הירוקים באזור

אזור נמצאת בלב הארץ, באחד המיקומים הטובים ביותר. אזור יכולה ותהייה גם מרכז של איכות חיים ואיכות סביבה. אנחנו חייבים לחזק את השמירה על איכות הסביבה שלנו ולהוביל מצוינות בחינוך על מנת להפוך ולהיות היישוב האיכותי ביותר בגוש דן .

תנועת הירוקים באזור בראשות משה רוטברט, שמה לה למטרה להפוך את אזור ליישוב מוביל בחינוך ובאיכות חיים. כדי להגשים זאת עלינו לקבוע סדר יום חדש ביישוב. כל החלטה שנקבל היום, תשפיע על עתידנו ועל התפתחות היישוב .

בידינו לקבוע כיצד יראו חיינו ביישוב מהיום ואילך ומכאן חשיבות תמיכתכם בנו בבחירות אלו.

הדרך הציבורית שלנו מחייבת:

  • חינוך – העלאת החינוך לרמת מצוינות
  • שמירה על איכות הסביבה המשליכה על בריאות התושבים
  • תכנון וקידום איזור תעשייה שחי בשלום עם אזור מגורים. די למחסני הברזל והגרוטאות בשולי אזור, די לנו ממפעלים מזהמים הפוגעים באיכות חיינו . אנחנו נפתח את איזור התעשייה ונמשוך עסקים מתקדמים.
  • יצירת קשר בין התושב למועצה
  • שיפור חזות היישוב
  • תנועה ותחבורה

 

תושבי אזור – מגיע לנו יותר.

אנחנו נוביל אזור אחרת. לאזור מגיע מקום אחר בגוש דן. אין הבדל בין אזור לרמת השרון ואנחנו נשיג איכות חיים דומה.

במשך שנים דאגו ראשי מועצה לעצמם במקום לנו התושבים ולסביבה שלנו. הגיע הזמן לשנות את זה. מגיע לנו יותר.

 

אנו שמים לנו מטרה לשפר את איכות חיי התושבים ביישוב ולסלק מהיישוב מפגעים סביבתיים כמו מפעלים מזהמים, מפגעים תברואתיים, מפגעי ריח ועשן, גרוטות רכב ועוד.

כדי להגשים את החזון יש להקים מערך פיקוח, לשנות את חלוקת המשאבים ולהקצות משאבים נוספים לפיתוח.

אנחנו נוביל אזור ירוקה ומחודשת.

מערכת החינוך באזור תהיה מודל לחיקוי, אזור תהייה מוצפת בעצים שיבלמו את זיהום האוויר, השטחים הפתוחים יהיו מטופחים, אנחנו נוביל סגירה אגרסיבית ובלתי מתפשרת של עסקים ומפעלים מזהמים.

 

אזור ללא פשרות

אנחנו מאמינים כי אזור היא יהלום גולמי – אנחנו נלטש אותו

למצע הירוקים באזור לחצו כאן….

משה רוטברט 054-6385876 יעל מידן ברק 0544-901718

azor@green-party.co.il Rotbart@Actcom.net.il

חדשות מהירוקים באזור

עוד חדשות מהירוקים באזור לחצו כאן...