיזון הפוליטי הנדרש.
ישראל היא מדינה קטנה וצפופה ולכן לדעתי, החלטות תכנוניות צריכות להתקבל אך-ורק בראיה לאומית/אזורית ולא מקומית. אני בכלל חושב שהמגמה צריכה להיות הפוכה הורדת סמכויות מן הרשויות המקומיות והעברתם לרשויות מחוזיות, שרשויות אלו צריכות להיות נשלטות ע"י נבחרי ציבור ולא כמו היום ע"י פקידים ממונים.
תפיסת עולמי, היא שתמיד עדיף שנבחרי ציבור יקבלו את החלטות ועדיף שזה יהיה ברמה אזורית, אבל הבעיה הגדולה של ישראל שיש הרבה מידי רשויות מקומיות וכבר היום המאבק בניהם גורם לשורה של בעיות חברתיות כמו מחסור בדירות קטנות, סילוק מפעלים מזהמים לערים חלשות, "יצאו" בעיות תחבורה לערים שכנות וכדומה.
בקיצור, זה פשוט אבסורד שמדינה זונחת את השיקולים הלאומיים, והאזורים ומפקירה את עמוד השדרה התכנוני לגחמות מקומיות ואינטרסים אישיים צרים.
הוספת פוליטיקאים ממונים לועדות המקומיות – ועדות מקומיות היום מבוססות על נבחרי ציבור לפי הרפורמה לכל ועדה מקומיות יתמנו שני "נציגי ציבור"(בשכר), מדובר במינויים פוליטיים שרק יתרמו להגברת השחיתות. לפי הרפורמה תהיה "ועדה" שתמנה את אותם "נציגי ציבור", לדעתי זה אקט לא דמוקרטי שלפורום של נבחרי ציבור יוספו אנשים לא נבחרי ציבור באותו מעמד. זה ממש כמו להוסיף לועדות בכנסת חברים שאינם חברי כנסת.
סעיפי גמישות בתוכניות – מעיין הקומבינות והשחיתות החדשים, מדובר כאן אולי בסעיף הכי בעייתי בכל הרפורמה, שאומר שמן התוכניות לא היה אפשר לדעת מה יהיה הפיתוח העתידי כי הכול גמיש, חממה יכולה להיות קניון, מלון יכול להיות בית דירות, משרד יכול להיות מלון וכו. בקיצור, אין ודאות תכנונית שזה דבר רע ביותר.
אגרה על עררים – אחד מסעיפי הרפורמה הוא לחייב אגרה על עררים מדובר בסעיף שיוצר עיוות שכמעט רק יזמי תוכניות יגישו עררים. אגרה תהווה מחסום להגשת עררים של מתנגדים מקרב הציבור שרוצים להגן על אינטרס ציבורי כלשהו. וכך הדרך של ועדות מקומיות תהיה קלה על ההדק לדחות התנגדויות כאלו.
תסקירי השפעה על הסביבה – הכוונה היא להגביל אותם ולהגביל את המקרים בהם נדרש תסקיר, מדובר בעוד נדבך לעקר מתוכן התנגדויות ציבוריות וגם התנגדויות פרטיות.
תסקיר מהווה בסיס מידע מאוד חשוב לציבור וגם למקבלי החלטות לא פעם פגמים ומפגעים רבים מתגלים בתסקיר השפעה על הסביבה, או שנמצא להם פתרון הנדסי או שמקבל החלטות מקבל החלטה מתוך הבנה שבתוכנית יש ויתור על אינטרס סביבתי. לדעתי, הניסיון לחסוך בכמה חודשים ולוותר על תסקירי השפעה על הסביבה יעלה לנו בנזק בריאותי ובנזק כלכלי. ובישראל יש עשרות דוגמאות לכך.

◊לא ברור
הסמכת ועדות מקומיות – מצד אחד טוב שועדות מקומיות יעמדו בסטנדרטים מחמירים, אבל מצד שני מן הניסיון שלי עם הועדה המקומיות הרצליה (שכן קיבלה הסמכה) מדליק אצלי נורה אדומה בוהקת על לגבי מנגנוני ההסמכה של מינהל התכנון. אני חושב שאסור היה לוועדה המקומית הרצליה לקבל הסמכה!
על קצה המזלג, אנחנו הגשנו שלוש עתירות נגד הועדה המקומית על התנהלות תכנונית תמוהה ביותר, לגבי חוף אפולוניה, הטיילת וגליל-ים. בנוסף דיוני הועדה אינם פתוחים לציבור ופרוטוקולים רשמיים שלה לא מתפרסמים באינטרנט. וזה רק חלק קטן מן הדברים שהתגלו לעיניי.
מטלות ציבוריות – יש כוונה למנוע מרשויות להטיל על יזמים מטלות ציבורית שלא קשורת לתוכנית, אבל בקלות אפשר לעקוף את זה כאשר משנים את הקו הכחול של התוכנית.
קביעת סד זמנים קצר – נראה לי שמדובר ביותר בעניין הצהרתי, כמו שקורה לא פעם אצלנו קיצור הליכים גורם לתוצאה הפוכה, עבודה רשלנית והארכת זמנים. מנגד אם יחליטו לאכוף את זה אז סביר להניח שיצרכו לסגור ועדות מקומיות רבות. אגב, והועדה לתשתיות לאומיות שנקבע לה סד זמנים קצר היעלות שלה היא רחוקה מאוד מן התקוות של המחוקק.
ביטול הועדה לשמירת שטחים חקלאים ושטחים פתוחים – לא ראיתי גדולות ונצורות מן הועדה הזו לדעתי היא לא הביאה לשמירה על פיסת אחת של שטח פתוח, אולי שווה להשאיר אותה רק למען האפשרות שבעתיד היא תעשה את עבודתה, אבל לא אסון גדול אם היא תבטל ויהיו תחליפים ראויים.

♦המצלות שלי
א. אני חושב שהחלטות תכנוניות צריכות להתקבל אך-ורק ברמה לאומית/אזורית, אבל ע"י נבחרי ציבור ולא פקידים ממונים. לעניין זה צריך שינוי מבני של השלטון המקומי. ועל זה מאמר אחר.

ב. הרעיון של "תוכנית אחת ועדה אחת" הוא לא נכון. לדעתי, לכל ועדה צריכה להיות מעליה ועדה שתבחן את שיקול הדעת של הועדה מתחתיה. ההיררכיה צריכה להיות דומה מאוד להיררכיה של בתי המשפט. כלומר, מעלה ועדה מקומית תהיה ועדת ערר מחוזית, מעל ועדה מחוזית תהיה ועדת ערר ארצית. והמועצה הארצית תהיה בעצם ועדת ערר על החלטות ועדות המשנה שלה (כולל הועדה לתשתיות לאומיות). כלומר תמיד ובכל מקרה של החלטה תכנונית תהיה אפשרות לערור ולאף ועדה לא תהיה חופשיה מבקרה וביקרות של ערכאה עליונה לה.

ג. לאסור באופן גורף בחוק לאשר בניה מגורים בבניה צמודת קרקע הן באזור המרכז והן באזור הצפון. להפסיק לעודד בניה בזבזנית בקרקע, בעיקר בניה של ישובים חדשים.

ד. לעודד בניה עירונית רוויה שתאפשר גישה נוחה לתחבורה ציבורית, לשירותים עירוניים ולשטחים פתוחים. קביעה בחוק של הקיף השטחים פתוחים המינימאליים לתושב על סוגיהם השונים(גניה, פארק שכונתי, פארק רובעי, פארק עירוני, פארק מטרופוליני )

ה. להוציא את תחום פיקוח על הבניה מן הרשויות המקומיות ולהעבירו לרשויות המחוזיות, אסור שתחום כזה רגיש יהיה בידי גורמים פוליטיים מקומיים. פיקוח על הבניה צריך להיות בידי היחידה הארצית לפיקוח על הבניה וזה תהיה יחידה עצמית שתעבוד בצמוד עם הפרקליטות ולא עם תובעים עירוניים. ממש כמו שיש עצמאות למשטרה.

ו. שינוי בתחום רישוי הבניה – לדעתי אפשר להסמיך מהנדסים ואדריכלים שיהיו יכולים לתת למעשי היתרי בניה בעצמם.
אפשר לפתוח שני מסלולים רישוי בניה, האחד הרגיל כמו היום ע"י הועדה המקומית, והשני ע"י מהנדס/אדריכל הבניין, האדריכל יידרש לעמוד בתנאים כמו ניסיון, יושר וכדומה, והיתר הבניה יוצא לו מייד עם הפקדת התשריטים בוועדה. כמובן במהלך הבניה תהיה אפשרות של התערבות הפיקוח ובסיום הבניה לפני מתן "טופס 4" יבחן הבניין למול התשריטים ואם הוא שונה גם יצטרכו לתקן את הבניין אבל תישלל הסמכתו של האדריכל. בדומה למה שנעשה עם עורכי דין.

ז. מיסוד הליכי התייעצות ושיתוף התושבים כבר בתחילת הדרך של הכנת התוכנית, זאת הדרך הבטוחה להפחית באופן ניכר את מספר ההתנגדויות, ולשפר את התכנון. לדעתי, רק ההליך הזה יקצר באופן ניכר את זמני אישור התוכניות.

ח. לקבוע דמי השבחה של 100% על שינוי יעוד של שטחים חקלאיים לבניה, ודמי השבחה של 150% על שינוי של שטחים פתוחים כמו פארקים/שמורות טבע ונוף לבניה. זאת על מנת ליצור תמריץ לשמור על שטחים חקלאיים ועל שטחים פתוחים.

ט. אם הולכים על העברת סמכויות לועדות מקומיות אזי זו תהייה טעות טרגית והפקרות רבתי להרחיב סמכויות לועדות מקומיות במועצות האזוריות. מדובר בכ100 אלף איש שלמעשה שולטים על רוב נכסי המדינה (השטחים החקלאיים והפתוחים). אני מציע שבחוק יהיה סעיף שלוועדה המחוזית תהיה ועדת משנה שכל החלטה של ועדה מקומית כזו תדרוש אשרור שלה.

י. להעניש בחומרה צדדים שמטעים ועדות תכנון, אני נתקלתי לא פעם ולא פעמיים בצדים שהביא מידע לא נכון והטעו או ניסו להטעות ביודעים ועדות תכנון. אני מציע להתייחס לצדדים בועדות תכנון כמו עדים בבית משפט, ואם מתגלה שהם שיקרו ביודען במטרה להטעות את הועדה להעמיד אותם לדין פלילי על קבלת דבר במרמה ועדות שקר.

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 מצביעים, בממוצע: 5.00 מתוך 5)
Loading...

4 תגובות ל-“רפורמה בתכנון של נתניהו – ניתוח ראשוני”

 1. מאת עשתאי חניתה:

  יישר כוח דרור , מסכימה עם כל מילה שלך
  עורו הירקוים!

 2. מאת גיא תאומי:

  דרור שלום!
  הטיעונים שלךנשמעים מעניינים וחשובים.
  יש לי הזדמנות בשבילך להציג אותם לקהל רלווני של אדריכלים ומתכננים שצמאים למידע בנושא.
  אם אתה מעוניין, אנא צור קשר איתי

  בתודה,
  גיא תאומי, אדריכל

 3. מאת חדשות מפלגת הירוקים » ארכיון » הרפורמה שתהפוך את ישראל לבני-ברק:

  […] באותו נושא: פניה לשר ישי לפצל אתה רפורמה ניתוח ראשוני של הרפורמה (אין דירוג עדיין)  Loading […]

 4. מאת רבקה:

  מסכימה.צריך בהחלט להפריד הליכי תכנון מהליכי רישוי.
  אם כי, מניסיוני עם עיריית הרצליה(במקרה…) גם ה"רפורמה" של הליכי התכנון היא מצגת בלבד.והרי ניתן לטרטר את האדריכל טרם פתיחת תיק בקשה לבניין – ואז ההליך נהיה פחות שקוף (אין תיעוד רשמי ל"תלך תבוא"), וגם: כלפי חוץ הרשומות נראות נהדר – שבועיים מפתיחת תיק הוצא היתר! ובשום מקום לא נרשמו 15 החודשים שקדמו לאותו אירוע…

לכתוב תגובה