תכנית הירוקים בהרצליה למערכת חינוך ירוקה

[הדף הזה בתהליך עדכון אנא חזרו אליו בימים הקרובים]

מערכת חינוך איכותית היא זו אשר מצמיחה את המחנכים שלה ואת המתחנכים בה, החל מגיל הגן ועד לאוניברסיטה.
במערכת חינוך איכותית רואים את האדם השלם ומחנכים, מקנים השכלה וערכים, ומכוונים לראיית החברה והסביבה.

רשימת הירוקים בהרצליה מתכוונת לפעול במועצת העיר למען חינוך ומערכת חינוך ירוקה.
אנו נפעל לקידום מציונות במדעים, ספורט ואיכות סביבה. אנו נפעל לכך שמערכת החינוך תלחם על כל תלמיד.

נפעל לכך שאיכות סביבה והקניית ערכים יהיו חזון מערכת החינוך.

נפעל לקידום יוזמות למען שמירה על הסביבה:

  • מחזור והקניית הרגלים סביבתיים. (חיסכון, שימוש במוצרים רב פעמיים ועוד…)
  • חינוך לתרבות צריכה נכונה.
  • הכרות עם הסביבה בהרצליה.
  • יזומות לשמירה על הטבע.
  • הגברת הסיורים וטיולים של מערכת החינוך בהרצליה להכרת הטבע.

כמו-כן נפעל להגברה וקידום של תוכניות חינוכיות לגבי המשבר הסביבתית והתחממות הגלובלית.

הירוקים דוגלים ומקדמים תפיסת של אי-אלימות אנושית, אי-אלימות פירושה לטפח את האדם. לטפח את היכולות. להשקיע בחינוך ערכי. לדעת לשים גבולות.
אי-אלימות כלפיי הסביבה, שפירושה לשמור על הסביבה, להכיר בחשיבות שמירה איכות הסביבה, לחושב על העתיד.

הירוקים תומכים בעקרונות "סדר היום החינוכי בהרצליה" שמקדמים בוועד ההורים העירוני.
כפי שמופיע במסגרת.

עקרונות סדר היום החינוכי בהרצליה
מאת:ועד ההורים העירוני

  • רווחה חינוכית לתלמידים: ראיית כל תלמיד וטיפוח צרכיו, הקטנת מספר תלמידים בכיתה ובגנים, הוספת שעות לביה"ס, הקטנת כמות השיעורים הפרטיים, חיזוק הקשר המשמעותי עם המחנכים והמורים, הוספת שעות למערך התומך, אבחונים כנדרש, הוראה מתקנת.
  • חינוך ערכי איכותי לצד חיזוק הישגים לימודיים: הוספת שעות חינוך, תגבור החינוך החברתי המשלים מחוץ לכתלי ביה"ס.
  • תנאים הולמים למנהלים, למורים, לגננות: שכר ראוי, לפחות כמו של משרד החינוך, הדרכה ותמיכה במחנכים, ניהול עצמי אמיתי למנהלים.
  • ארגון ותשתיות ליצירת סביבה ארגונית ופיסית מתאימה: כיתות ופינות עבודה למורים עפ"י צרכים פדגוגיים עכשוויים, שיפור בחזות מבנים, השקעה בחצרות, באולמות ומתקני ספורט, במקומות אוכל/קפיטריה ליום לימודים ארוך, תשתית תיקשוב מתקדמת.