לא לקבורת חוף אפולוניה תחת בולדרים – נייר עמדה

א. נזק נופי, תיירותי וחינוכי

במכלול אתר אפולוניה נכללים שני אלמנטים מרכזים המבצר הצלבני והחוף הייחודי, בעוד שבישראל קיימים עשרות מבצרים צלבניים, חוף כמו חוף אפולוניה הוא פנינת נוף ייחודית שאין כמותה בישראל ולא בעולם.
הסיפור של אפולוניה אינו רק הסיפור של העידן הצלבני אלא הסיפור של התמודדות אדם טבע וים, הניסיון של האדם "לנצח" את איתני הטבע ואת הים הוא בן אלפי שנים, ולקח זה יש משמעות מיוחדת להרצליה.

חוף אפולוניה הוא דוגמא מוחשית חיה איך ניסיון זה נכשל, גושי העתיקות שנפלו ממורי המבצר אל החוף ממחישים ברגע לבאים לחוף את עליונות הטבע והים על מעשי האדם.
אנו כמבקרים קבועים בחוף במקרים רבים נתקלים בתיירים שמגיעים לראשונה לחוף ועומדים משתאים למול התמונה הנופית אדירת המימדים של גושים ענקים מלבני כורכר על החוף.

מעשי ידי אדם שוכבים על החוף הינו מראה עוצמתי ומעורר השראה.

לדעתנו, קבורה של גושי העתיקות בחוף אפולוניה ע"י אלפי בולדרים מאבן גיר הינה מעשה ברוטאלי בלתי נסלח, שלמעשה הורס באופן בלתי הפיך את פנינת הנוף המרכזית של הרצליה.

חוף אפולוניה הינה אחת מנקודות הנוף היותר מצולמות בישראל, עשרות סרטים צולמו במקום, מאות תמונות סיטילס התפרסמו, ללא ספק החוף עצמו בנוסף למבצר היא נקודת משיכה תיירותית מרכזית של הרצליה שתחוסל למעשה בתוכנית זו.

לחוף אפולוניה חשיבות חינוכית לאומית, בכך שהדור הצעיר נחשף ולמד לקח על כוחו האדיר של הים.

ב. אי אפקטיביות של הפתרון

יש לזכור "הפתרון" המוצע לא יבטל את כוח המשיכה, לא יבטל את מהלומותיהן של רוחות החורף, לא יבטל את הגשמים שיוצרים נחלי נגר ולא יבטלו את עייפות החומר של המצוק הכורכר, שמכלול השכבות המיוחד שלו הוא בעייתי מבחינת יצבות.

יש לציין שלא קיימת אינטגרציה בין "הפתרון" המוצע לבין תוכנית העירייה לשיקום החוף 

ג. סילוק החול מן החוף

המתכנן עצמו מודה כי שורות הבולדרים יגרמו לסילוק החול סביבם, זאת משום שהאנרגיה של גלי הים שפוגעים בבלודרים חוזרת אל החוף והגורפת את החולות מן החוף אל הים.

סילוק החול מן החוף למעשה יקשה מאוד את המעבר בחוף ברוב ימות השנה, אם בכלל יתאפשר מעבר.

צמחיית ים שרוב הסיכויים שתתפח על אבני הגיר תקשה מאוד על אנשים לעבור בחוף והווה סיכון להחלקה של אנשים.

יש חשש "שהפתרון" המוצע יקרין ויגרום נזק בחופים סמוכים, הן מדרום והן מצפון, בשל כך לדעתנו יש צורך תסקיר השפעה על הסביבה מקיף.        

ד. אי הזמנת חוות דעת שנייה

פרויקט בסדר גודל כזה מחייב בקרה של איש מקצוע נוסף, כפי שפרטנו כאן לפרויקט זה השלכות כבירות על הרצליה ועל החוף. לאור זאת היה מתבקש כי העירייה הייתה מזמינה חוות דעת שנייה(second opinion)  מאחד המומחים לחופים האחרים שעובדים בארץ.

יש לציין, כי בדצמבר 2006 ביקשנו מראש העיר לממן חוות דעת שנייה על התוכנית במתכונתה הנוכחית, לצערנו ראש העיר דחתה רעיון זה.

משיחות עם אנשי מקצוע רבים מן התחום קיימת הסתייגות רבה לפתרון המוצע.

לדעתנו, היה חובה לבחון גם שיטות אחרות לטיפול בחוף כמו פתרונות רכים של העברת חול, או חומר חופי.

ה. דרך זמנית

לפי המתכנן דרך זמנית תיסלל בוואדי תע"ש, בשל כך בין השאר יהיה צורך לגלח חלק מן המצוק במקום, וואדי תע"ש הינו אחד הנוקדות הכי מזוהמות בישראל במשך שנים הוזרמו במקום שפכים רעילים, על גדות הוואדי פזורים שרידי פסולת רבים שהרכבם אינו ידוע. ללא ספק שחפירה בוואדי הזה תחייב טיפול מיוחד בחומרים מסוכנים והעברתם לאתרי הטמנה מתאמים, יש חשש כבד כי חלק מן הקרקע המזוהמת תיסחף לים ותזהם אותו קשות.

גם דרך הפטרולים עצמה שעליה מתבסס המתכנן היא בעייתית ביותר בנקודות מסיומת היא כבר קרסה בנקודות אחרות היא מפותלת מאוד כך שלא יתאפשר מעבר משאיות.

יש לזכור כי גם את תהיה גישה דרך וואדי תע"ש לחלק הצפוני של החוף הגישה לחלקו הדרומי תהיה קשה ביותר ותחייב יבוש הים וסלילת דרך מעל עתיקות שגובהם מעל פני הים 2 מטר ויותר.

כתבו: דרור עזרא ויואל חדידה