תוכנית הירוקים בהרצליה להוספת אלפי יחידות דיור לעיר

450Image_00001

הירוקים בהרצליה מודעים למחסור ביחידות דיור זמינות בעיר. הירוקים לא מאמינים בפתרונות קסם, הדרך הנכונה וירוקה ביותר לפעול היא לנצל בצורה מיטבית את השטח הבנוי של הרצליה מחד, להוסיף יחידות באזורים בהם יש מבנים נמוכים בני עשרות שנים ומאידך, להוסיף שטחים ציבוריים וירוקים זאת על מנת לשפר את איכות החיים של התושבים.
תוכנית הירוקים לדיור בהרצליה היא מתוך תפיסת עולם של שימוש חסכוני במשאב הקרקע. הירוקים לא מתעלמים מן העובדה שישראל היא מדינת קטנה וצפופה ועלינו לתכנן את העיר תוך שימוש מושכל במשאבים וחשיבה על איכות החיים של התושבים שחיים בעיר היום, אבל תוך הסתכלות על העתיד וחשיבה על הדורות הבאים.

בהרצליה קיימות בשלבי תכנון מספר תוכנית בניה על שטחים שהיו בעבר שטחים חקלאיים, חלקן של תוכניות אלו הן נכונות וראויות וחלק אינן כאלו, אבל הדרך הנכונה לשפר את מצב הדיור היא ע"י טיפול באזור הבנוי, טיפול שהן יביא לשיפור מצב התחבורה, הקהילה, הכלכלה, והסביבה.

להלן עקרונות תוכנית הירוקים לשיפור מצב הדיור בהרצליה

קידום פרויקטים של התחדשות עירונית (פנוי בינוי)
סיוע לקבוצות בעלי דירות ישנות על ידי הקמת קרן ערבויות/הלוואות/מענקים לקבוצות שמתאגדות לפרויקטים של התחדשות עירונית. הקרן תתן עדיפות לפרויקטים לפי מספר קריטריונים: מצב סוציו אקונומי של השכונה, מחירי יעד ומחירי אחזקה של הדירות, ייעוד חלק מן הדירות לשכרה.
בנוסף, יזכו פרויקטים של התחדשות עירונית לקבלת אישורים במסלול מהיר בועדות המקומיות, וזאת באמצעות הקמת מחלקה מיוחדת לכך באגף ההנדסה, הקלות בתשלומי היטלי השבחה או דחייתם ופריסתם לפי מה שמאפשר החוק.
יוזמה זו תעביר את הכוח והשליטה בפרויקט מן היזם על הדיירים.

הוספת קומות למבנים קיימים
הקמת קרן לתמיכה וקידום פרויקטים לחיזוק מבנים בפנים רעידות אדמה ע"י הוספת קומה נוספת, לפי תמ"א 38.
הקרן תסייע לבניינים דירות משותפים להתארגן ולהתאגד, תעניק הלוואות וערבויות לפרויקטים, ותפקח על התקדמות פרויקטים כך שתפחת משמעותית התלות של הדיירים ביזמים וקבלנים.
לתוכנית מפלגת הירוקים בנושא לחצו כאן…

בניינים ללא הצמדת חנייה תת-קרקעית
חלק מרכזי מעלות הקמת בניין הינה הבנייה בתת הקרקע לחנייה, עלומת זו מתבטאת במחיר הדירה שיכול להגיע ל30% עד 50% ממחיר הדירה. הדרך להוריד את מחירי הדירות היא להפריד את קניית הדירה וקניית החנייה. לכן ניזום תכנון שכונתי אשר יאפשר בניית בניינים ללא חניות צמודות באזורים עתירי תחבורה ציבורית, ובאזורים אחרים בניינים עם מרתף חנייה אחד. את החניות הנותרות הדיירים יהיו יכולים לקנות לפי צורכיהם במבנים ייעודיים לחנייה או בחניונים ייעודיים שיבנו מתחת למבני ציבור. כך יהיה אפשר לתת לרוכשים לבחור אם הם רוצים לקנות דירה עם חנייה או בלי ולעודד הפחתת השימוש במכונית פרטית.

פיצול דירות – הסדרת הנושא
כאמור ברוב השכונות בהרצליה קיימים אלפי מבנים בני עשרות, פיצול דירות אלו יכול לתת מענה זמני לפתרון מצוקות דירות הקטנות להשכרה.
מבנים ודירות שיקבלו אישור לפיצול יהיה לפי קריטריונים הבאים: גודל הדירה המתפצלת, גיל הבניין, מספר היחידות בדירה המתפצלת, והשכונה בה נמצאת הדירה.
בנוסף יקבעו שיעורי ארנונה מיוחדים לדירות מפוצלת.

הירוקים מאמנים כי תוכנית כזו תוכל להניב תוך 5 שנים אלפי דירות חדשות לעיר הרצליה, וזאת בלי לבזבז ולפגוע בשטחים פתוחים, שימוש בתשתיות קיימות ושדירוג של תשתיות אלו ושיפור איכות החיים בשכונות.