ארכיון הנושא 'סניף הרצליה'

מכרז בעיריית הרצליה: פקח עירוני חייב להיות מתחת לגיל 30

יום שני, 22 ליוני 2009   מאת:

עיריית הרצליה אוהבת עובדים צעירים ורעננים: במכרז שפורסם לאחרונה לתפקיד מפקח עירוני דורשת העירייה מהמועמדים להיות עד גיל 30. חבר המועצה דרור עזרא דורש: על העירייה לבטל את המכרז המדובר לאלתר ולקיים מכרז חדש

לכתבה בNRG לחצו כאן…

הצעה לסדר: הגבלת שימוש במפוחי עלים

יום חמישי, 18 ליוני 2009   מאת:

רקע ודברי הסבר:
השימוש במפוחי אוויר (מפוחים לאיסוף עלים) לניקוי רחובות, חצרות וגנים ציבוריים ופרטיים הולך וגובר בשנים האחרונות. השימוש במפוחים אלה גורם למטרדי רעש וזיהום אויר קשים ופוגע בציבור. החוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, אוסר על גרימת רעש חזק או בלתי סביר, אולם התקנות שחוקקו מכוח חוק זה בתחילת שנות ה-90 אינן כוללות התייחסות פרטנית לרעש ולזיהום אויר הנגרם על ידי ציוד גינון מנועי בכלל ומפוחי עלים בפרט. מפגעי הרעש הנוצר ממפוחי עלים מטרידים לא רק את הציבור הישראלי; החל משנות ה-70 מנסות מדינות שונות ברחבי העולם לפעול למניעת מטרדי הרעש שמקורם בציוד גינון מנועי, הן על ידי פיתוח ציוד שקט יותר והן באמצעות חקיקה מחמירה.

המלצות לטיפול:
במקביל לקידום חקיקה בתחום זה, מומלץ כבר עכשיו לגופים המפעילים קבלני גינון לשלב תנאים מגבילים במכרזים, ולדרוש מקבלני הגינון שימוש בציוד מודרני המבטיח רמות מופחתות של רעש בעת הפעלתו. להלן כמה אפשרויות:

 • שואבים חשמליים – שואבים אלו רועשים פחות ושואבים את הלכלוך במקום לפזר אותו לכל כיוון ולכן רצויים יותר לשימוש. המגבלות לשימוש בהם הן התלות בחיבור לחשמל והספק נמוך יחסית, ולפיכך הם אינם מתאימים לכל יישום.
 • מפוחים המונעים בדלק (מפוח יד ומפוח גב) – רמת הרעש הבוקע מהם תלויה בנפח המנוע (בסמ"ק) ובדגם. ניתן להשוות בין הדגמים השונים באמצעות בדיקת הנתון הטכני הבא (שאותו ניתן לקבל מספק המכשיר): מפלס הרעש (Sound Pressure Level) הנמדד במרחק של 15 מ'. נכון להיום, רמת הרעש של רוב המפוחים המיובאים ארצה נעה בטווח של 67-75 dBA. בשנה האחרונה מיובאים גם מפוחים חדשים, שקטים יותר, שרמת הרעש שלהם במרחק של 15 מ' היא 64 dBA בלבד. יש לציין כי מחיר המפוח השקט גבוה ממחיר המפוח הרגיל בכ-20%.

אמצעים נוספים למניעת מפגעי רעש:

 • איסור מוחלט לשימוש במפוחי עלים רועשים באזורי מגורים.
 • שימוש באמצעים חלופיים – מגרפות ומטאטאים, במקומות רגישים במיוחד.
 • שימוש בשואבי עלים חשמליים במקומות המאפשרים חיבור לחשמל (בתי ספר, חצרות בתים פרטיים).
 • הגבלת שעות מותרות להפעלת מפוחי עלים: איסור הפעלתם בין 19:00 ו-7:00 בבוקר, בשעות המנוחה – 16:00-14:00 ובימי המנוחה.
 • קביעת מפלסי הרעש המותרים למפוחי עלים כ- dBA 70-64 (במרחק של 15 מ' מהמפוח), והחמרת הדרישות במשך חמש השנים הבאות – הורדה הדרגתית ברמת הרעש המותרת מ-70 dBA ל-65 dBA.
 • שילוב תנאים במכרזי הקבלנים, כמו דרישה להציג את רמת הרעש הנפלט מהמפוח (כתוצאה של בדיקת רעש למפוחים ישנים או כנתוני היצרן למפוחים החדשים); הוספת נקודות זכות לקבלני גינון שמשתמשים במפוחים שקטים יותר (אך יקרים יותר), שרמת הרעש המופקת מהם אינה עולה על dBA 64. נקיטה באמצעים אלה תביא לשיפור איכות החיים של התושבים.

יש לציין כי הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב-יפו אימצה את מרבית ההמלצות ואף החליטה להחמיר בנושא רעש מחצרות בתי ספר – מפלס הרעש לא יעלה על dBA 65 במרחק 15 מ' מהמפוח.

זיהום האוויר הנגרם עקב שימוש במפוחי עלים נחלק לשני סוגים:

פליטת מזהמים ממפוחים המונעים בדלק – בתהליך שרפת הדלק נפלטים לאוויר מזהמים שונים הכוללים פחמימנים, ובכלל זה בנזן ו- 1,3בוטדיאן, אלדהידים ופחמימנים אחרים הידועים כחומרים מסרטנים או רעילים לאדם, וכיוצרי אוזון קרקעי. בנוסף נפלטים לאוויר מזהמים כמו פחמן חד-חמצני, תחמוצות חנקן וחומר חלקיקי.

פליטת חלקיקים – פעולת המפוח מייצרת חומר חלקיקי המרחף למרחק רב. חלקיקים אלה עלולים להכיל בנוסף לאבק גם צואת בעלי חיים, כימיקלים ופסולת רחוב, עופרת ופחמימנים, וכן מזהמים שונים ממקורות תחבורתיים, שיש להם פוטנציאל גבוה לפגיעה בבריאות. עם אלה נמנים חלקיקים הנפלטים ממנועי דיזל, שמוגדרים כחומר מסרטן, וחלקיקים שמקורם בבלייה של צמיגי רכב.

המסגרת החוקית:סעיף 4 לחוק למניעת מפגעים התשכ"א-1961 קובע איסור על גרימת זיהום חזק או בלתי סביר של האוויר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע או עלול להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים. על פי התקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר), התשנ"ב-1992, שתוקנו מכוח החוק למניעת מפגעים, זיהום אוויר חזק או בלתי סביר מוגדר כהימצאות חומר חלקיקי מרחף באוויר בריכוז תלת-שעתי ממוצע העולה על 0.300 מיליגרם/מ"ק, וריכוז אבק שוקע של 20 טון/קמ"ר במדידה במהלך 30 ימים.

בדרך כלל לא מפעילים מפוחי עלים לאורך שלוש שעות על פני מקום אחד. לפיכך מתעורר קושי רב בניטור חלקיקים למשך הזמן הנדרש בתקנות (למשך שלוש שעות), והוכחת זיהום אוויר כאמור בתקנות הופכת למעשה לבלתי אפשרית.

המלצות המשרד להגנת הסביבה להפחתת זיהום האוויר הנגרם משימוש במפוחי עלים:

 • ככלל יש להעדיף דרכים חלופיות לניקוי מדרכות וכבישים, כגון שימוש במטאטאים או בציוד ידני או ציוד מכני אחר.
 • מפוח לא יופעל באזורי מגורים בשטחים חוליים או במקומות שבהם אין מדרכה או כביש סלול.
 • עבודת המפוח תופסק או תוסט בכל מקרה שבו האבק עלול לפגוע בעוברי אורח.
 • בצמוד למפוחים יעבוד רכב טיאוט מכני שינקה מידית את הלכלוך המוסט לכביש.
 • המפוחים יופנו לעבר הכביש ולא לכיוון הולכי הרגל.

הגבלת שימוש במפוחים על ידי יוזמות חקיקה:

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת החליטה בחודש אוקטובר האחרון להמליץ לרשויות המקומיות בישראל להפסיק לאלתר את השימוש במפוחי אוויר מרעישים ומזהמים. חברי הוועדה אמרו כי במידה והמלצתם לא תיושם במכרזי הניקיון העירוניים בשנת התקציב הבאה, תיזום הוועדה חוק שיאסור כליל על השימוש במפוחים במגזר הציבורי, ויגביל את השימוש בהם גם במגזר הפרטי.

מה נעשה עד כה בהרצליה:

באוקטובר 2007 הוחלפה חברת הניקיון בעיר, חברת החדשה הניקיון החל לנקות רחובות העיר במפוחים, אלינו ואל העירייה הגיעו זרם אדיר של תלונות מן התושבים בנושא.

לאחר פניות הירוקים, השיבה לנו ראש העירייה בסוף 2007 כי המפוחים ימשכו לשמש את העירייה לניקוי הרחובות, בחודש מאי 2008 הודיע העירייה כי היא מפחיתה את שימוש במפוחים.

במשך שנת 2008 ותחילת 2009 המשכנו לקבל פניות של תושבים על כך שהעירייה ממשיכה לעשות שימוש במפוחים ברחובות העיר, זאת בניגוד להצהרה שיצמצם השימוש במפוחים.

לפיכך מוצע להביא בפני מועצת העיר את נוסח הצעת ההחלטה הבאה :

א. עיריית הרצליה תכריז על היותה העיר הראשונה בארץ שתפעל לאיסור השימוש הגורף במפוחים.

ב. העירייה תאסור לאלתר על קבלנים שעובדים מטעמה להשתמש במפוחים לניקוי רחובות העיר ובקרבת בתי התושבים.

ג. האיסור על התושבים בעיר יחל מרגע שיאושר חוק עזר עירוני האוסר את השימוש במפוחים. עיריית הרצליה תנסח חוק עזר עירוני ברוח זו, אשר יוגש לעיון חברי מועצת העיר לקראת ישיבת המועצה הבאה ויובא לאישור מועצת העיר בישיבת המועצה שתתקיים בחודש יולי 2009.

ד. עד מועד אישור חוק העזר העירוני על ידי מועצת העיר ומשרד הפנים תפעל העירייה ליצירת נוהל עירוני מחייב ומיידי המגביל מאד את השימוש במפוחים ברוח הנוהל שקיים בתל אביב. המגבלות יכללו אכיפה מצד אגף איכות הסביבה הן כלפי גננים עירוניים והן כלפי גננים פרטיים.

ה. הנוהל המחמיר החדש ינוסח וייכנס לתוקפו תוך חודש ימים ממועד הדיון בהצעה זו.

לתמליל הדיון לחצו כאן… (עמוד 23)

מגרש מול הים תמורת מגרש על הים

יום ראשון, 14 ליוני 2009   מאת:

עיריית הרצליה אישרה עסקה עם חברת הכשרת הישוב, שבמרכזה החלפת שני מגרשים על חוף הים: זה של הכשרת הישוב מצוי ברובו בתחום האיסור של 100 מטר מהים עם תב"ע היסטורית למלון, ותמורתו תיתן העירייה מגרש עירוני סמוך עם זכויות ל-11 וילות ו-6,300 מ"ר בנייה רוויה למגורים

דרור עזרא ממפלגת הירוקים, חבר מועצת עיריית הרצליה, מצביע על הבעיה המרכזית של התוכנית ההיסטורית למלון. תוכנית המלון עומדת בסתירה לתוכנית המתאר הארצית (תמ"א) 13 לשמירה על החופים. על תמ"א 13 אמורות לשמור ועדות תכנון חשובות עם שמות מפוצצים כמו ולחו"ף. העיקר הוא שאין בנייה בטווח של 100 מטר מהים.

עזרא: "לפי תמ"א 13, התוכנית ההיסטורית למלון אינה ניתנת ליישום. על החלק המערבי אין בכלל מה לדבר, כי הוא כולו בתוך ה-100 מטר. רוב החלק המזרחי של המגרש הוכרז בתמ"א 13 כשצ"פ, כל מה שמותר לבנות לפי תמ"א 13 בקצה הרחוק ביותר מהים הוא 600 מ"ר למגורים".

לכתבה בגלובס לחצו כאן…

חשיפה תמונות של חוף אפולוניה משנת 1919

יום שישי, 12 ליוני 2009   מאת:

בשנת 1919 מונה סרן בצבא הבריטי ק.א.ק קרסוול (K. A. C. Creswell) למפקח על אתרי העתיקות בארץ ישראל.
קרסוול, תיעד אתרי עתיקות במזרח התיכון, בין השאר את אפולוניה, הצלחנו למצוא 6 תמונות מהביקור שלו באפולוניה.

באופן די מפליא חוף אפולוניה ומצוק אפולוניה נראים במצב דומה מאוד למצבם היום.

עוד מאפיין מעניין היא הצמחייה הנמוכה בשנת 1919 בניגוד לשיחים שאפיינו את אפולוניה עד לפני חמש שנים, זאת כנראה בשל רעייה.

חוף אפולוניה מדרום לצפון
חוף אפולוניה מדרום לצפון המשך »

כתבה במבט – על חופי הרצליה הצרים ועל חוף אפולוניה

יום רביעי, 10 ליוני 2009   מאת:

הירוקים נגד בריכות השחייה הפרטיות בהרצליה פיתוח

יום שישי, 29 למאי 2009   מאת:

בעקבות המשבר במשק המים דורש נציג הירוקים במועצת הרצליה, דרור עזרא, להפסיק מתן היתרי בנייה לבריכות שחייה פרטיות

במכתב שהעביר עזרא לראש העירייה יעל גרמן הוא טוען כי לפי בדיקה שערך עם משפטנים העירייה יכולה לסרב לתת היתר במקרים יוצאי דופן. "אם יש מקרה יוצא דופן אזי הפחתת השימוש הבזבזני במים הוא המקרה המובהק שיש לעשות שימוש בסמכות זו", מציין עזרא ומוסיף: "לדעתי במצב הדברים כיום, כאשר העירייה מייבשת גינות ציבורית מחד אבל מאידך מאשרת עשרות בריכות שחיה פרטית מדי חודש הינה עוולה ציבורית שאסור לה שתתקיים.

לכתבה בNRG לחצו כאן…
לכתבה בYNET לחצו כאן…
לכתבה בלוקאל לחצו כאן…

הצעה לסדר – הפיכת הרמזורים לידידותיים לנהגי כלי רכב דו-גלגליים

יום חמישי, 14 למאי 2009   מאת:

רקע:
בשנים האחרונות לאור בעיות הגודש בדרכים יותר ויותר נהגים עושים שימוש בכלי רכב דו-גלגלי לנסיעה.
אחד הבעיות המטרידות שהרוכבים על כלי-רכב דו-גלגליים נתקלים בה הוא עניין הרמזורים שאינם מזהים כלי רכב אלו.

בעיר הרצליה ישנם מספר רב של רמזורים, חלק גדול מרמזורים אלו מפעילים גלאי שמזהה מכוניות שעומדות ברמזור על-מנת לייעל את ניהול התנועה זאת ע"י דילוג של מחוזרי רמזור בכיווני נסיעה שאין בהם מכוניות עמודות.
גלאים אלו אינם מזהים כלי-רכב דו-גלגליים, כתוצאה מכך בשעות שהתנועה דלילה רוכבי כלי הרכב הדו-גלגליים נפגעים, או שהם נאלצים לחכות זמן רב ברמזורים, או אפילו לעבור על חוקי התנועה דבר שמהווה סיכון.

הצעתנו:
מועצת העיר הרצליה רואה חשיבות גדולה בקידום השימוש בכלי רכב דו-גלגליים לנסיעה ברחובות העיר ולכן על-מנת לשפר את הנגישות של מערכת הרמזורים בעיר, מחליטה מועצת העיר כי מערכות הרמזורים בעיר ישדרגו כך שלא יפגעו רוכבי כלי הרכב הדו-גלגליים.

מועצת העיר ממנה את מר יונתן יסעור מ"מ ראש העירייה ואחראי על נושא התחבורה לבדוק וליישם אמצעים לשיפור המצב בזמן הקרוב, כמו נטרול אוטומטי של הגלאים בשעות שהתנועה דלילה או כל רעיון טכני אחר שיביא לפתרון הבעיה.

הצעה לסדר – מניעת נסיעת רכבי שטח בשטחים פתוחים בהרצליה

יום חמישי, 14 למאי 2009   מאת:

רקע
בתחום העיר הרצליה ישנם שטחים פתוחים בעלי ערך טבע ונוף, שטחים פתוחים אלו נפגעים בשנים האחרונות בצורה קשה ביותר ע"י רכב שטח מסוגים שונים כמו ג'יפים, טרקטורונים ואופנועים.

האתרים העיקריים בהרצליה בה פוגעים נהגי רכבי השטח באזורי טבע הם, אזור הבאסה, האזור מדרום לשד' אבא-אבן, אזור מצוקי סידנא-עלי, האזור ממזרח לאפולוניה, ואזורים נוספים.

הנזקים הנגרמים לשטחים הפתוחים ולטבע מנהגי רכבי שטח הם, רמיסה של צמחים, דריסה של בעלי-חיים, הפחדה של עופות, הרס של הנוף, הרס מצוקי כורכר ועוד.
בנוסף וחמור מכך, רבים מנהגי רכבי השטח נוהגים בפראות ומסכנים בכך מטיילים רגליים ורוכבי אופניים.

במשך השנים התקבע נוהג פסול כי השטחים הפתוחים של העיר הרצליה הם מגרש המשחקים הפרטי של נהגי רכבי השטח. נוהג זה צריך להיפסק.
בהקשר זה ראוי לציין לטובה את החלטת ראש העירייה לפני כמה שנים לבטל תחרות רכבי שטח בבאסה.

הצעתנו
מועצת העיר מחליטה כי שמירה על השטחים הפתוחים בעיר הרצליה הינה אחת מעקרונות הסביבתיים החשובות של העיר.

מועצת העיר הרצליה ממנה את ועדת איכות הסביבה העירונית לגבש תוך ארבע חודשים למועצת העיר ולאגפי העירייה המלצות אשר יגרמו להפסקת הרס השטחים הפתוחים של העיר ע"י נהגי רכבי שטח, בין אם זה ע"י הגברת האכיפה באמצעות חוקי עזר קיימים, התקנת חוקי עזר חדשים, ביצוע חסימות בדרכים, ואמצעי אכיפה אחרים.
עד לגיבוש המלצות אלו מועצת העיר מורה ליחידת הפיקוח העירוני וליחידת השיטור המשולב להגביר את הפיקוח בנושא.

הרצליה: 200 אלף ש"ח להחלפת שטיחים בהיכל אמנויות הבמה

יום שני, 11 למאי 2009   מאת:

בעיריית הרצליה פתחו את השנה בקיצוצים נרחבים, אבל מצאו 200 אלף ש"ח להחלפת השטיחים. חבר המועצה דרור עזרא: "זו פשוט תרבות של בזבוז כספים"

חבר המועצה דרור עזרא זועם על הבזבוז המשווע: "לא יאמן, עברו חמש שנים וכבר צריך להחליף אותם, למה?". עוד הוסיף עזרא: "משקיעים מיליון שקל בפאב עירוני ובאירועי תרבות שונים. מה שהולך כאן זה פשוט תרבות של בזבוז כספים".

לכתבה בNRG לחצו כאן…

"העירייה רודפת אחר הגולשים, שעוסקים בספורט שליו וידידותי לסביבה"

יום ראשון, 10 למאי 2009   מאת:

פקחי העירייה הגיעו לאחרונה לחוף הסירות ונתנו קנסות כבדים לגולשים בחוף. חבר המועצה דרור עזרא פנה לשרת התרבות והספורט שתפעל "להפסקת הרדיפה וההתעמרות של עיריית הרצליה בחובבי ספורט גלישת הגלים"

לכתבה בלוקאל לחצו כאן…
לכתבה בYNET לחצו כאן…