תוכנית שמונה הנקודות למשרד לאיכות הסביבה

1. הורדה של 30% בזיהום האוויר תוך 5 שנים

זיהום האוויר הורג רק בגוש דן כ 1100 אנשים בשנה , יותר מפיגועי הטרור ותאונות הדרכים גם יחד. רק בת"א 28 אלף ילדים מתאשפזים בשנה כתוצאה מבעיות נשימתיות.
מטרתנו, להפחית את זיהום האוויר הן מתחבורה והן מתעשייה .

להלן הפעולות שננקט:

 • נפעל לבחינה מחודשת של כל כביש מתוכנן על מנת לעצור סלילת כבישים מיותרים שרומסים את הארץ ולא משפרים את התנועה.
 • הנחות במסים לכלי רכב שלא גורמים לזיהום אוויר, כמו כלי רכב היברידים (משולבי חשמל ובנזין), וכאלו המונעים בגפ"ם (גז) וכלי רכב חשמליים.
 • זירוז הקמת מערך של תחנת תדלוק לכלי רכב המונעים בגפ"ם.
 • חיוב אוטובוסים ומוניות לעבור, לכלי רכב מסוג יורו 5 או להתקין אמצעי קצה כדוגמת ממירים מחמצנים להקטנת פליטת זיהום או כלי רכב שמונעים בגפ"ם.
 • הקצאת משאבים לשיפור מהותי של מערכת הסעת ההמונים(רכבת ואוטובוסים) יעילה מהירה וזולה.
 • מתן תמריצי מס לחברות שלא מעניקות רכב צמוד לעובדיהם ו/או מעודדת נסיעה משותפת למקום העבודה.
 • חיוב גופים ציבוריים וממשלתיים, כלל צה"ל והמשטרה, לקניית כלי רכב לא מזהמים.
 • הקלות לבעלי של כלי רכב שמעניינים להסב את רכבם להנעה בגפ"ם, הנחות במס לחברות שיסבו את צי כלי הרכב שלהם הנעה בגפ"ם.
 • הרכבת גלאי פליטה קבועים על קצה ארובותיהם של מפעלים הפולטים זיהומים לאוויר. וחיובם להכין תוכנית רב שנתית להורדת פליטת המזהמים כתנאי לאישור לפעילות.
 • גביית אגרת זיהום אוויר יקרה ממפעלים שאינם עומדים בתוכניות להפחת זיהום האוויר שנקבע להם.

2. הפסקת זיהום הים והנחלים תוך 5 שנים

מפלגת הירוקים רואה את "בוועדה למתן היתרי הזרמה לים" במתכנת הנוכחית, כוועדה להלבנת זיהום הים. לצערנו ללא גיבוי פוליטי בכנסת הועדה הזאת לא תוכל באמת להפסיק את זיהום הים.

מפלגת הירוקים מודיעה שכשהמשרד לאיכות הסביבה יהיה בידנו אנו נדאג:

 • לשינוי שמה של הועדה "לוועדה להפסקת זיהום הים". השם הנוכחי של הועדה מעניק בעצם לגיטימציה לזיהום הים. לשיטתנו זיהום הים אינו אופציה מתקבלת על הדעת. ובשינוי השם נגרום לשינוי מטרת הועדה.
 • להכנה וישום של תוכנית רב שנתית להפסקת זיהום הים ועמידה בתקנים הארופאיים של אמנת ברצלונה שישראל חתומה עליה.
 • שיהיה ניטור זיהום ים קבוע גם בחורף. המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות מסתירים את העובדה שבמשך רוב ימות החורף חופי ישראל מזוהמים. אי ניטור זיהום הים משמעו הזנחה של משרד הבריאות את בריאותם של אלפי גולשים ואנשים ים אחרים שרוצים להנות מן הים כל השנה.
 • הקמת רשות ביוב ארצית שתהיה אחראית לטיפול במערכות הביוב, מינוי מנהל ומתן תקציב נאותים הן מן המדינה והן מן הרשויות המקומיות. הרשות תכין תוכנית שתוך 10 שנים כל הביוב של ישראל יהיה מטופל ומטוהר ברמה גבוהה הראויה לשימוש חוזר.
 • יישום התכנית לניקוי ושיקום 13 הנחלים המזוהמים שזורמים לים התיכון.
 • חיוב רשויות מקומיות לטפל בתשטיפים (שמנים וחומרים אחרים שאפשר למנוע מהם להגיע לים) שזורמים לים כתוצאה ממי גשמים.
 • חיוב רשויות מקומיות לדאוג לאזורי חלחול למי גשמים.

כשנהיה בכנסת מפלגת הירוקים תפעל בצורה נחושה וחסרת פשרות להפסקת התייחסת לים כפח הזבל הלאומי.

3. הפסקת מגמת חיסול השטחים הפתוחים בישראל

לפי דוח נציב הדורות הבאים, כל יום 90 דונם של שטחים פתוחים הופכים לבנויים, בקצב זה תוך 20 שנה הן באזור המרכז והן באזור הצפון לא יישארו שטחים פתוחים!

להלן מספר נקודות שאנו ניישם:

 • יישום של תפיסת הפיתוח בר קיימא בפועל ולא רק ברמה ההצהרתית הן ע"י מוסדות התכנון והן ע"י מינהל מקרקעי ישראל.
 • מניעת פרבור של היישובים החקלאיים באזור המרכז והצפון, לא להקים ישובים חדשים באזורים אלו. הפסקת אישור תוכניות של בנייה צמודת קרקע באזור המרכז. עידוד שימוש חסכוני בקרקע, ע"י יישום תוכניות נרחבות של התחדשות עירונית (פינוי בינוי)
 • הנחיית כל הרשויות המקומיות בישראל להקצאה מינימאלית של שטחים פתוחים לציבור הרחב לדורות הבאים. רשויות מקומיות יהיו מחייבות למסור מידי שנה לציבור דוח מצב על השטחים הפתוחים לציבור.
 • מינוי משפטן בכיר כנציב השטחים הפתוחים במינהל מקרקעי ישראל, שיהיו אחראי להגנה משפטית ותכנונית של שטחים הפתוחים בישראל.
 • קידום הכרזה על שמרות טבע שתקועות במוסדות התכנון, קידום הכרה חוקית בשדות בור ואזורי טבע שאינם שמורת כי היחס אליהן יהיה כאילו היו שמורות טבע.
 • ישום תוכנית חדשנית לטיפול ומחזור פסולת בניה, האחריות לטיפול בפסולת הבניה תוטל על ההורס, הבונה או המשפץ. גורמים אלו ישלמו מראש לרשות המקומית את עלות פינוי הפסולת והרשות תהיה אחראית להצבת המכולות ולפינוים לאתרים מורשים ולמחזור.

4. טיפול בחופי המדינה

חופי ישראל היו בשנים האחרונות קורבן לאינטרסים נדל"נים שבנו והרסו את חופי המדהים של ישראל.
נתון מעניין: בשנת 1948 היה לכל תושב 38 ס"מ חוף היום רק 2.5 ס"מ.
על חלק ניקר מחופי ישראל קיימות תוכניות וכוונות לבניה על החופים עצמם או בקרבת החופים. הירוקים יפעלו להשארת חופי ישראל כנכס ציבורי פתוח וחופשי. אנו נפעל לעגן את שמירת חופי הארץ במערכת חקיקה ברורה ונמרצת.

 • שינוי חוק החופים כך שהתחום האסור בבניה יוגדל.
 • החוף על ערכי הטבע והחי שבו ישמרו לדורות הבאים ולא תותר כל בניית מתקנים חופיים או ימים נוספים, תחנות-כוח, מרינות ונמלים מעבר לפיתוחם של מתקנים קיימים.
 • נקדם תוכנית לאומית לטיפול ושיקום חופי ישראל.
 • נתנגד להקמת איים מלאכותיים מול חופי ישראל ונפעל לסיכולה של כל תוכנית שכזו.
 • נפעל לאכיפה אמתית ואפקטיבית של החוק לאיסור נסיעה על החוף.

5. אכיפה ירוקה ובתי דין לענייני סביבה

אכיפה ירוקה
הירוקים יפעלו לאכיפה חד-משמעית של החוקים הרבים הקיימים כיום בנושא, וכן את החוקים הנוספים שאנו נחוקק.
הירוקים יפעלו להקמת מנגנון אכיפה גדול מקביל למשטרה, ע"י איחוד כל אגפי האכיפה מן המשרדים השונים: משרד הפנים, משרד התשתיות, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, מינהל מקרקעי ישראל, וקק"ל. תוך שמירה על תחום ההתמחות של כל גורם.
המנגנון יהיה תחת פיקוד אחד, וייתן שירותי אכיפה למשרדים השונים, בנושא בנייה בלתי חוקית ופגיעות שונות במרחב הציבורי, בטבע ובסביבה.
משרד המשפטים יקים אגף בפרקליטות המדינה שיהיה אחראי לפן המשפטי של מנגנון אכיפה זה.

בתי דין לענייני סביבה
הירוקים יפעלו להקמת בתי דין לנושאי פגיעה בסביבה בכל בתי משפט השלום בישראל.
בכל בית משפט ימונו הרכבי שופטים ושופטים, שיעסקו אך ורק בעבירות הקשורות לנושאי סביבה. במידה ויווצר קושי לוגיסטי בבתי המשפט לארח את בתי הדין לענייני סביבה הם יפעלו במשמרת שנייה.
יוגדרו מספר עבירות שבהם בתי הדין לסביבה יחויבו לפסוק בתיקים בהליך של שיפוט מהיר.
יושם דגש על הנזק הכלכלי הנגרם לציבור כתוצאה מעבירות סביבתיות, ויעודכנו העונשים והקנסות הקבועים בחוק על עבירות סביבתיות, על מנת לשקף את הנזק האמור.

6. קידום השמירה על רווחת בעלי החיים

כידוע, בתקופה האחרונה רווחת התפיסה כי זכויות מגיעות גם לחלשים משום, שהיצורים החלשים הם הראשונים להיפגע ובעלי החיים הינם אוכלוסייה חלשה ומנוצלת.

 • העברת כל הטיפול בענייני בעלי החיים ממשרד החקלאות למשרד לאיכות הסביבה
 • הרחבת מבצעי העיקורים והסירוסים של חתולי רחוב
 • הקמת משמר אזרחי, בתמיכה של משרד הפנים, שיעסוק בבעלי חיים: מניעת התעללות ואכיפת החוק
 • יוזמה ליסוד יום זכויות בעלי חיים פעם בשנה.
 • החזקת סוסים וחמורים – פיקוח ורישוי
 • חתירה לקראת חוק למניעת ניסויים בבעלי חיים
 • הקמת תוכנית חינוך ארצית שתעסוק בכלל הנושאים הקשורים בבעלי החיים
 • איסור יבוא ייצור ומכירת פרוות בעלי חיים

7. שקיפות – "זכות הציבור לדעת"

הירוקים מאמינים בתהליכי שלטון שקופים וברורים. בעיקר בנושאים מהותיים כגון, תכנון ובנייה.
חלק גדול מן העוולות הסביבתית שהיו בישראל הן תוצאה ישרה של אי-שקיפות וחוסר יכולת ורצון של הממשלה והרשויות המקומיות לחשוף לציבור את המידע שעלול להשפיע על איכות החיים של התושבים.

 • נפעל לחקיקה שתחייב וועדות תכנון מקומיות ומחוזיות לפרסם ברשת האינטרנט מידע על תוכניות. כל מודעה שמתפרסמת היום בעיתונים לפי חוק התכנון והבניה תפורסם בשפה ברורה באתר האינטרנט של הרשות המקומית ובאתר האינטרנט של משרד הפנים.
 • הגופים הציבוריים יחויבו לפרסם את סדר יומם ופרוטוקולי החלטותיהם ותינתן האפשרות לציבור להביע את דעתו על החלטות העומדות לסדר היום בגופים הציבוריים אלו.

8. קרינה אלקטרומגנטית ואנטנות סלולארית

הכמות הגדולה של מתקנים פולטי קרינה אלקטרומגנטית הינה סיבה לדאגה, הן בשל התפשטותם ההולכת וגוברת והן משום הויכוח הקיים בקהילה המדעית והרפואית לגביהם. מפלגת הירוקים מאמצת את הגישה של הזהירות המונעת, עדיף להיות זהירים היום מאשר להצטער על חוסר זהירות בעתיד.

 • מפלגת הירוקים תפעל לאימוץ תקנים בינ"ל מחמירים.
 • מפלגת הירוקים תפעל להפסקת תופעת הסתרת אנטנות
 • נפעל לחיוב חברת שמתקינות ציוד(אנטנות סלולאריות, שנאים, מתח גבוה וכו' ) פולט קרינה באזורים אורבאניים, לידע את השכנים מראש ולהתקין שלטים מיוחדים וברורים במקום בולט שהציבור יהיה חשוף אליהם.
 • מתקן פולט קרינה(אנטנות סלולאריות, שנאים וכו' ) יחויב באישור של ועדה מקומית בתהליך שקוף
 • נפעל ליישם חוק שיפוי על ירידת ערך נכסים כתוצאה מהתקנות אנטנות.
 • נפעל עם חברת החשמל להכנת תוכנית רב שנתית להמרת קווי החשמל העיליים, לקווי חשמל תת-קרקעיים.