הירוקים במודיעין

הודעה לתושבי מודיעין – קריאה לא לתמוך באלכס וינרב

נודע לנו לאחרונה כי חבר המועצה אלכס וינרב, משתמש בשם "הירוקים" בקמפיין הבחירות שלו למועצת העיר 2013.

נבהיר, מר אלכס וינרב לא חבר במפלגת הירוקים, לא רץ מטעמה למועצת העיר, ולא קשור למפלגת הירוקים בשום דרך.

למפלגת הירוקים אין קשר עם מר אלכס וינרב, אנו לא אישרנו למר אלכס וינרב להשתמש בשם הירוקים, השימוש שמר אלכס וינרב עושה בשם "הירוקים" הינו הטעייה.
מפלגת הירוקים קוראת לתושבי מודיעין לא להצביע לרשימה של אלכס וינרב, התנהלותו של מר אלכס וינרב מראה על חוסר יושר, וחוסר אמינות. התנהלות אשר הינה רחוקה מאוד מן הערכים של מפלגת הירוקים.

info@green-party.org.il