שער למדיניות וממשל

>פתרונות ברוח הסביבה
>חקיקה ירוקה
>חוקה
>אכיפה ירוקה
>בית דין לסביבה
>שינוי מבני של רשויות
>ממשל שקוף
>חופש המידע – זכות הציבור לדעת
>יישום אמנות בינלאומיות

מדרך של "כבוי שריפות" מקומי, להחלטות אמיצות ברוח הזמן

פתרונות ברוח הסביבה

שלום סביבתי תוך שיתוף פעולה בין כל מדינות האזור
הירוקים תומכים בתהליך השלום אשר יביא להפסקת הסכסוך הישראלי-ערבי. לתהליך זה יתרמו הירוקים פתרונות ברוח הסביבה. שכן שלום לא ישרור ללא ניהול משותף של הסביבה. שיתוף פעולה ותיאום עמדות יביא להפגת מתחים, יצור אינטרס הדדי ויקדם את נושא התיירות והצליינות, העתיד להיות הענף הכלכלי המוביל של המאה הבאה במזרח התיכון ובעולם בכלל.
הירוקים יפעלו למזעור הנזק לסביבה, לטבע ולאוכלוסייה הנגרם בגין הקמתם של חסימות או גדרות שנוצרו למטרות ביטחון.

לישראל הסכם שלום "חם" עם ירדן הנשען, בין השאר, על חלוקת משאב המים. הסכם זה הוא דוגמא לקיומו של אינטרס סביבתי הדדי איתן. היחסים עם הרשות הפלשתינאית, לאחר ליבון הנושאים הביטחוניים, יתרכזו ברובם בנושא ניהול המשאבים האזורי.

לירוקים יש תכנית מפורטת במטרה לשמור על האינטרסים של הסביבה, שהם הערובה לקיום יחסים תקינים בינינו. ללא הסכמים מפורטים על שאיבת-המים מן האקוויפר, טיפול בביוב, פסולת וחומרים רעילים, לא יתקיים שלום בר-קיימא.

יעשה מאמץ להקמת שמורות טבע חוצות-גבולות, ע"י שיתוף פעולה עם המדינות השכנות, בדומה לשמורות טבע הקיימות באזורים אחרים בעולם.
עם מצרים יש לחזק את קשרי השלום בדרך של תיירות ושימור סביבתי של סיני, וכן ברכישת גז טבעי מן המצרים, שהוא מקור אנרגיה נקי בהרבה מדלק ופחם. הסכם שלום עתידי עם לבנון ייכון גם הוא על בסיס שיתוף פעולה כלכלי-תיירותי-סביבתי, ועם סוריה – על שמירת הגולן.

חיבור תשתיות החשמל של ישראל והמדינות השכנות, על מנת לנצל עודפי כושר ייצור ולאזן עומסים, ובכך יקטן הצורך בהקמתן של תחנות כוח נוספות, מחד, ומאידך יגדל האינטרס של שני הצדדים בשמירה על הסכמי שלום קיימים ועתידיים.

חקיקה ירוקה

הירוקים יקדמו חקיקה בנושאים ירוקים במטרה לעגן את הנושא הירוק בחוקים ברורים, כוללים וחד-משמעיים. חוקים לדוגמא אשר הירוקים יזמו או יזרזו את אישורם או ירחיבו: חוק צמצום הפסולת והמיחזור, חוק האריזות (ע"ע פסולת), הרחבת חוק הפיקדון, חוק איסור ניסויים בבעלי חיים, חוק שמירת העצים, חוק שימור שטחים פתוחים, חוק הגנת הפארקים, חוק הגנת חופי הים, חוק אוויר נקי – זיהום אוויר, חוק המחייב רשות לטהר מי ביוב ולהשתמש בהם, אכיפת חוק ייצור אנרגיה נקיה, שינוי החלטת ממשלה בנוגע לכבישי אגרה, תקנות לשימוש דו כיווני באנרגיה סולארית ועוד.

חוקה

חוקה – הירוקים יפעלו למען חוקה לישראל. רק חוקה תבטיח שיוויון אמיתי בפני החוק לכל האזרחים, ואת רוחה הציונית והדמוקרטית של המדינה.
הירוקים יפעלו לשילוב חוקי יסוד סביבתיים בחוקת המדינה, ותיקון חוק יסוד חופש העיסוק כך שלא ינוצל לרעה ע"י עוסקים מזהמים להמשך הזיהום הסביבתי.

אכיפה ירוקה

הירוקים יפעלו לאכיפה חד-משמעית של החוקים הרבים הקיימים כיום בנושא, וכן את החוקים הנוספים שאנו נחוקק.
הירוקים יפעלו להקמת מנגנון אכיפה גדול מקביל למשטרה, ע"י איחוד כל אגפי האכיפה מן המשרדים השונים: משרד הפנים, משרד התשתיות, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, מינהל מקרקעי ישראל, וקק"ל. תוך שמירה על תחום ההתמחות של כל גורם.
המנגנון יהיה תחת פיקוד אחד, וייתן שירותי אכיפה למשרדים השונים, בנושא בנייה בלתי חוקית ופגיעות שונות במרחב הציבורי, בטבע ובסביבה.
משרד המשפטים יקים אגף בפרקליטות המדינה שיהיה אחראי לפן המשפטי של מנגנון אכיפה זה.

בית דין לסביבה

הירוקים יפעלו להקמת בתי דין לנושאי פגיעה בסביבה בכל בתי משפט השלום בישראל.
בכל בית משפט ימונו הרכבי שופטים ושופטים, שיעסקו אך ורק בעבירות הקשורות לנושאי סביבה. במידה ויווצר קושי לוגיסטי בבתי המשפט לארח את בתי הדין לענייני סביבה הם יפעלו במשמרת שנייה.
יגדרו מספר עבירות שבהם בתי הדין לסביבה יחויבו לפסוק בתיקים בהליך של שיפוט מהיר.
יושם דגש על הנזק הכלכלי הנגרם לציבור כתוצאה מעבירות סביבתיות, ויעודכנו העונשים והקנסות הקבועים בחוק על עבירות סביבתיות, על מנת לשקף את הנזק האמור.

שינוי מבני של רשויות

הירוקים יפעלו להאחדת שרותים ומבנים מוניציפליים בישראל, הסובלת ממספר עצום ומוגזם של רשויות מונציפליות זעירות וזוללות תקציב. בראש ובראשונה יאוחדו שרותי בריאות, חינוך, כיבוי, פינוי פסולת, ביוב, תחבורה, ספורט ומשטרה. בשלב שני תבדוק ועדת הפנים של הכנסת האחדה של רשויות מוניציפליות כגון: איחוד הקריות במפרץ חיפה, איחוד ערי גוש-דן, איחוד של רשויות אזוריות. כל זה במטרה לשפר השרות לאזרח, לחסוך בעלויות ולא לפגוע באופיים של הישובים !

– על מנת לשמור על אופיים של היישובים גם לאחר איחוד רשויות, יתמכו הירוקים בהקמת "רבעים עירוניים" השומרים על עצמאות מוניציפאלית מוגבלת בדומה להכרזת נווה מונוסון כרובע עירוני ביהוד.

ממשל שקוף

הירוקים מאמינים בתהליכי שלטון שקופים וברורים. בעיקר בנושאים קרדינליים כגון תכנון ובנייה, חינוך ושאר שירותים חיוניים. הטעיות הציבור בנושאים כגון "כביש חוצה-ישראל" ושאר פרוייקטים מיותרים לא יישנו ! כל השקעה ציבורית בסדר גודל כזה חייבת להיחשף במלואה לפני הציבור, ולא על-ידי בעלי האינטרס בה.

הירוקים קוראים גם לשקיפות ותקינות בניהול של חברות ציבוריות, רשויות מקומיות וממשלתיות, בנקים ושל שוק-ההון. ועדות של אזרחים ישותפו באופן עקבי במועצות הניהול והפיקוח של גופים אלו במטרה לשפוך אור רב יותר על פעילותם.
הירוקים יפעלו לחקיקה שיחייב וועדות תכנון מקומיות ומחוזיות לפרסם ברשת האינטרנט מידע על תוכניות. כל מודעה שמתפרסמת היום בעיתונים לפי חוק התכנון והבניה תפורסם בנוסף באתר האינטרנט של הרשות המקומית ובאתר האינטרנט של משרד הפנים.
הגופים הציבוריים יחויבו לפרסם את סדר יומם ופרוטוקולי החלטותיהם, ותינתן האפשרות לציבור להביע את דעתו על החלטות העומדות לסדר היום בגופים הציבוריים.

חופש המידע – זכות הציבור לדעת

הירוקים יפעלו לזירוז אישורו של "חוק המידע" המאפשר לכל אזרח לדרוש ולקבל תוך פרק זמן סביר כל פריט מידע בנוגע לפעילותו של גוף ממשלתי וציבורי שהוא, למעט מידע המסכן את בטחון המדינה. חוק זה יחייב את הגופים הציבוריים לתקן, לייעל ולשפר תהליכים, ויאפשר שקיפות של פעילותם הממומנת מכספי האזרח. זכות הציבור לדעת היא בבסיס האידיאולוגיה של הירוקים.

יישום אמנות בינלאומיות

הירוקים ישתפו פעולה עם גופים בינלאומיים או עם מדינות אחרות בכל הסכם או פעילות עתידית אשר תעלה בקנה אחד עם החלטות פסגת כדור הארץ, יוהנסבורג ‎2002.