ועדת בדיקה/תלונה במשטרה

בעקיבות מחדל הביוב מפלגת הירוקים דרשה הקמת ועדת בדיקה לנושא הביוב, והגשנו תלונה במשטרה להלן:

==========================

20/02/2003

לכבוד:
השר אפי איתם
השר לתשתיות לאומיות

הנדון: בדיקת תשתית מערכת הביוב במדינה

בעקבות האסון האקולוגי המתרחש בימים אלו בחופים בשל תקלה במערכת הביוב של גוש דן, אנו מוצאים שיש מקום לערוך בדיקה מקיפה של כל מערכת הביוב במדינה על ידי הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את ניהול מערכת הביוב של כל מדינת ישראל ובעיקר זו של גוש דן.

יש להעמיד בראש ועדה זו שופט בדימוס ולכלול בה מומחה מקצועי בלתי תלוי מחו"ל, נציגי משרדי ממשלה רלוונטיים וכן נציגי גופים סביבתיים ונציגי ציבור.

מטרת הועדה תהיה לבדוק את הדברים שלהלן:

מבנה תשתית הביוב של ישראל ובמיוחד זה של גוש דן

1. הקמת מכון טיהור גדול לעומת חלופה של בניית מכונים קטנים ונקודתיים.
2. תוואי קווי הביוב המרכזיים והמחסור בגיבוי הולם.
3. הפרדת התיעול מהביוב.

ניהול והתנהלות:

1. האם אופן הניהול של מערך הביוב במקומות השונים היה טוב ומקצועי.
2. האם אופן מינוי מנהלי מערך הביוב במקומות השונים התבצע לפי קריטריונים מקצועיים.
3. פיקוח על התנהלות מערך הביוב של ישראל.
4. האם יש מקום למנות מנהל אחד לכל מערך הביוב של ישראל ולהפקיד בידיו סמכויות מרחיקות לכת ותקציבים נאותים.
5. שקיפות ניהולית.
6. מה הגורם לתקלה במחדל ספציפי זה?
7. האם ננקטו הפעלות הדרושות למנוע אותה?
8. האם לאחר גילוי התקלה ננקטו כל הפעלות הדרושות לתיקונה המהיר?
9. מדוע הוטעה הציבור במשך הימים שהתקלה נמשכה ?
10. מי האחראים למחדלים אלו ונקיטת מסקנות אישיות.
11. המלצות לתיקון המצב.

בברכה,
הדס שכנאי
חברת מועצת העירייה
==========================

16/02/2003

לכבוד
רב ניצב שלמה אהרונישקי
מפכ"ל משטרת ישראל
המטה הארצי
שיך ג'ראח
ירושלים

א.נ.,

הנדון: המשך חקירת הזרמת הביוב לים על ידי משטרת ישראל

בתאריך 10.2.03, הוגשה תלונה במשטרת הרצליה על הזרמת ביוב לים התיכון (העתק מצ"ב).

מדובר בחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (תשמ"ח- 1988), שהעונש המוטל על כל מי שעובר עליו הוא שנת מאסר.

מפלגת הירוקים מבקשת להשאיר את החקירה בעניין זה בידי משטרת ישראל ולא להעבירה לידי גורמי החקירה במשרד לאיכות הסביבה.

לדעתנו, ישנן מספר נקודות היכולות לפגוע בחקירה על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

1. לפני מספר ימים, התפרסמה כתבה בעיתון "ידיעות אחרונות", לפיה ד"ר יאיר פולקמן, מתכנן קן הצינור, מונה לועדת החקירה לדליפת הביוב של תל-אביב על ידי המשרד לאיכות הסביבה. זהו ניגוד עניינים.

2. נודע לנו, כי בישיבה הראשונה שהתקיימה במשרד לאיכות הסביבה בנושא הנ"ל, הודיעה הגב' מזר יו"ר האיגוד, כי היא אינה מוכנה לועדת חקירה אלא לליווי מקצועי בלבד ועזבה את הישיבה..

3. אנו רואים חשיבות בחקירה משטרתית, משום שיש לחקור את נושא מעבר הצינור מתחת לבתי התושבים ביפו. יסודות הבתים הללו רעועים והתפוצצות בצינור עלולה הייתה להביא לקריסת הבתים על תושביהם. מתכנני הקו אמורים היו לקחת זאת בחשבון.
עובדה זו הייתה ידועה לאיגוד מאז "מלחמת המפרץ", אך הם לא עשו מאומה בנדון למרות הסכנה הנשקפת לתושבי המקום, אז והיום.

4. לפי החוק, דרוש היתר של ועדה במשרד לאיכות הסביבה להזרים שפכים לים. למיטב ידיעתנו, עד עתה לא ניתן היתר כזה. קיימת אפשרות שועדת ההיתרים תיתן היתר בדיעבד. לדעתנו, זה לא תקין שהגורם המאשר היתרים גם יחקור את העבירה (דיוני הועדה סודיים).

5. יש צורך לחקור את התנהלות המשרד לאיכות הסביבה בנושא זה. יהיה זה לא תקין אם המשרד לאיכות הסביבה יחקור את עצמו.

6. קיים חשש, כי גורמים פוליטיים ינסו להשפיע על תוצאות החקירה הנ"ל ולכן יהיה זה נכון מבחינה ציבורית להשאיר את החקירה בידי המשטרה ולו רק כדי למנוע "רינונים" מסוג אלו.

אנו רואים חשיבות ציבורית גדולה בחקירה זו. יש להעניק לציבור את תחושה כי החקירה מתנהלת בצורה תקינה ואינה מושפעת מגורמים חיצוניים.

רק המשטרה יכולה להעניק תחושה זו.

בברכה,

פאר ויסנר
ראש מפלגת הירוקים

העתק: אליקים רובינשטיין – היועץ המשפטי לממשלה
עדנה ארבל – פרקליטת המדינה

==========================

10/02/2003

לכבוד:
משטרת הרצליה

הנדון: תלונה על הזרמת ביוב לים

החל מ28/01/03 ועד היום 10/02/03 הוזרמו 2,200,000 מ"ק ביוב גולמי לים, חופי הרצליה ותל-אביב זוהמו בצורה חמורה. רצועת חוף של כ30 ק"מ הפכה לבלתי ניתנת לשימוש ומסכנת לבריאות (לפי הראות משרד הבריאות), לא לשחייה, לא לגלישה, לא לשייט ולא לדייג.
הובהר לי לאחר שיחה עם הלשכה המשפטית במשרד לאיכות הסביבה ששפיכת הביוב לים שהחלה ב28/01/03 נעשת ללא היתר מתאים, הנדרש בחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (תשמ"ח – 1988).

לפי מה שהבנתי מנהלי איגוד ערים לביוב דן טוענים שב28/01/03 בקו הביוב המרכזי ביפו קרתה תקלה שגרמה להחלטה להזרים את הביוב הזה לים. ולצערי עד היום לא תוקנה התקלה וביוב ממשיך לזהם את הים, לפי הפרסומים בתקשורת.

אבקש ממשטרת ישראל לחקור:
· האם הזרמת השפכים לים הייתה בהיתר, ואם כך האם ההיתר התקבל כחוק.
· האם נעשו כול המאמצים למנוע את זיהום הים, כנדרש בחוק.

לפי המידע שיש לי האחראים לעברות הנ"ל הם איגוד ערים דן לביוב ומנהליו:
1. עו"ד מרים מזר (יו"ר )
2. גדעון זץ (מנכ"ל)

אבקש מן המשטרה לחקור את תלונתי בהקדם, ואם ימצאו ראיות לעבירות יש להעמיד את העבריינים לדין.

יש עניין גדול לציבור בנושא זה, מכוון שאלפי תושבי הרצליה, תל-אביב וגוש-דן משתמשים ומתפרנסים מחופי הים ומן הים עצמו. ולתושבים אלו נגרם נזק, בריאותי וכספי.

בברכה,

דרור עזרא
מפלגת הירוקים של הרצליה