ארכיון הנושא 'איכות אוויר'

מפלגת ירוקים הגישה התנגדות לתחנה הפחמית באשקלון

יום שני, 10 לאוגוסט 2009   מאת:

מפלגת הירוקים הגישה היום לועדה לתשתיות לאומיות התנגדות לבניית תחנת כוח חדשה באשקלון, אל התנגדות הירוקים הצטרף חבר מועצת העיר אשקלון איתמר שמעוני.

בהתנגדות שאותה הגיש עו"ד אריאל יונגר טוענים הירוקים כי עם גילוי מאגר הגז מול חופי ישראל בעצם התבטלה הסיבה העיקרית לבניית התחנה, אי-תלות בגז המצרי.

הירוקים טוענים כי בתסקיר השפעה על הסביבה שחברת החשמל הכינה, החלופה להוספות טורבינות גז לתחנות כוח קיימות נשללה ללא הסבר, זאת חרף העבודה כי שימוש בגז הינו עדיף לאין שיעור מן השימוש בפחם, הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט הסביבתי.

פרמטר

תחנת כוח בגז

תחנה כוח בפחם

עלות הקמה

זולה יחסית

יקרה מאוד

זיהום אוויר

יש

פי 2-30 מגז

יצירת אפר

אין

יש כ-1600 טון ליום

שאיבת מי-ים לקירור

אין

יש – 140,000 מ"ק לשעה

שינוי טמפרטורת מי-הים

אין

יש – כ10 מעלות

שימוש בקרבת חוף

לא מחייב

מחייב

הובלה ימית

אין

מחייב

שטחי אכסון

מצומצמים

נרחבים

זיהום קרקעית הים

אין

יש

ארובה

נמוכה

גובה מאוד

יצרנים פרטיים

יש אפשרות

אין אפשרות

עובדים

עשרות בלבד

מאות

טבלה שסוקרת את ההבדלים בין תחנת גז לתחנת פחם

עוד טוענים הירוקים כי יש בתוכנית פגמים אשר יביאו לפגיעה בים בסמוך לתחנה ובחופים הסמוכים.

דרור עזרא רכז תחום ים וחופים במפלגת הירוקים מוסר: " התחנה הפחמית באשקלון הייתה מיותרת לפני שנה כאשר לא היו לישראל עתודות גז משמעותיות ולכן היום היא על אחת כמה וכמה מיותרת. אנחנו מקווים ששר התשתיות עוזי לנדאו יתעשת ויחליט על ביטול התחנה, בכך הוא יוכיח לציבור שהוא אינו עוד מריונטה בידי עובדי חברת חשמל."

רקע:
לפני שנה הגישו הירוקים עתירה לבג"ץ נגד התחנה, ולאחר מכן הגישו ערר למועצה הארצית שנדחה על הסף.

לקריאת התנגדות במלאה לחצו כאן…

אשקלון: פאר ויסנר פותח חזית נגד העירייה

שבת, 08 לאוגוסט 2009   מאת:

בעיריית אשקלון הצהירו כי יעשו את הכל על מנת להילחם בהקמת תחנת הכוח הפחמית. אז למה הם סירבו להצטרף לעתירה שהגישה מפלגת הירוקים בנושא? יו"ר הירוקים, פאר ויסנר: מדוע ארגונים ירוקים וגופים חיצוניים צריכים לעשות את העבודה של העירייה?

לכתבה בNRG לחצו כאן…

הירוקים הגישו ערר נגד התחנה הפחמית
הירוקים הגישו עתירה נגד התחנה הפחמית

כפ"ס: המפעל שיורחב לצד השכונה הירוקה

יום חמישי, 16 ליולי 2009   מאת:

המשרד להגנת הסביבה המליץ שלא לאשר את הרחבת מפעל קניאל. בעיריית כפר סבא מרגיעים ומתחייבים לא להנפיק היתר ללא האישורים הנדרשים. ומה על תושבי השכונה העתידית?

חבר מועצת העיר כפר סבא מטעם מפלגת הירוקים, גיא בן גל, טוען כי "החלטת עיריית כפר סבא שאישרה את בקשת ההרחבה של מפעל קניאל שימוקם מרחק של 200 מטר מהשכונה הירוקה, מהווה הוכחה לכך שכפר סבא היא עיר ירוקה למראית עין בלבד. אישור הרחבתו של מפעל קניאל מהווה הוכחה ליחס המקל של העירייה כלפי מפעלים העוסקים בחומרים מסוכנים שאינם עובדים בשקיפות סביבתית מלאה".

לכתבה בNRG לחצו כאן…

הצעה לסדר: הגבלת שימוש במפוחי עלים

יום חמישי, 18 ליוני 2009   מאת:

רקע ודברי הסבר:
השימוש במפוחי אוויר (מפוחים לאיסוף עלים) לניקוי רחובות, חצרות וגנים ציבוריים ופרטיים הולך וגובר בשנים האחרונות. השימוש במפוחים אלה גורם למטרדי רעש וזיהום אויר קשים ופוגע בציבור. החוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, אוסר על גרימת רעש חזק או בלתי סביר, אולם התקנות שחוקקו מכוח חוק זה בתחילת שנות ה-90 אינן כוללות התייחסות פרטנית לרעש ולזיהום אויר הנגרם על ידי ציוד גינון מנועי בכלל ומפוחי עלים בפרט. מפגעי הרעש הנוצר ממפוחי עלים מטרידים לא רק את הציבור הישראלי; החל משנות ה-70 מנסות מדינות שונות ברחבי העולם לפעול למניעת מטרדי הרעש שמקורם בציוד גינון מנועי, הן על ידי פיתוח ציוד שקט יותר והן באמצעות חקיקה מחמירה.

המלצות לטיפול:
במקביל לקידום חקיקה בתחום זה, מומלץ כבר עכשיו לגופים המפעילים קבלני גינון לשלב תנאים מגבילים במכרזים, ולדרוש מקבלני הגינון שימוש בציוד מודרני המבטיח רמות מופחתות של רעש בעת הפעלתו. להלן כמה אפשרויות:

 • שואבים חשמליים – שואבים אלו רועשים פחות ושואבים את הלכלוך במקום לפזר אותו לכל כיוון ולכן רצויים יותר לשימוש. המגבלות לשימוש בהם הן התלות בחיבור לחשמל והספק נמוך יחסית, ולפיכך הם אינם מתאימים לכל יישום.
 • מפוחים המונעים בדלק (מפוח יד ומפוח גב) – רמת הרעש הבוקע מהם תלויה בנפח המנוע (בסמ"ק) ובדגם. ניתן להשוות בין הדגמים השונים באמצעות בדיקת הנתון הטכני הבא (שאותו ניתן לקבל מספק המכשיר): מפלס הרעש (Sound Pressure Level) הנמדד במרחק של 15 מ'. נכון להיום, רמת הרעש של רוב המפוחים המיובאים ארצה נעה בטווח של 67-75 dBA. בשנה האחרונה מיובאים גם מפוחים חדשים, שקטים יותר, שרמת הרעש שלהם במרחק של 15 מ' היא 64 dBA בלבד. יש לציין כי מחיר המפוח השקט גבוה ממחיר המפוח הרגיל בכ-20%.

אמצעים נוספים למניעת מפגעי רעש:

 • איסור מוחלט לשימוש במפוחי עלים רועשים באזורי מגורים.
 • שימוש באמצעים חלופיים – מגרפות ומטאטאים, במקומות רגישים במיוחד.
 • שימוש בשואבי עלים חשמליים במקומות המאפשרים חיבור לחשמל (בתי ספר, חצרות בתים פרטיים).
 • הגבלת שעות מותרות להפעלת מפוחי עלים: איסור הפעלתם בין 19:00 ו-7:00 בבוקר, בשעות המנוחה – 16:00-14:00 ובימי המנוחה.
 • קביעת מפלסי הרעש המותרים למפוחי עלים כ- dBA 70-64 (במרחק של 15 מ' מהמפוח), והחמרת הדרישות במשך חמש השנים הבאות – הורדה הדרגתית ברמת הרעש המותרת מ-70 dBA ל-65 dBA.
 • שילוב תנאים במכרזי הקבלנים, כמו דרישה להציג את רמת הרעש הנפלט מהמפוח (כתוצאה של בדיקת רעש למפוחים ישנים או כנתוני היצרן למפוחים החדשים); הוספת נקודות זכות לקבלני גינון שמשתמשים במפוחים שקטים יותר (אך יקרים יותר), שרמת הרעש המופקת מהם אינה עולה על dBA 64. נקיטה באמצעים אלה תביא לשיפור איכות החיים של התושבים.

יש לציין כי הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב-יפו אימצה את מרבית ההמלצות ואף החליטה להחמיר בנושא רעש מחצרות בתי ספר – מפלס הרעש לא יעלה על dBA 65 במרחק 15 מ' מהמפוח.

זיהום האוויר הנגרם עקב שימוש במפוחי עלים נחלק לשני סוגים:

פליטת מזהמים ממפוחים המונעים בדלק – בתהליך שרפת הדלק נפלטים לאוויר מזהמים שונים הכוללים פחמימנים, ובכלל זה בנזן ו- 1,3בוטדיאן, אלדהידים ופחמימנים אחרים הידועים כחומרים מסרטנים או רעילים לאדם, וכיוצרי אוזון קרקעי. בנוסף נפלטים לאוויר מזהמים כמו פחמן חד-חמצני, תחמוצות חנקן וחומר חלקיקי.

פליטת חלקיקים – פעולת המפוח מייצרת חומר חלקיקי המרחף למרחק רב. חלקיקים אלה עלולים להכיל בנוסף לאבק גם צואת בעלי חיים, כימיקלים ופסולת רחוב, עופרת ופחמימנים, וכן מזהמים שונים ממקורות תחבורתיים, שיש להם פוטנציאל גבוה לפגיעה בבריאות. עם אלה נמנים חלקיקים הנפלטים ממנועי דיזל, שמוגדרים כחומר מסרטן, וחלקיקים שמקורם בבלייה של צמיגי רכב.

המסגרת החוקית:סעיף 4 לחוק למניעת מפגעים התשכ"א-1961 קובע איסור על גרימת זיהום חזק או בלתי סביר של האוויר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע או עלול להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים. על פי התקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר), התשנ"ב-1992, שתוקנו מכוח החוק למניעת מפגעים, זיהום אוויר חזק או בלתי סביר מוגדר כהימצאות חומר חלקיקי מרחף באוויר בריכוז תלת-שעתי ממוצע העולה על 0.300 מיליגרם/מ"ק, וריכוז אבק שוקע של 20 טון/קמ"ר במדידה במהלך 30 ימים.

בדרך כלל לא מפעילים מפוחי עלים לאורך שלוש שעות על פני מקום אחד. לפיכך מתעורר קושי רב בניטור חלקיקים למשך הזמן הנדרש בתקנות (למשך שלוש שעות), והוכחת זיהום אוויר כאמור בתקנות הופכת למעשה לבלתי אפשרית.

המלצות המשרד להגנת הסביבה להפחתת זיהום האוויר הנגרם משימוש במפוחי עלים:

 • ככלל יש להעדיף דרכים חלופיות לניקוי מדרכות וכבישים, כגון שימוש במטאטאים או בציוד ידני או ציוד מכני אחר.
 • מפוח לא יופעל באזורי מגורים בשטחים חוליים או במקומות שבהם אין מדרכה או כביש סלול.
 • עבודת המפוח תופסק או תוסט בכל מקרה שבו האבק עלול לפגוע בעוברי אורח.
 • בצמוד למפוחים יעבוד רכב טיאוט מכני שינקה מידית את הלכלוך המוסט לכביש.
 • המפוחים יופנו לעבר הכביש ולא לכיוון הולכי הרגל.

הגבלת שימוש במפוחים על ידי יוזמות חקיקה:

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת החליטה בחודש אוקטובר האחרון להמליץ לרשויות המקומיות בישראל להפסיק לאלתר את השימוש במפוחי אוויר מרעישים ומזהמים. חברי הוועדה אמרו כי במידה והמלצתם לא תיושם במכרזי הניקיון העירוניים בשנת התקציב הבאה, תיזום הוועדה חוק שיאסור כליל על השימוש במפוחים במגזר הציבורי, ויגביל את השימוש בהם גם במגזר הפרטי.

מה נעשה עד כה בהרצליה:

באוקטובר 2007 הוחלפה חברת הניקיון בעיר, חברת החדשה הניקיון החל לנקות רחובות העיר במפוחים, אלינו ואל העירייה הגיעו זרם אדיר של תלונות מן התושבים בנושא.

לאחר פניות הירוקים, השיבה לנו ראש העירייה בסוף 2007 כי המפוחים ימשכו לשמש את העירייה לניקוי הרחובות, בחודש מאי 2008 הודיע העירייה כי היא מפחיתה את שימוש במפוחים.

במשך שנת 2008 ותחילת 2009 המשכנו לקבל פניות של תושבים על כך שהעירייה ממשיכה לעשות שימוש במפוחים ברחובות העיר, זאת בניגוד להצהרה שיצמצם השימוש במפוחים.

לפיכך מוצע להביא בפני מועצת העיר את נוסח הצעת ההחלטה הבאה :

א. עיריית הרצליה תכריז על היותה העיר הראשונה בארץ שתפעל לאיסור השימוש הגורף במפוחים.

ב. העירייה תאסור לאלתר על קבלנים שעובדים מטעמה להשתמש במפוחים לניקוי רחובות העיר ובקרבת בתי התושבים.

ג. האיסור על התושבים בעיר יחל מרגע שיאושר חוק עזר עירוני האוסר את השימוש במפוחים. עיריית הרצליה תנסח חוק עזר עירוני ברוח זו, אשר יוגש לעיון חברי מועצת העיר לקראת ישיבת המועצה הבאה ויובא לאישור מועצת העיר בישיבת המועצה שתתקיים בחודש יולי 2009.

ד. עד מועד אישור חוק העזר העירוני על ידי מועצת העיר ומשרד הפנים תפעל העירייה ליצירת נוהל עירוני מחייב ומיידי המגביל מאד את השימוש במפוחים ברוח הנוהל שקיים בתל אביב. המגבלות יכללו אכיפה מצד אגף איכות הסביבה הן כלפי גננים עירוניים והן כלפי גננים פרטיים.

ה. הנוהל המחמיר החדש ינוסח וייכנס לתוקפו תוך חודש ימים ממועד הדיון בהצעה זו.

לתמליל הדיון לחצו כאן… (עמוד 23)

מה יותר ירוק? שעת כדור הארץ או מרתון ת"א

יום שישי, 24 לאפריל 2009   מאת:

בשנה שעבר שעת כדור הארץ היה תעלול יחצ"ני נחמד, הייתי בטוח שמדובר בתעלול חד-פעמי לא מזיק. אבל כנראה בעולמם של יחצ"נים לא זונחים תעלול שהצליח, השנה התעלול הפך למגה תעלול עם יחסי ציבור ופרסום מוגזמים ביותר, חצי מעמוד ראשון של ידיעות וגם עמודים 2 ו3, סיקור בפתח כל מהדורות החדשות בטלוויזיה, אינטרנט ועוד.
יהיו כאלו שיאמרו מה אתה רוצה הנה נושא הסביבה נהיה סקסי, יש לוגו, יש חולצות, יש סלבס, יש דוגמניות, ואפילו מתפרסמים מדרכים שאומרים איך לחסוך 2 ליטר בכל מקלחת.
הבעיה עם כל הסיפור הזה, שמדובר בעוד דרך לתת לאנשים בעיקר מקבלי החלטות למרק את המצפון וכבונוס לקבל דקות חשיפה חיובית למשך דקות ארכות.

המיקרו והמקרו
בנושא הסביבה יש שתי גישות השפעה, אחת גורסת שאם ההמונים ישנו את ההרגלים נצליח לפתור את בעיות הסביבה(המיקרו). השנייה גורסת שאם מקבלי החלטות יקבלו החלטות נכונות זה יביא לפתרון בעיות הסביבה(המקרו).
גישות אלו אינן בהכרח בקונפליקט אחת עם השנייה, להיפך במדינה נורמאלית הם משלימות אחת את השנייה. אבל במדינת ישראל נוצר מצב שכל שני וחמישי מנסים להפעיל את הציבור לעשות משהו אחר, אם זה לשלח SMS בכוכב נולד אם זה לחסוך במים ואם זה לחסוך בחשמל.
אני יודע שהציבור הרחב מבין שיש משבר סביבתי, ויש לאורח החיים הבזבזני שסיגלנו לעצמנו חלק בעניין. הבעיה היא עם מקבלי החלטות שלא עושים הרב למען הסביבה אבל מאוד נהנים גם לקבל חשיפה וגם להפנות את האצבע המאשימה מהם חזרה אל האזרחים.
למשל, חברת החשמל שנהנתה מחשיפה חיובית בשעת כדור הארץ, אבל מקדמת תחנה פחמית באשקלון, או כבוד הנשיא שמעון פרס שגרם לישראל נזק סביבתי בל יתואר הוא לפתע האזרח הירוק ביותר בישראל. כשר תחבורה בתחילת שנות ה70 היה אחראי במידה רבה להפיכתנו למדינה של אוטוסטראדות ומכוניות פרטיות במקום מדינת אוטובוסים שהינו בתחילת שנות ה70, הוא גם טבע את המושג האווילי "מכונית לכל פועל".
לשמחתי פרס כבר לא ממש משפיע על החלטות בישראל, אבל יש כמה מאות אחרים שכן, אשר נהוגים לטאטא את הבעיות הסביבתיות מתחת לשטיח בתקווה שהן ייעלמו, אבל זה פשוט לא קורה.
וזו בדיוק הבעיה עם אירועים כאלו, אשר מאפשרים לאותם מקבלי החלטות להתעלם מן השאלות הקשות של מדיניותם הקלוקלת, הטיפשית והבזבזנית שעדיין מיושמת, ובנוסף למרק את מצפנם על חשבון האזרחים ולהפנות את האשמה אליהם.

שעת כדור הארץ vs. מרתון ת"א
גם אם מסתכלים מעבר להיבט היחצ"ני, שעת כדור הארץ לא תורמת כלום לסביבה, ואפילו אולי מפנה את הזרקור לבעיה הסביבתית לא הכי מרכזית, החיסכון בחשמל.
אם היו שאולים אותי מה אני מעדיף כל יום שעת כדור הארץ או כל שבוע מרתון ת"א שהעיר נסגרת לכניסת מכוניות פרטיות, הייתי ללא ספק מעדיף שיום בשבוע ת"א תהיה סגורה למכונית פרטיות!

לצורך הדוגמה נניח שמאה אלף איש כיבו מנורה אחת למשך שעה, בחישוב פשוט נחסכו 10 מגה וואט
0.1kW * 100,000 * 1h= 10,000kWh
ונניח ש5000 השתמשו במכונית הפרטית שעה פחות, אפשר לחשוב זאת כך, מנוע של מכונית ממוצעת משתמש באנרגיה של 100 כ"ס שהם 75 kW (חישוב למען הדוגמה)
75kW * 5,000 * 1h= 375,000kWh
כלומר 5000 איש שלא נסעו שעה במכונית חסכו פי 40 אנרגיה ממאה אלף איש שכיבו מנורה.

וכאן אנחנו חוזרים למקבלי החלטות ושאולים אותם את השאלה – למה באמת לא לסגור את מרכז ת"א למוכניות פרטיות ולתת לציבור אלטרנטיבות ראויות להגיע למרכז העיר בלי מכונית פרטית?

טוב זו שאלה קשה, עדיף להצטלם עם בר רפאלי לעיתון, ואם אפשר עדיף ערוץ 2.

השר להגנת הסביבה: להקפיא פרויקט התחנה הפחמית באשקלון

יום שני, 06 לאפריל 2009   מאת:

לטענתו של גלעד ארדן יש לגנוז את תוכנית ההקמה של תחנת הכוח, בעיקר בשל גילויי מרבצי הגז בשדות תמר ותגלית

דרור עזרא ממפלגת הירוקים מוסר: "התחנה הפחמית מיותרת, הן בפן הכלכלי והן בפן הבריאותי, יש חלופות טובות יותר וזולת יותר שהממשלה הקודמת התעלמה מהן בשל גחמות של בעלי אינטרסים שקידמו את התחנה".

לכתבה בכלכליסט לחצו כאן…

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: לבטל הקמת תחנת הכוח באשקלון

יום שני, 06 לאפריל 2009   מאת:

השר הנכנס טוען כי לנוכח גילויי הגז החדשים והזיהום שתפיק התחנה החדשה, יש להפסיק את הפרויקט

בעתירה טוענים הירוקים, שאין לאשר את התוכנית כל עוד יש התנגדות להקמתה מצד משרדי הבריאות והגנת הסביבה, האמונים על הגנת בריאות הציבור. כמו כן, טוענים במפלגה כי אין לאשר את הקמת תחנת הכח באשקלון לפני שנבדקו חלופות אחרות של תכנון משק החשמל.

לכתבה בהארץ לחצו כאן…

למחוק להם את החיוך בדרך לבנק

יום ראשון, 22 לפברואר 2009   מאת:

"לשאת בתוצאות" ו"לקחת אחריות" שני צירופים שכחברה וכאזרחים בודדים אנו מתקשים לעשות כאשר מתברר שפעלנו בניגוד לחוק – וזה חמור; אי-לקיחת האחריות כאשר יש במעשה גם פגיעה ישירה בבריאות הציבור היא חוצפה ואף פשע במובן מסוים; כאשר כל זה מתרחש במסגרת הסדר טיעון המקובל על המשרד להגנת הסביבה – זו כבר שערורייה.

הקנס הכספי שהוטל על מפעל פרוטרום ממפרץ חיפה, שהפיץ ריחות רעים לסביבה, הוא קנס נכבד – אך בסופו של יום מדובר בכסף – שכמאמר המשפט "בא והולך". מאחר שזה לא הקנס היחיד או הראשון שהוטל על המפעל, ושלמרות התחייבויותיו לבית המשפט איש לא מבטיח לנו שאכן לא ישוב ויעבור על החוק, אסור היה במסגרת הסדר הטיעון למחוק מכתב האישום את מנהלי המפעל, כדי שאחת ולתמיד ישאו בתוצאות באופן אישי.

ה"אחריות האישית" היא חלק בלתי נפרד מתפקיד המנכ"ל. הוא אחראי להצלחות ולרווחים של המפעל, ועושה הכל כדי להגיע אליהם. אך עליו להיות באותה מידה אחראי גם לכישלונות ולמחדלים של המפעל, במיוחד אם מאותם מחדלים נפגעים אזרחים המתגוררים בסמוך לו. הגיע הזמן לשים סוף לתופעת ה-"לא ידעתי לא שמעתי" שנשמעת על פי רוב מפי מנהלי מפעלים. מנהל שלא יודע שמפעלו פועל בניגוד לחוק אינו מנהל ראוי.
מחיקת בעלי המפעל מכתב האישום במסגרת הסדר הטיעון היא כניעה ברורה של המשרד להגנת הסביבה ללחצים שהופעלו עליו, והיא שמדיפה ריח רע בעצמה. אחרת לא ניתן להסביר את הפרס שקיבלו מנהלי המפעל.

כניסה של מנהל מפעל לכלא בגין עבירה על חוק זיהום אוויר או כל חוק סביבתי אחר, או לחילופין קנס אישי בגובה של עשרות אלפי שקלים, הוא הצעד היחיד אולי שירתיע מנהלים שבשעה זו ממש מזהמים את הסביבה. כל צעד מתפשר אחר הוא איתות ברור למנהלי המפעלים המזהמים שמשתלם לזהם, והם יוכלו להמשיך ולחייך כל הדרך אל הבנק – על חשבון הבריאות שלנו.

השבוע צפוי המשרד להגנת הסביבה לערוך שימוע למנהלי בתי הזיקוק בחיפה בגין זיהום בניגוד לחוק ולתקנות. זהו שימוע נוסף בשורה ארוכה שעורכים למפעלים הללו. האם הפעם ימוצה איתם הדין באופן אישי? האם הפעם מעבר לקנס או צעד מנהלי כלשהו תוטל גם אחריות אישית? היד הרכה של המשרד להגנת הסביבה חייבת להיפסק אם מטרתו האמיתית היא לעצור מפגעים סביבתיים.

חקירת אגן כימיקלים: במשרד להגנת הסביבה או במשטרה? כתבה ברשת ב'

יום שני, 09 לפברואר 2009   מאת:
[audio:http://www.green-party.org.il/reshet_b_080309.mp3]

אנרגיה של כישלון

יום שלישי, 03 לפברואר 2009   מאת:

מדינת ישראל היא המדינה המפגרת בעולם ביצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, 99.86 אחוז מכלל החשמל בישראל מיוצר מגז, דלקים ופחם המשמשים מקור לזיהום ולפגיעה בבריאותנו ואף להחמרת תופעת התחממות הגלובלית.

לצערי הרב, רק אחוזים בודדים מצריכת האנרגיה בישראל מקורה באנרגיה מתחדשת. המקור העיקרי של אנרגיה מתחדשת בישראל הם דודי שמש ביתיים שמספקים כ-3% מהצריכה הראשונית של האנרגיה לישראל ומשתמשים באנרגיה סולארית לשם חימום מים. מלבד זאת, האנרגיה המתחדשת מספקת פחות מאחוז מהאנרגיה בישראל וכוללת אנרגיית רוח מטורבינות רוח בגולן, אנרגיית זרימת מים, וכן פאנלים סולאריים ביתיים.

ממשלות ישראל לדורותיהן הצטיינו ביחסי ציבור ירוקים אבל מקבלות אפס במעשים. בשנת 2002 קיבלה הממשלה החלטה על הגדלת אחוזי צריכת החשמל הסולרי דומה לזו היא קיבלה גם השבוע. כמובן שאף אחד לא יישם את החלטה הזו ולא עשה דבר. כתוצאה מכך היום ישראל רחוקה מרחק של שנים מן היעד שהציבה לעצמה בשנת 2002.

ישראל בעבר הייתה חלוצה וגם היום היא המדינה המובילה בעולם בניצול אנרגית שמש לחימום מים תופעה שמוכרת ברוב בתי האב בארץ. מה שחשוב למדינה היום זו השקעה נכונה ותשומת לב של הממשלה כדי להוביל את התעשייה הנוכחית לשימוש נבון באנרגיה סולרית.

הכישלון בניצול אנרגיה ירוקה הוא אך ורק בשל תפקודה הכושל של ממשלות ישראל, שרי ממשלת ישראל מתקפלים ומפחדים, מגורמים אינטרסנטים כמו עובדי חברת חשמל, ובעלי ההון שמתפרנסים ממונופול הפחם והגז בארץ.

אם ישראל תדע לפתח תחנות כוח ותעשיות סולריות, היא תוכל לבסס את מעמדה כמעצמה כלכלית וטכנולוגית בתחום האנרגיות הנקיות מהשמש ותהווה אלטרנטיבה למדינות הנפט המזרח תיכוניות שיושבות כיום על מקורות האנרגיה של העולם.
לדעתי רק חברי כנסת ממפלגת "הירוקים" שהם בעלי הידע והרצון יכולים להחזיר את השפיות וההיגיון למערכת קבלת החלטות בישראל.הגיע הזמן, ששר התשתיות יעסוק כל כולו באנרגיה ותשתיות ולא יתמקד כל הזמן בנושאי ביטחון .