סיכום פעילתי במועצת העיר הרצליה ב5 שנים האחרונות

29 לספטמבר 2013   מאת:

dror_fac_
להלן טבלה שמסכמת את פעילתי במועצת העיר, הטבלה כוללת רק את הפעילות במועצת העיר כפי שאפשר לקרוא בפרוטוקולים באתר העירייה.

הגשתי 93 שאילתות בשלל נושאים, בעיקר בנושא סביבה וחוף הים
הגשתי 73 הצעות לסדר בשלל נושאים, שוב בעיקר בנושא סביבה וחוף הים, חלקן עם ירון עולמי

הטבלה הזו לא כוללת פעילות נוספת בועדות תכנון שהקדשתי לה את רוב הזמן, השתתפתי בקרוב ל200 ישיבות ועדות תכנון(2 בכל חודש) הגשתי כ-30 דרישות לדיון במליאת הועדה. וכ10 ערר לועדת ערר(יחד עם ירון עולמי)

חשוב לציין כי כל הפעילות הזו הייתה בהתנדבות ללא קבלת שום תגמול כספי.(חברי מועצה שאינם סגני ראש עירייה אינם מקבלים תגמול כספי)

 

הסבר לטבלה: שורה ראשונה תאריך הישיבה + לינק לפרוטוקול באתר העירייה, בשורות הבאות פירוט של השאילתות והצעות לסדר שהגשתי

 

6.1.2009
שאילתה כניסת כלי רכב לחוף הסירות
שאילתה: זיהום ים ביוב
17.3.2009
שאילתה: יועצי משדרים
שאילתה: פינוי שצ"פ מערבי ברחוב גלי התכלת
5.4.2009
שאילתה:שטחי ציבור במרינה
שאילתה:מכירת אלכוהול וסיגריות לקטינים
הצעה לסדר: שקיפות
הצעה לסדר: זיהום ים
19.5.2009
שאילתה:מניעת שימוש גולשים בחוף הדרומי
שאילתה:שטחי ציבור במרינה 2
הצעה לסדר: מניעת נסיעת רכבי שטח בשטחים הפתוחים
הצעה לסדר: רמזורים ידידותיים לדו גלגלי
23.6.2009
שאילתא:שקיפות
שאילתה:שטחי ציבור במרינה 3
הצעה לסדר גן לילדים אוטיסטים
הצעה לסדר 150 להרצל
הצעה לסדר:הגבלת שימוש במפוחים (עם עולמי)
7.7.2009
שאילתה:פינוי השצ"פ המערבי רח' גלי התכלת פרק 2
שאילתה:עסקת פאת ים
הצעה לסדר:הפעלת השאטל הירוק לפארק בשבת
הצעה לסדר:ספרים משומשים
27.10.2009
שאילתה:אולפן ערוץ 24 במרינה
שאילתה:מייצג סוסים בביאנלה
הצעה לסדר צמצום הפרסום ברחובות
הצעה לסדר:שילוב תרבות יהודי מדינות ערב
24.11.2009
שאילתה:זיהום קרקעות תע"ש רמת השרון
שאילתה:תקציב אבטחת בכירי העירייה
הצעה לסדר:נהול כריתת וטיפול בעצים
29.12.2009
שאילתא :תוכנית לשיקום החוף
שאילתא: שקיפות תאגידים עירונים ועמותת נתמכות
הצעה לסדר :חוקיות תאגיד הקבורה
הצעה לסדר :ארנונה על בריכות שחייה פרטיות
26.1.2010
שאילתא:מכירת סיגריות ואלכוהל לקטינים
שאילתה: העסקה פעילה פוליטית של רה"ע בידיעות השרון
הצעה לסדר:ניטור קבוע של איכות מי הים בחופי הרצליה
הצעה לסדר:הנחה בארנונה לתושבים שלא משתמשים במכונית פרטית
16.2.2010
שאילתה:מוכנות לרעידת אדמה
שאילתה:הסכם עם קיבוץ גליל ים
הצעה לסדר:הפסקת הדברה עם כימיקלים
הצעה לסדר:טיפול בהשלכה פיראטית של פסולת בניה
16.3.2010
שאילתה:הכנסות ממכירת קרקעות
שאילתה:חסימה ומעקב במחשבי העירייה
הצעה לסדר:צמצם נזקים לסביבה בל"ג בעומר
הצעה לסדר:כניסה חינם לתושבים לאנסמבל ולסינמטק
13.4.2010
שאילתה:האולם השלישי בסינמטק
שאילתה:פעילה פוליטית של ראש העירייה בידיעות השרון פרק 2
הצעה לסדר:השקעה ספורט פנאי לפי העדפת התושבים
הצעה לסדר:מניעת אפליה בכניסה למקומות מסחריים
11.5.2010
שאילתה:תרומות לגופים עירוניים
שאילתה:שקפיות פעילות העירייה באתר האינטרנט
הצעה לסדר:ניטור מי הים במרינה וצמצם הזיהום
הצעה לסדר:מעברי חצייה ידידותיים להולכי רגל
15.6.2010
שאילתה:שכירת יועצי תכנון חיצוניים
שאילתה:מעילת לנכים בספריה העירונית
הצעה לסדר:טיפול בבלאי של פחי זבל
הצעה לסדר:הקפאת פרויקט מדידת מבנים
13.7.2010
שאילתה:פרסום ושילוט חוצת בעיר
שאילתה:פיקוח על כספי התמיכה לכוללים ושעורי תורה
הצעה לסדר:מניעת השתלטות של מסעדות ועסקים על שטחי ציבור בחוף
הצעה לסדר:מניעת אפליה בתמיכה בין אברכים לסטודנטים
26.10.2010
שאילתה:עלות העסקת בכירי העירייה ומנהלי התאגידים
שאילתה:פסטיבל גולדסטאר בחוף הנכים
הצעה לסדר ביטול חוק העזר לאיסור מכירת חזיר
23.11.2010
שאילתה:גידור שטחים ציבוריים לצורך מסיבות אלכוהול
שאילתה:כניסת כלי רכב לחוף הדורמי
הצעה לסדר:שמירה על תנאי העסקת עובדי קבלן ומניעת ניצלום
הצעה לסדר:מיחזור שמן בישול
21.12.2010
שאילתה:סלעים להגנה על תחנת הצלה בהרצליה(נפרד,נוף ים)
שאילתה:פרויקט מיתוג העיר
הצעה לסדר: עידוד שתית מים מן הברז
הצעה לסדר:הפסקת עבודתו של הרב בשל עידוד אפליה לא יהודים
18.1.2011
שאילתה:תביעת המרינה הפיתוח שטחי הציבור
שאילתה:נזקים לחופי מהסערה של דצמ' 2010
הצעה לסדר:שמירה על בריכת החורף בבאסה כאתר טבע
15.2.2011
שאילתא:פרסום במקומונים ופרסום חוצות
שאילתא:מכירת אלכוהול וסיגריות לקטינים ואכיפת עישון
הצעה לסדר: צמות רחוב הבנים בן גוריון
15.3.2011
שאילתא:חסימת אתרים של מתנגדי משטר גרמן
שאילתא:שטחים ירוקים בהרצליה
הצעה לסדר:יום לציון גירוש יהודי מדינות ערב
הצעה לסדר:שוק החלפת תחפושות
12.4.2011
שאילתא:מימון מחאה בעניין גלעד שליט
שאילתא:יועצת לענייני קיימות
הצעה לסדר:הפסקת הפרטת תפקידי היועץ המשפטי (עם ירון עולמי)
הצעה לסדר:ניטור החופים והעברת חול לחופים הצפוניים
17.5.2011
שאילתא:ריסוס בחומרים כימיים ברחובות בעיר
שאילתא:נגישות הציבור לחופי הים ביום שבת
הצעה לסדר:הפסקת השימוש בעצים לעמודי תאורה
הצעה לסדר:השכרת אופניים
21.6.2011
שאילתא:שימוש של קסיואפאה בשטחים ציבוריים
שאילתא:אבטחת מידע מצלמת אבטחה
הצעה לסדר:איסור שיתוף פעולה עם חברת אשר מוכרות מוצרים אסורים לקטינים
12.7.2011
שאילתא:משטחי דשא בטיפול העירייה או תאגידיה
שאילתא:מתן חסויות מסחריות לאירועים עירוניים
הצעה לסדר:קידום צעירי הרצליה בקבוצות הספורט המקצועני(עם עולמי)
הצעה לסדר:בניה ירוקה
4.10.2011
שאילתא:עסקת פאת ים
שאילתא:שיגור לווין
הצעה לסדר:תוואי BRT
29.11.2011
שאילתא:שימור הרפת במשתלת הפיקוס
שאילתא:איוש תפקידי מפתח בעירייה
הצעה לסדר:החלפה משטחי דשא בצמחייה המתאימה לאקלים
13.12.2011
שאילתא:שימוש למגורים באזורי תיירות
שאילתא:ביטול דוח חנייה על המדרכה
הצעה לסדר:קידום צעירי הרצליה בקבוצות המקצועניים(עם עולמי)
הצעה לסדר:קידום שימוש בכלי רכב דו גלגלי
הצעה לסדר:אימוץ נוהל תרומות מגופים מסחריים
17.1.2012
שאילתא:הפרדה והדרת נשים
שאילתא:כדורסל נשים
הצעה לסדר: הגנה על תשתיות ומערכות המידע בגופים עירוניים
הצעה לסדר:הקמה חניון אופניים בסמוך לתחנת רכבת
14.2.2012
שאילתא:מכירת אלכהול והסיגריות לקטינים ועישון במקומות ציבוריים
שאילתא:שימושים מסחריים בטיילת החוף
הצעה לסדר:הפסקת שימוש בסלעים טבעיים וחלוקי נחל
הצעה לסדר:הכנת תוכנית לטיפול בעודפי עפר
20.3.2012
שאילתא:פרסום במקומונים ופרסום חוצות
שאילתא:טיילת החוף המשך(מהישיבה הקודמת)
הצעה לסדר:הפעלת הסעות בשבת
17.4.2012
שאילתא:חניית דיפלומטיים
שאילתא:בית הכנסת במתחם זרובבל
הצעה לסדר:קבורה חלופית בבית העלמין החדש
הצעה לסדר:נקודת קמפינג לטובת מטיילי שביל ישראל
15.5.2012
שאילתא:הקצה המערבי של רחוב אלטנוילנד
שאילתא:השבחה גליל-ים
הצעה לסדר:קידום שימוש בספרי לימוד דיגיטאליים
12.6.2012
שאילתא:סקרי דעת קהל במימון העירייה ותאגידיה
שאילתא:בנושא חוף הסירות
הצעה לסדר: מניעת קונפליקטים בחוף והסדרת הורדת אופנועי הים
הצעה לסדר:שיתוף ציבור בהחלטה על הקמת מוסדות ציבור(עם עולמי)
17.7.2012
שאילתא:טיילת החוף שלב ב'
שאילתא:בית קפה בחוף זבולון
הצעה לסדר:הקמת פורום חופים
30.10.2012
שאילתא:השכרת/העברת מקלטים לגורמים לא עירוניים
שאילתא:אכיפת החוק על מסעדת צידון/גזיבו
הצעה לסדר:קידום הכרזת שמורה ימית וחופית בצפון העיר
27.11.2012
שאילתא:טיילת שלב ב' המשך
שאילתא:תוכנית דן אכדיה
הצעה לסדר:שקיפות ושיתוף הציבור בנושא תחבורה ציבורית
הצעה לסדר:טיפול ופתיחת הטיילת על המזחים במרינה
25.12.2012
שאילתה:גדרות בחוף הים
שאילתה:ועדת הנהלה
הצעה לסדר יום שני ללא בשר
12.2.2013
שאילתא:קרן חניה
שאילתא:עתירה בנושא החוף
שאילתא:מכירת אלכוהול וסיגריות לקטינים ועישון במקומות ציבוריים
שאילתא:ארומה שד' חן
הצעה לסדר:הקמת קרן לאומית לסיוע לתושבים לקדם פרויקטים של תמ"א 38
הצעה לסדר:תאי הלבשה לגולשים ולשייטים
12.3.2013
שאילתה:פרסום במקומונים ופרסום חוצות
שאילתה:טיילת בחוף זבולון המשך(מישיבה קודמת)
הצעה לסדר:הפסקת הפלרת מי השתייה
9.4.2013
שאילתא:תוכנית לחוף
שאילתא:הופעות ואירועי תרבות מטעם החברה לתיירות
הצעה לסדר הפעלת הסעות בשבת
הצעה לסדר:ביטול אזורי החנייה בסביבת חופי הים
7.5.2013
שאילתא:פיזור עודפי עפר ברחבי העיר
הצעה לסדר:הקמת פורום חופים
11.6.2013
שאילתא:אכיפת החוק על מסעדת צידון/גזיבו פרק ב
שאילתא:אי אמירת אמת בחברה העירונית לתיירות
הצעה לסדר:שינוי מדיניות בנושא כסאות הנוח ומיטות השיזוף בחופי הים
9.7.2013
שאילתא:ישום תוכנית אב למתקני שידור
שאילתא:אכיפה על שימוש לא חוקי בדירות נופש
הצעה לסדר:שיתוף ציבור בתוכניות
הצעה לסדר:פתיחת תחנות הצלה בשעות הערב
13.8.2013
שאילתא:מרכז הצעירים החדש
שאילתא:טיפול העירייה בפלישות של משכירי מיטות השיזוף ומציבי הכסאות והשולחנות בחוף
הצעה לסדר:פארק תע"ש רמת השרון

כל מי שרוצה לתמוך לסייע מוזמן להצטרף לדף הפייסבוק שלנו לחצו כאן…

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 מצביעים, בממוצע: 5.00 מתוך 5)
Loading...

לכתוב תגובה