הירוקים  > מים ושיקום נחלים

המים הם משאב דל ההולך ומצטמצם. כמו הרבה דברים בישראל גם בנושא המים אין פתרונות קסם, הירוקים קוראים לשימוש מושכל במים. בעיית המים היא בראש ובראשונה בעיה של תכנון לקוי המאפשר בזבזנות מיותרת.
במגזר החקלאי: הפסקת סבסוד המים לענפים המבזבזים מים מתוקים, מעבר לענפים עמידים ליובש, או עמידים למים מליחים ומושבים (ממוחזרי).
במגזר העירוני נפעל לקביעת סטנדרטים לבניה חסכונית ומשמרת כתנאי למתן התירי בניה: שכונות חדשות יחויבו בתשתית כפולה, אחת למים רגילים והשנייה למים ממוחזרים(אפורים), יצירת אזורי חלחול בכל הבתים.

תעודד החלפה מקיפה של צנרת ישנה, המהווה מקור לדליפות מים. ייקבע לוח זמנים מדורג להחלפת כלל הצנרת לצנרת מודרנית.
חיבור למערכת ביוב תהיה חובה. עד היום, ישנם יישובים ושכונות בארץ שאינם מחוברים למערכת הביוב, ותורמים לזיהום מי התהום. הירוקים יפעלו להשלמת חיבור כל היישובים בארץ למערכת ביוב, בדגש על פתרונות ביוב אזוריים. תינתן עדיפות לטיפול בביוב באזורים רגישים לזיהום מי התהום.
מטרה חשובה לא פחות הוא שימוש אלטרנטיבי במי שטפונות ומים ממוחזרים: העלאת רמת טיהור הקולחין והשבתם תאפשר חקלאות בקנה-מידה נרחב, המתבססת על גידולי שלחין עמידים. איגום מי שטפונות יקל על מצוקת המים, וימנע הרס וסחף. ניתן לעשות שימוש נרחב במים מליחים במגזר הביתי והתעשייתי, במקום במים מתוקים ויקרי-ערך. כמו-כן נפעל לטיהור והתפלת מי תהום מזוהמים או מלחים באקוויפר החוף.
שיקום נחלים

מפלגת הירוקים מודיעה שכשהמשרד להגנת הסביבה יהיה בידנו אנו נדאג:

  • להקמת רשות ביוב ארצית שתהיה אחראית לטיפול במערכות הביוב, מינוי מנהל ומתן תקציב נאותים הן מן המדינה והן מן הרשויות המקומיות. הרשות תכין תוכנית שתוך 10 שנים כל הביוב של ישראל יהיה מטופל ומטוהר ברמה גבוהה הראויה לשימוש חוזר.
  • יישום התכנית לניקוי ושיקום 13 הנחלים המזוהמים שזורמים לים התיכון.
  • חיוב רשויות מקומיות לטפל בתשטיפים (שמנים וחומרים אחרים שאפשר למנוע מהם להגיע לים) שזורמים לים כתוצאה ממי גשמים.
  • חיוב רשויות מקומיות לדאוג לאזורי חלחול למי גשמים.

לסעיף המים במצע הירוקים לחצו כאן…עיצוב: גלית לוי תכנות: האתר שלי פועל על וורדפרס בעברית