מדריך הטרמפיסט להתחממות הגלובלית – מיוחד לשעת כדור הארץ

26 למרץ 2008   מאת:

שעת כדור הארץ שמצוינת השבוע נועדה להגביר את מודעות הציבור הרחב למשבר האקלים, מודעות הציבור הרחב למשבר האקלים הינה נדבך חשוב, אבל מה שחשוב יותר מה היא המודעות למשבר בקרב ציבור מקבלי החלטות ומה הם מתכוונים לעשות בנדון.
קשה להעריך עד כמה יש לאנושות יכולת להפוך את התהליכים שגרמו למשבר האקלים אם בכלל. אבל התמודדות עם משבר האקלים היא בעיקר הפסקת השימוש הבזבזני במשאבי כדור הארץ.
אפשר לדמות את כדור הארץ לאקווריום גדול ואת ישראל לאקווריום קטן. כאשר מספר הדגים באקווריום גדל, והדגים הופכים שמנים יותר יש צורך לתכנן את אחרת את האקווריום כך שתתאפשר הישרדות הדגים.
בעיקרון עושים זאת בשני דרכים עיקריות האחת הפחת קצב גידול האוכלוסייה והשנייה ניצול טוב יותר של המשאבים הנתונים.

צילום:דרור עזרא

מה שעושה כל משפחה למען כדור הארץ היא חשובה, ואפשר למצוא על כך מדרכים למכביר, אבל מה שצריכים לעשות מקבלי החלטות הוא בעל חשיבות מכרעת ואין על כך מדריכי מדף זמינים אז הנה צרור עצות בכמה תחומים מרכזיים:

קצבאות ילדים
על מדינת ישראל להפסיק במדיניות של עידוד פיצוץ אוכלוסין, הדרך לעשות זאת היא לא בקיצוץ קצבאות הילדים לילדים שכבר נולדו, כמו שנעשה בעבר. הדרך הנכונה לפעול היא בהודעה על הפסקת תשלום קצבאות הילדים לילד השלישי ואלייך מתאריך מסוים. למשל תודיע היום הממשלה כי החל מ2010 כל ילד שיולד למשפחה מעבר לילד השלישי לא יהיה זכאי לקצבת ילדים.
יש בכך לתת אפשרות להורים להחליט על הרחבת המשפחה באופן מושכל, לפי היכולת הכלכלית של המשפחה ובהתאם לתמיכת הממשלה, וכל זאת בלי לחשוש משינויים שרירותיים בנושא.

מיסוי
אם המדינה רוצה לתת תמריץ לחיסכון בשימוש במשאבים הדרך לעשות זאת היא במיסוי. יש מושג שנקרא טביעת רגל אקולוגית, יש כמה וכמה פרמטרים שבהם אפשר לקבל אינדיקציה על השימוש של כל משפחה במשאבי הטבע, וכול שהשימוש במשאבים מגובר יותר כך המס צריך להיות גדול יותר.
במצב של משבר אקלים ושל מחסור במשאבים מיסוי כזה הוא הכרח. אין שום הצדק שמהנדס שעובד למשל ברמת-החיל, גר במרחק 2 ק"מ ממקום העבודה ומגיע כל יום לעבודה באופניים ישלם מס הכנסה כמו עמיתו, שגר בישוב קהילתי שרוחק 50 ק"מ ממקום העבודה שלו ומגיע כל יום לעובדה עם מפלצת מתכת מסוג המאר.
המדינה צריכה, לתת הנחות במס לאלו שגרים קרוב למקום העבודה, שלא משתמשים ברכב פרטי, למקומות עבודה שנמצאים באזורים אורבאניים ורוב עובדיהם גרים בסמוך אליהם, על מוצרים שלא משתמשים באריזות, ועל מוצרים חסכניים באנרגיה. כמו-כן על המדינה להוסיף מס סביבה מיוחד, על הדלק, על טיסות, על אריזות, על סיגריות ועל מוצרי מזון מיובאים.

תחבורה
ישראל מדינה קטנה וצפופה, אין סיכוי שנוכל להמשיך להיות מכורים למוכנית הפרטית כמו היום.
מה שישראל זקוקה לו הוא שיפור דרמתי במערכות הסעת המונים, זאת ע"י הקמת של רשויות תחבורה מטריפוליטניות שיהיו אחראיות הבלעדיות על הרשתות התחבורה על כל גווניה. עיקר תפקידה של רשות כזו יהיה תכנון מערך התחבורה ורגולציה על מפעילי התחבורה הציבורית לסוגיה. כמו-כן יש לזנוח את הפנטזיה להקים רכבת תחתית ולהתמקד באוטובוסים שזה אומר יותר נת"צים ושמירה עליהם, רגולציה משמעותית ואפקטיבית על חברת האוטובוסים, וכמובן חינוך הציבור. כל זאת במקביל לעידוד הפחתת השימוש במכונית הפרטית.

הפתרון לטווח האורך הוא תכנון נכון, בקליפת אגוז, תכנון כזה שייתר את הצורך בשימוש במוכנית, כלומר אזורי מגורים מצופפים, לאו דווקא מגדלים, יהיו בסמוך ובמרחק הליכה לאזורי התעסוקה ולכל הפונקציות העירוניות האחרות.
יש לזכור, לשכונות מצופפות קל יותר וכלכלי יותר לתת שירותי מערכת הסעת המונים יעילה ומקיפה.

מים
משאב המים הוא אחד הרגישים שיש בישראל, מימי טרום המדינה יוחס למים חשיבות מכרעת. אבל למרות זאת במשך 60 שנות התייחסנו בזלזל למים, שאבית יתר, זיהום אקוויפרים, ובעיקר תכנון לטווח קצר שמסתמך על מזל גרמו למצב המים היום.
על רשות המים והממשלה להכין תוכנית מים לאומית שמחד תגדיל את מצאי המים הן ע"י טיהור מקורות מים מזוהמים, מחזור מים, והתפלה, מאידך קביעת סדר עדיפויות לאומי לפי שימושי המים זאת בצורה שקופה נקייה מלחצים פוליטית ולחצים מסחריים למיניהם.
כמו-כן יש חשיבות עליונה להחזרת אמון הציבור במי הברז זאת ע"י אימוץ תקני מים מתקדמים.

אנרגיה
ישראל הינה המדינה המובילה בעולם בניצול אנרגית שמש לחימום מים, לעומת זאת באופן תמוה ישראל היא אחת המדינות המפגרות ביותר ביוצר חשמל מאנרגית שמש. מדובר בכישלון חמור של מקבלי החלטות לדורותיהם.
על ישראל להקים רשות לקידום יצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ויש לעשות זאת בחוק, אסור לתת לגחמות של ועד עובדים זה או אחר להכתיב את נושא קריטי כמו מדינות האנרגיה של ישראל.
הגברת כושר יצור החשמל צריך לכלול אימוץ התוכנית הגרמנית לעידוד יצרני חשמל ביתיים, שימוש בגגות של מבני ציבור ומבנים מסחריים ליצור חשמל וכמובן הקמת תחנות כוח ליצור חשמל מאנרגית שמש ואנרגיות אחרות בלתי מזהמות.
כמו-כן יש לקדם תוכנית לאומית לחיסכון באנרגיה, זאת ע"י מתן הלוואות והקלות במס לעסקים שישדרגו ציוד בזבני בחשמל, וישפרו את הבידוד ואיטום מבנים. בעולם קיימת מתכונת להלוואה חכמה החזר הלוואה מתבצע ע"י חשבון החשמל, כלמור ההפרש בין התצרוכת לפי ואחרי השדרוג הוא החזר הלוואה. כך ככל שחסכון גדול יותר העסק יחזיר את הלוואה מהר יותר ויקדים את החיסכון בעליות העסקיות לאחר החזר הלוואה.

חקלאות
ישראל צריכה להיות ערוכה לכך שתהיה בעיה בייבאו יבולים חקלאיים מאזורים פגיעים יותר מישראל לשינוי אקלים קיצוניים, אזורים כמו צפון אמריקה, אסיה ואפריקה.
במקרה כזה ישראל תהיה צריכה לגדל בעצמה יבולים חקלאים תחליפים ליבולים שתהיה בעיה ביבוא שלהם.
לכן יש לפועל בכמה מישורים, לשמור אזורים משמעותיים בישראל למטרות חקלאות, לסבסד חקלאיים אמיתיים זאת בתמורה לרגולציה חכמה, להפחית את ייצוא הגידולים שדורשים השקיה, להכין תוכניות מגירה למקרה קיצון שיפסק ייבוא מוצרים חקלאיים לעודד מחקר ביצירת יבולים, בעיקר הבסיסיים, שמתאים לאקלים החזוי בארץ.
הנטייה בישראל להפוך שטחים חקלאיים לנדל"ן יכולה להיות הרת אסון, יש לזכור שבמקרה של משבר אקלים חריף לא נוכל לאכול אספלט ובטון.

שטחים פתוחים
למרות שישראל היא מדינה קטנה, במשך שנים מתקיימת בישראל מדיניות בזבזנית מאוד של שימוש במשאבי הקרקע. אין מדובר רק בסוגיה סביבתית אלא בסוגיה חברתית וכלכלית אחת המרכזיות שעומדת לפתחנו.
יש לומר כי המדינות הכושלת בשימוש במשאב הקרקע כבר גרמה נזקים בלתי הפיכים רבים, ואין אפילו ניצני שינוי במדיניות בכל רמות קבלת החלטות. רק השנה התבשרנו על הקמת שני ערים, ועוד כמה וכמה ישובים חדשים נוספים ל1300 שכבר קיימים, עוד מתברר שכ40% מהתחלות הבניה בישראל היא לבתים צמודי קרקע.
במדינה קטנה וצפופה אין מקום לבנייה צמודת קרקע, ועל ממשלת ישראל לקבל החלטה ברורה על כך ולעמוד בה. בד בבד יש לנצל טוב יותר את השטח הבנוי בערים זה ע"י עידוד תוכניות התחדשות עירונית(פינוי בינוי).
בישראל יש מאות ישובים זעירים שמספר תושביהם הוא כמספר התושבים בניין דירות ממוצע, אבל השימוש שלהם במשאב הקרקע הוא פי 10 לפחות מכל תושב בעיר. יש בהחלט מקום הכין תוכנית רב שנתית לאיחוד ישובים.
הצעדים הפחת ניצול קרקע לבניה צריכים להתרחש במקבלי לקידום שמירה על שטחים פתוחים, ע"י הכרזה על שמורות טבע ושמורות נוף נוספות בהיקפים גדולים, לא רק בנגב אלא גם באזור המרכז וצפון.

חופים
עליית מפלס הים היא ודאית, השאלה היא כמה הים יעלה ובאיזה מהירות, ישראל עומדת בנקודה בעייתית מחד אנו יכולים להיות קורבן לסערות משמעותיות וקשות בשל העבודה שאנו נמצאים בקצה הים התיכון. מאידך חופי ישראל הם רגישים ביותר מצוקי כורכר פריכים, וחופים חוליים.
בכל מקרה ישראל צריכה להיערך כבר עכשיו למקרה קיצון של עליית מפלס הים, הערכות צריכה להיות בכמה מישורים. ביטול תוכניות בניה שאושרו ולא נבנו בקרבת החוף, פינוי מבניים שנמצאים בקרבת החוף וייבוא חול ממצרים, לפי מומחים בים מול הדלתא של הנילוס קיים מצבור גדול של חול הניתן לייבוא.
 

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (8 מצביעים, בממוצע: 4.50 מתוך 5)
Loading...

2 תגובות ל-“מדריך הטרמפיסט להתחממות הגלובלית – מיוחד לשעת כדור הארץ”

  1. מאת איל רופא:

    תומך בהחלטתך.

  2. מאת חדשות מפלגת הירוקים » ארכיון » מפלצת ירוקה יורקת אש:

    […] מה היו היעדים שלי? אפשר להציץ באתר מפלגת הירוקים או במאמרים קודמים […]

לכתוב תגובה